Bedsteforældre for Asyl - Logo

Danske børn hjem fra Syrien

Indhold her på siden:

1. Folketingsmedlemmernes adresser

2. Nyheder, max 1 måned gamle fra dagspressen

3. Om Støttegruppen Danske børn hjem fra Syrien NU!

4. Borgerforslag og underskrifts indsamling

5. Samarbejde med andre organisationer. Link til Repatriate The Children RTC https://repatriatethechildren.dk/

Aktiviteter:

1. Mandagsbreve til Mette fra januar til april 2021

2. Bidrag med indlæg i pressen

3. Video

4. Støttegruppens ambassadører

5. Flyer som kan downloades

6. Høring på Chr. borg

7. Mødereferater

8. Kontakt. 

1. Skriv til folketingets medlemmer. Find adresserne her:

https://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-adresser

Eller til byrådsmedlemmer - kan være betydningsfuldt i et valgår

filer/Kopi af adresser-paa-de-98-kommuner(8488).xlsx

 2. Nyheder. 3De nyeste står øverst. Her er kun nyheder der er under 1 måned gamle. Vi kan ikke følge med nyhedsstrømmen, så de opslåede nyheder vil altid kun være et udsnit af den samlede mængde. Det er mit valg som web admin at finde de mest relevante artikler og jeg tager selvfølgelig gerne imod råd til andre, relevante artikler som der kan anbefales

Som alle efterhånden ved, kom task forcen med den gode nyhed at 14 børn og 3 mødre evakueres fra lejrene snarest muligt. Rapporten kom med kun 72 timer til høring, men flere af bedsteforældrene og aktive på vores facebook side nåede alligevel at skrive høringssvar. Herunde kan I læse hele rapporten og de 4 bilag. Det er desværre for sent at skrive høringssvar, men rapporten indeholder mange oplysninger som er gode at vide. 

filer/Afrapportering TFE[8556].pdf

filer/Bilag 1 Kommissorium[8557].pdf

filer/Bilag 2 PM - Brn af fremmedkrigere[8558].pdf

 

Kampen for os fortsætter naturligvis, for at få de sidste 5 børn og deres 3 mødre hjem ( plus en barnløs moster) - de 4 kvinder har administrativt fået frataget deres statsborgerskab, men da der ikke foreligger en dom, er sagerne rejst for de danske domstole. Retten er sat i november 2021. De 5 børn har dansk statsborgerskab.

 17/4 2021

TV2 Nyheder

11 personer har fået frataget pas

Indtil videre har Danmark taget passet fra 11 personer via en administrativ skrivebordsbeslutning i Udlændinge- og Integrationsministeriet - altså uden at sagen har været for en dommer.

Det drejer sig om både mænd og kvinder, som er blevet betegnet som fremmedkrigere. Flere af dem er kvinder som sidder i fangelejrene i Syrien. Meget vigtige sager i forhold til kvinder og børns chancer for at vende tilbage til Danmark

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-04-17-forste-retssag-om-fremmedkrigers-fratagne-pas-er-kalendersat

 

3. OM Danske børn hjem fra Syrien. 

I 2019-2020 hørte netværket Bedsteforældre for asyl (BFA) om  småbørn, der bor i telte i fangelejrene al-Hol og al-Roj i det nordlige Syrien. Børnene og deres mødre var havnet der, fordi deres mødre var rejst til Syrien af forskellige grunde. Det kunne være for at blive gift med en , såkaldt Syrien kriger,  eller det kunne være for at tilslutte sig IS. Mødrene, som på det tidspunkt var ca 12, var for de flestes vedkommende danske statsborgere med delt statsborgerskab eller etnisk danskere som havde konverteret til Islam.

Det var ikke forbudt at rejse til Syrien på det tidspunkt og mange af mødrene fortrød senere , da det gik op for dem hvilken brutal og nådesløs organisation de var havnet i.

Da var det for sent og de som flygtede blev fanget ind og anbragt i lejrene, sammen med de øvrige IS folk.

Ud af BFA´s gruppe fandt vi sammen i en ny gruppe , for at forsøge at formå den danske stat til at hente børnene hjem til Danmark.

Her på siden kan man se et udpluk af de aktiviteter vi har haft gennem tiden.

I må meget gerne bruge nogle af skrifterne som skabeloner eller som inspiration til nye skrifter.  redigeret 23/2 2021

Besøg vores facebook gruppe her https://www.facebook.com/groups/280177579723774

4.Borgerforslag.

I februar 2021 er der  oprettet to  borgerforslag. Linkene er her 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06866 og/eller

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06540

Vi vil gerne opfordre alle til at skrive under! Deadline er den 21 august 2021.

Vi har  oprettet en underskriftindsamling. 

https://www.skrivunder.net/de_danske_born_hjem?fbclid=IwAR36189

5.Samarbejde med andre foreninger og organisationer: Der findes børn fra mange europæiske lande i Syrien, og der er vidt forskellige syn på, hvordan landene stiller sig til børnene. Derfor er der dannet en international forening,” Repatriate The Children” (RTC). Arbejdsgruppen har indledt et samarbejde med den danske sektion.

https://repatriatethechildren.dk/

Herværende gruppe har som kontaktperson én af medstifterne Natascha Ree Mikkelsen nataschamikkelsen@hotmail.com 

Gruppen har et samarbejde med facebook gruppen United Colours of Denmark. Denne gruppe har bragt en portrætserie af nogle af aktivisterne i gruppen her. Portrætserien har som overskrift "Bedsteforældre med Hjertet i Front" og kan ses her https://www.facebook.com/UnitedColorsOfDenmark/

 

 Aktiviteter Syriengruppen mødes med jævne mellemrum. Gruppen arbejder løbende med at informere offentligheden og påvirke politikerne. Det gøres på mange måder

1.Breve til politikerne - her er et par eksempler. Man er velkommen til at bruge brevene som inspiration, eller downloade dem , rette dem til og sende dem videre. 

filer/Syrien børnene julebrev til Mette F 2020.docx  

filer/Syrien børn brev til kommuner og andre 2020.docx     

 Mandagsbreve til Mette

Fra januar 2021sender gruppen "Mandagsbrev til Mette" som er et brev Mette Frederiksen modtager hver mandag som en reminder. Hun må ikke glemme børnene, de skal brændes ind i hendes bevidsthed.  Her nogle eksempler

filer/Mandagsbrev til Mette 04.01.2021.docx

filer/mandags brev til Mette 18012021_308.pdf

filer/mandags brev til Mette 25012021.pdf

filer/Mandagsbrev til Mette 08022021 _653.docx

filer/mandagsbrev til Mette 15022021.docx

filer/Mandagsbrev til Mette 08032021_760.docx

filer/mandagsbrev til Mette 22032021.docx

filer/mandagsbrev til mette 05042021.docx

2.Bidrage med indlæg i pressen og på de sociale medier. 

filer/Syrien børn Kronik i sameksistens januar 2021.docx

3. Gruppen har fremstillet en video, der kan ses på YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3_2RfjjG128

4.Gruppen har kontakt til en række ”ambassadører” for sagen, heriblandt advokater og forfattere.

Knud Foldschack, advokat - Knud arbejder sammen med Natascha Mikkelsen fra RTC som er nævnt ovenfor. De har netop i december 2020 være i lejrene og mødt nogle af de danske børn og deres familier. De har begge udtalt sig i pressen bl.a. deadline på DR2, Go aften Danmark på TV2 og i dagspressen

Bjørn Elmquist, advokat. Har sammen med Knud Foldschack starten en proces hvor de forsøger at få omstødt fratagelse af statsborgerskab. Flere af kvinderne i lejrene har , administrativt, fået frataget deres statsborgerskab. Ifølge loven skal der være mulighed for at gøre indsigelse. Da kvinderne sidder i lejrene har de ikke mulighed for at gøre indsigelse. Derfor mener advokaterne at det er ulovligt at fratage dem statsborgerskab.

Katrine Marie Guldager, forfatter, Kirsten Thorup, forfatter, Vibeke Marx, forfatter - deltager i videoen på utube, Eva Smith, Professor i retsvidenskab, medforfatter af bogen Asylbørn i Danmark - en barndom i undtagelsestilstand

 

5. Deltager i - og er indimellem selv arrangører af - demonstrationer o.a. Senest i marts  på Den Røde Plads i København og på Flakhaven i Odense, sammen med en række andre organisationer. Der er udarbejdet en flyerm som man er velkommen til at downloade og bruge til andre events, som man deltager i    

filer/Syrien børn Flyer 26092020.docx 

6. 

Høring på Christiansborg 4. marts 2020      

I marts 2020 tog netværket Bedsteforældre for Asyl initiativ til en høring på Christiansborg: Hjemtagelse af børn fra al-Hol-lejren i Syrien. 

se referatet her  filer/Hoering Syriens børn.pdf

 

7. Gruppen mødes 1-2 gange om måneden, hvor gruppens aktiviteter drøftes

Referater fra de sidste to møder:

filer/Referat 27042021_929.docx

filer/referat Syrien børn 08042021.docx

 

Kontakt:  Mette Roerup, metteroe@hotmail.com  tlf: 40433661 Finn Parbst, parbst@mail.dk  tlf.: 40441772 

Redaktør af websiden Ingeborg Ellegaard chipotendai@hotmail.com