Bedsteforældre for Asyl - Logo

Danske børn hjem fra Syrien

Nyt:

Sagen om børnene lander på ombudsmandens bord. Ekstra Bladet 19/2 2021

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/mettes-uoenskede-boern-lander-paa-ombudsmandens-bord/8476519?fbclid=IwAR2WoCfIgP8edP42NYy9zOyq4-LwaQbCpuDq6W3GBx0FE--O_eff-qHfwyY

Dansk Folkeparti har bedt om en bekræftelse fra regeringen at de danske børn IKKE bliver hentet hjem. Høringen er den 2/3 2021

Vi opfordrer til at I alle  tilkendegiver at det ikke kun er et pres fra regeringens støttepartier, men et pres fra et bredt udsnit af befolkningen (regeringens potentielle stemmer) der mener børnene og deres mødre skal hjem. 

Skriv på de sociale medier, direkte til politikerne - alle politikere har en e-mail adresse som kan findes på folketingets hjemmeside

https://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-adresser

Brug evt denne sætning:  Til Danmark skal alle de danske børn og deres voksne fra de kurdiske fangelejre i Syrien. Det er dit ansvar. Som du svigter. Knus og håb og tak ...

OM Danske børn hjem fra Syrien. 

I 2019-2020 hørte netværket Bedsteforældre for asyl (BFA) om  småbørn, der bor i telte i fangelejrene al-Hol og al-Roj i det nordlige Syrien. Børnene og deres mødre var havnet der, fordi deres mødre var rejst til Syrien af forskellige grunde. Det kunne være for at blive gift med en , såkaldt Syrien kriger,  eller det kunne være for at tilslutte sig IS. Mødrene, som på det tidspunkt var ca 12, var for de flestes vedkommende danske statsborgere med delt statsborgerskab eller etnisk danskere som havde konverteret til Islam.

Det var ikke forbudt at rejse til Syrien på det tidspunkt og mange af mødrene fortrød senere , da det gik op for dem hvilken brutal og nådesløs organisation de var havnet i.

Da var det for sent og de som flygtede blev fanget ind og anbragt i lejrene, sammen med de øvrige IS folk.

Ud af BFA´s gruppe fandt vi sammen i en ny gruppe , for at forsøge at formå den danske stat til at hente børnene hjem til Danmark.

Her på siden kan man se et udpluk af de aktiviteter vi har haft gennem tiden.

I må meget gerne bruge nogle af skrifterne som skabeloner eller som inspiration til nye skrifter.  redigeret 23/2 2021

Besøg vores facebook gruppe her https://www.facebook.com/groups/280177579723774

Borgerforslag. Den 6. april 2020 oprettede tre personer borgerforslag 04523 ”Børn af danske statsborgere samt deres forældre skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien.””Alle børn af danske statsborgere og deres forældre, som befinder sig i flygtningelejre i Syrien, skal hentes hjem til Danmark. Børnene skal have en tryg opvækst og forældrene skal retsforfølges i deres hjemland.” Hvis borgerforslaget kunne opnå de magiske 50.000 underskrifter, skulle det behandles i folketinget.

Dette opnåede forslaget desværre slet ikke. Det blev til et par tusinde underskrifter, som er langt fra målet.

I februar 2021 er der en anden gruppe som har oprettet et lignende borgserforslag. Linket er her 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06540&fbclid=IwAR2MvcpaxSMTZ-_RJULIMmsLeTZCEDJv5Qq5sbxxdhJ2A3C6RPH2Nz7Dnj0

Vi vil gerne opfordre alle til at skrive under! Deadline er den 21 august 2021.

I stedet for vores kuldsejlede borgerforslag har vi oprettet en underskriftindsamling. 

https://www.skrivunder.net/de_danske_born_hjem?fbclid=IwAR36189sO8HMwoZgOn-ODEihczcPhxELIpIfX-diH_AKEZFRaesqdstaiCw

Samarbejde med andre foreninger og organisationer: Der findes børn fra mange europæiske lande i Syrien, og der er vidt forskellige syn på, hvordan landene stiller sig til børnene. Derfor er der dannet en international forening,” Repatriate The Children” (RTC). Arbejdsgruppen har indledt et samarbejde med den danske sektion.

https://repatriatethechildren.dk/

Herværende gruppe har som kontaktperson én af medstifterne Natascha Ree Mikkelsen nataschamikkelsen@hotmail.com 

Gruppen har et samarbejde med facebook gruppen United Colours of Denmark. Denne gruppe har bragt en portrætserie af nogle af aktivisterne i gruppen her. Portrætserien har som overskrift "Bedsteforældre med Hjertet i Front" og kan ses her https://www.facebook.com/UnitedColorsOfDenmark/

 

 Aktiviteter Syriengruppen mødes med jævne mellemrum. Gruppen arbejder løbende med at informere offentligheden og påvirke politikerne. Det gøres på mange måder

1.Breve til politikerne - her er et par eksempler. Man er velkommen til at bruge brevene som inspiration, eller downloade dem , rette dem til og sende dem videre. 

filer/Syrien børnene julebrev til Mette F 2020.docx  

filer/Syrien børn brev til kommuner og andre 2020.docx     

 

Fra januar 2021sender gruppen "Mandagsbrev til Mette" som er et brev Mette Frederiksen modtager hver mandag som en reminder. Hun må ikke glemme børnene, de skal brændes ind i hendes bevidsthed.  Her nogle eksempler

filer/Mandagsbrev til Mette 04.01.2021.docx

filer/mandags brev til Mette 18012021_308.pdf

filer/mandags brev til Mette 25012021.pdf

filer/Mandagsbrev til Mette 08022021 _653.docx

filer/mandagsbrev til Mette 15022021.docx

2.Bidrage med indlæg i pressen og på de sociale medier. 

filer/Syrien børn Kronik i sameksistens januar 2021.docx

3. Gruppen har fremstillet en video, der kan ses på YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3_2RfjjG128

4.Gruppen har kontakt til en række ”ambassadører” for sagen, heriblandt advokater og forfattere.

Knud Foldschack, advokat - Knud arbejder sammen med Natascha Mikkelsen fra RTC som er nævnt ovenfor. De har netop i december 2020 være i lejrene og mødt nogle af de danske børn og deres familier. De har begge udtalt sig i pressen bl.a. deadline på DR2, Go aften Danmark på TV2 og i dagspressen

Bjørn Elmquist, advokat. Har sammen med Knud Foldschack starten en proces hvor de forsøger at få omstødt fratagelse af statsborgerskab. Flere af kvinderne i lejrene har , administrativt, fået frataget deres statsborgerskab. Ifølge loven skal der være mulighed for at gøre indsigelse. Da kvinderne sidder i lejrene har de ikke mulighed for at gøre indsigelse. Derfor mener advokaterne at det er ulovligt at fratage dem statsborgerskab.

Katrine Marie Guldager, forfatter, Kirsten Thorup, forfatter, Vibeke Marx, forfatter - deltager i videoen på utube, Eva Smith, Professor i retsvidenskab, medforfatter af bogen Asylbørn i Danmark - en barndom i undtagelsestilstand

 

5. Deltager i - og er indimellem selv arrangører af - demonstrationer o.a. Senest i oktober 2020 på Christiansborg Slotsplads. Der blev udarbejdet en flyer, som man er velkommen til at downloade og bruge til andre events, som man deltager i    

filer/Syrien børn Flyer 26092020.docx  Jeg skal beklage at dette link ikke virker p.t. der arbejdes på sagen. Indtil da kan flyer hentes ved henvendelse til webmaster Ingeborg Ellegaard chipotendai@hotmail.com - tak for jeres tålmodighed 28/2 2021

6. 

Høring på Christiansborg 4. marts 2020      

I marts 2020 tog netværket Bedsteforældre for Asyl initiativ til en høring på Christiansborg: Hjemtagelse af børn fra al-Hol-lejren i Syrien. 

se referatet her  filer/Hoering Syriens børn.pdf

 

7. Gruppen mødes 1-2 gange om måneden, hvor gruppens aktiviteter drøftes

Referater fra de sidste to møder:

filer/Referat Syrien Børn 19012021.docx

filer/Referat Syrien børn 04022021.docx

filer/ 18022021.docxReferat Syrien Børn

Kontakt:  Mette Roerup, metteroe@hotmail.com  tlf: 40433661 Finn Parbst, parbst@mail.dk  tlf.: 40441772 

Redaktør af websiden Ingeborg Ellegaard chipotendai@hotmail.com