Bedsteforældre for Asyl - Logo

Danske børn hjem fra Syrien

Danske børn hjem fra Syrien.

Borgerforslag. Den 6. april 2020 oprettede tre personer borgerforslag 04523 ”Børn af danske statsborgere samt deres forældre skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien.””Alle børn af danske statsborgere og deres forældre, som befinder sig i flygtningelejre i Syrien, skal hentes hjem til Danmark. Børnene skal have en tryg opvækst og forældrene skal retsforfølges i deres hjemland.” Hvis borgerforslaget kunne opnå de magiske 50.000 underskrifter, skulle det behandles i folketinget.

Arbejdsgruppen. Gruppen med navnet ”Danske børn i Syriske lejre skal hjem NU!” blev kort derefter etableret som et samarbejde mellem forslagsstillerne og Bedsteforældre for Asyl med det formål at få de nødvendige underskrifter til borgerforslaget. Trods ihærdigt arbejde opnåede vi desværre ikke målet inden tidsfristen på ½ år udløb.

Ny forening. Der findes børn fra mange europæiske lande i Syrien, og der er vidt forskellige syn på, hvordan landene stiller sig til børnene. Derfor er der dannet en international forening,” Repatriate The Children” (RTC). Arbejdsgruppen har indledt et samarbejde med den danske sektion.

 Aktiviteter Syriengruppen mødes med jævne mellemrum. Gruppen arbejder løbende med at forsøge at påvirke politikere og offentligheden ved at skrive til politikerne, holde oplæg, bidrage med indlæg i pressen og på de sociale medier. Gruppen har fremstillet en video, der kan ses på YouTube. Gruppen har kontakt til en række ”ambassadører” for sagen, heriblandt advokater og forfattere. I oktober 2020 arrangerede gruppen en demonstration på Christiansborg Slotsplads med flere talere (6.12.20).

Kontakt. Mette Roerup, metteroe@hotmail.com Finn Parbst, parbst@mail.dk

Gruppen samarbejder med den danske afdeling af Repatriate the Children (RTC) ved Natascha Ree (nataschamikkelsen@hotmail.com)

 

Høring på Christiansborg 4. marts 2020      SE REFERAT

I marts 2020 tog netværket Bedsteforældre for Asyl initiativ til en høring på Christiansborg: Hjemtagelse af børn fra al-Hol-lejren i Syrien. I maj blev der nedsat en arbejdsgruppe, som lige siden har arbejdet videre med sagen.

I al-Hoj-lejren, i al-Roj-lejren og endnu et par steder befinder der sig lige nu cirka 50 små danske børn i den allerstørste nød, i de usleste omgivelser i verden: Teltlejre i den syriske ørken. Det er småbørn, de fleste under seks år. Hvis børnene må blive i flygtningelejrene, må vi frygte for deres fremtid: Drengene som radikaliserede børnesoldater, pigerne voldtagne og alt for tidligt gift. Ingen skolegang til nogen af dem. Resten af livet fyldt med bitterhed og had mod deres såkaldte fædreland.

Børnene er så små, at de stadig kan nå at få en god dansk barndom og en dansk skolegang. PET har udtalt officielt, at børnene ikke udgør en trussel for Danmark.

Vi mener, at mødrene skal til Danmark med deres børn, så små som de er. Det vil være umenneskeligt at skille mor og barn eller børn ad. Nogle vil indvende, at mødrene har været så tæt tilknyttet IS, at de ikke fortjener at komme tilbage til Danmark, og regeringen er på vej til at fratage de mødre, der har dobbelt statsborgerskab, deres danske pas. Støttegruppen mener, at det er muligt, at mødrene har begået noget ulovligt, men at de har krav på at få dette afprøvet ved en dansk domstol. Også derfor skal de til Danmark! Mens mødrenes sag afprøves, vil børnenes danske familie – eller de danske myndigheder – tage sig af dem.

Støttegruppen arbejder bredt for at påvirke situationen: Vi skriver læserbreve, vi lægger opslag på de sociale medier, vi kontakter politikere og andre nøglepersoner. Vi bliver bakket op af en række ambassadører