Bedsteforældre for Asyl - Logo

Danske børn hjem fra Syrien

 Johannes Pedersen har anmeldt Knud Foldschacks bog "Med god ret" som udkom i november 2021

Anmeldelsen kan læses her filer/Anmeldelse af Knud Fs bog redigeret.docx

Unik mulighed for at se filmen ”Children of the Enemy” om stifteren af RTC Sverige, Patricio Galvez' kamp for at hente sine 7 børnebørn ud af Syrien.Støttegruppe - Alle Børnene skal hjem fra Syrien NU- aktivistgruppe har sammen med Repatriate the Children - Denmark længe arbejdet på at få vist filmen i flere biografer landet over. Det er nu lykkedes, og filmen vil blive vist af to omgange: første gang i Odense d. 17. oktober 2021, kl. 10.00 i Cafebiografen, Amfipladsen 13, 5000 Odense C. Anden gang bliver i København 31. oktober 2021, kl. 10.00 i Grand Teatret, Mikkel Bryggers Gade 8, DK-1460 København K

 
Der sker en masse lige p.t. som RTC, vores gode samarbejdspartner har gang i. Hvis I vil følge med i deres arbejde, er linket til deres hjemmeside her   https://repatriatethechildren.dk/
Man kan altid støtte RTC på mobil pay nummer 888307 skriv gerne BfA i tekstfeltet så de kan se at I støtter via Bedsteforældre for Asyl
Kan du ikke bruge mobile pay, skriv en pb til mig, så får du et kontonummer du kan bruge i stedet.

Den 24/9 2021 blev det offentliggjort at Repatriate the Children (RTC) stævner Danmark for at efterlade børn i Syrien.

Det drejer sig om de 5 børn som ikke er omfattet af den evakueringsaftale der allerede er indgået. De 5 børn har dansk statsborgerskab, men det har deres mødre ikke, idét de har fået frataget deres danske statsborgerskab. Mødrene har ikke givet samtykke til at børnene kan komme til Danmark uden dem. Uden samtykke kan børnene ikke komme hjem. Stævningen er indgivet på baggrund af , at børn skal behandles lige og at man derfor ikke kan hjemhente nogle af børnene , nemlig de 14 som der allerede er aftalt evakuering af sammen med deres mødre - uden også at hjemhente de 5 som også har dansk statsborgerskab. 

Knud Foldschack og RTC har desuden stævnet den danske stat i sager omkring administrativ fratagelse af dansk statsborgerskab for kvinderne i lejrene. Denne sag starter i november 2021 - denne sag skal efter planen afsluttes i januar 2022

Der var sidste retsmøde i den første af sagerne den 28/1 2022

Desværre faldt der ikke dom i sagen, den falder den 28/3 2022, altså om 2 måneder. Domsafsigelsen vil blive skriftlig, vi vil holde øje med dagspressen og Østre Landsrets hjemmeside.

De andre to sager vil blive afsluttet i hhv februar og marts.

Kvindernes advokater fremfører at retssikkerheden er krænket, idet kvinderne ikke har haft mulighed for at redegøre ordentlig for deres sag og de har haft svært ved at overholde tidsfrister for indsigelser m.v. Dette fordi de ikke har adgang til it , telefon og andet udstyr i tilstrækkeligt omfang fra lejrene. Modparten argumenterede ud fra hvorvidt kvinden i den aktuelle sag, havde "fortjent" at opretholde sit statsborgerskab eller ej. Det er således to, meget forskellige, synsvinkler der ligger til grund for sagerne-

 RTC  https://repatriatethechildren.dk/ er den vigtigste organisation på området. Meld dig ind - støt organisationen det koster 200 kr . Pengene går bl.a. til at fremskaffe transport til børnene og deres mødre når de vender hjem. Regeringen har lovet at tage nogle af børnene hjem med deres mødre, men ikke at betale for dem. Det lyder horibelt , for hvor skal de få pengene fra? Det er ikke rige familier der sidder i Syrien og heller ikke deres familier i Danmark. Desuden er det ikke bare fly til dem selv, de skal betale for,  men også til de personer fra de danske myndigheder som nødvendigvis skal rejse ned og ledsage dem ud af Syrien.  Der er brug for hver en krone....

 

 Øvrigt Indhold her på siden:

1. Folketingsmedlemmernes adresser

2. Nyheder, max 1 måned gamle fra dagspressen

3. Om Støttegruppen Danske børn hjem fra Syrien NU

4. Samarbejde med andre organisationer. Link til Repatriate The Children RTC https://repatriatethechildren.dk/

Aktiviteter:

1. Breve til Mette F vedr de sidste 5 børn. Starter oktober 2021

2. Bidrag med indlæg i pressen

3. Video

4. Støttegruppens ambassadører

5. Flyer som kan downloades

6. Høring på Chr. borg

7. Mødereferater

8. Kontakt. 

1. Skriv til folketingets medlemmer. Find adresserne her:

https://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-adresser

Eller til byrådsmedlemmer - kan være betydningsfuldt i et valgår

filer/Kopi af adresser-paa-de-98-kommuner(8488).xlsx

 2. Nyheder. 3De nyeste står øverst. Her er kun nyheder der er under 1 måned gamle. Vi kan ikke følge med nyhedsstrømmen, så de opslåede nyheder vil altid kun være et udsnit af den samlede mængde. Det er mit valg som web admin at finde de mest relevante artikler og jeg tager selvfølgelig gerne imod råd til andre, relevante artikler som der kan anbefales

 

3. OM Danske børn hjem fra Syrien. 

I 2019-2020 hørte netværket Bedsteforældre for asyl (BFA) om  småbørn, der bor i telte i fangelejrene al-Hol og al-Roj i det nordlige Syrien. Børnene og deres mødre var havnet der, fordi deres mødre var rejst til Syrien af forskellige grunde. Det kunne være for at blive gift med en , såkaldt Syrien kriger,  eller det kunne være for at tilslutte sig IS. Mødrene, som på det tidspunkt var ca 12, var for de flestes vedkommende danske statsborgere med delt statsborgerskab eller etnisk danskere som havde konverteret til Islam.

Det var ikke forbudt at rejse til Syrien på det tidspunkt og mange af mødrene fortrød senere , da det gik op for dem hvilken brutal og nådesløs organisation de var havnet i.

Da var det for sent og de som flygtede blev fanget ind og anbragt i lejrene, sammen med de øvrige IS folk.

Ud af BFA´s gruppe fandt vi sammen i en ny gruppe , for at forsøge at formå den danske stat til at hente børnene hjem til Danmark.

Her på siden kan man se et udpluk af de aktiviteter vi har haft gennem tiden.

Besøg vores facebook gruppe her https://www.facebook.com/groups/280177579723774

5.Samarbejde med andre foreninger og organisationer: Der findes børn fra mange europæiske lande i Syrien, og der er vidt forskellige syn på, hvordan landene stiller sig til børnene. Derfor er der dannet en international forening,” Repatriate The Children” (RTC). Arbejdsgruppen har indledt et samarbejde med den danske sektion.

https://repatriatethechildren.dk/

Herværende gruppe har som kontaktperson én af medstifterne Natascha Ree Mikkelsen nataschamikkelsen@hotmail.com 

Gruppen har et samarbejde med facebook gruppen United Colours of Denmark. Denne gruppe har bragt en portrætserie af nogle af aktivisterne i gruppen her. Portrætserien har som overskrift "Bedsteforældre med Hjertet i Front" og kan ses her https://www.facebook.com/UnitedColorsOfDenmark/

 

 Aktiviteter Syriengruppen mødes med jævne mellemrum. Gruppen arbejder løbende med at informere offentligheden og påvirke politikerne. Det gøres på mange måder

1.Breve til politikerne - her er et par eksempler. Man er velkommen til at bruge brevene som inspiration, eller downloade dem , rette dem til og sende dem videre. 

filer/Syrien børnene julebrev til Mette F 2020.docx  

filer/Syrien børn brev til kommuner og andre 2020.docx     

 Ny række breve til Mette F starter 19. oktober 2021. Der tilstæbes at der sendes et brev én gang om ugen og de handler om de sidste 5 børn der stadig sidder fanget.

1.brev   filer/Stasministeren.okt.21[9646] fra Kirsten.docx

2. brev filer/brev til statsministeren fra Johannes_567.docx

2.Bidrage med indlæg i pressen og på de sociale medier. 

filer/Syrien børn Kronik i sameksistens januar 2021.docx

3. Gruppen har fremstillet en video, der kan ses på YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3_2RfjjG128

4.Gruppen har kontakt til en række ”ambassadører” for sagen, heriblandt advokater og forfattere.

Knud Foldschack, advokat - Knud arbejder sammen med Natascha Mikkelsen fra RTC som er nævnt ovenfor. De har netop i december 2020 være i lejrene og mødt nogle af de danske børn og deres familier. De har begge udtalt sig i pressen bl.a. deadline på DR2, Go aften Danmark på TV2 og i dagspressen

Bjørn Elmquist, advokat. Har sammen med Knud Foldschack starten en proces hvor de forsøger at få omstødt fratagelse af statsborgerskab. Flere af kvinderne i lejrene har , administrativt, fået frataget deres statsborgerskab. Ifølge loven skal der være mulighed for at gøre indsigelse. Da kvinderne sidder i lejrene har de ikke mulighed for at gøre indsigelse. Derfor mener advokaterne at det er ulovligt at fratage dem statsborgerskab.

Katrine Marie Guldager, forfatter, Kirsten Thorup, forfatter, Vibeke Marx, forfatter - deltager i videoen på utube, Eva Smith, Professor i retsvidenskab, medforfatter af bogen Asylbørn i Danmark - en barndom i undtagelsestilstand

 

5. Deltager i - og er indimellem selv arrangører af - demonstrationer o.a. Senest i marts  på Den Røde Plads i København og på Flakhaven i Odense, sammen med en række andre organisationer. Der er udarbejdet en flyerm som man er velkommen til at downloade og bruge til andre events, som man deltager i    

filer/Syrien børn Flyer 26092020.docx 

6. 

Høring på Christiansborg 4. marts 2020      

I marts 2020 tog netværket Bedsteforældre for Asyl initiativ til en høring på Christiansborg: Hjemtagelse af børn fra al-Hol-lejren i Syrien. 

se referatet her  filer/Hoering Syriens børn.pdf

 

7. Gruppen mødes 1-2 gange om måneden, hvor gruppens aktiviteter drøftes

Referater fra de sidste to møder:

filer/Referat Syrien børn 19102021.docx

iler/referat 28092021.docx

 

Kontakt:  Mette Roerup, metteroe@hotmail.com  tlf: 40433661 Finn Parbst, parbst@mail.dk  tlf.: 40441772 

Redaktør af websiden Ingeborg Ellegaard chipotendai@hotmail.com