Bedsteforældre for Asyl - Logo

Folkemøder på Bornholm

Folkemødegruppen  har sin egen mailadresse:    bornholmergruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk
du kan melde dig til (eller fra) gruppen i mail til post@henrikmottlau.dk  
-------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse af BfA's deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 7 år. Det er uvist, om BfA deltager fremover. Men her fortæller vi, hvad vi har lavet på Bornholm de 7 år:
Vores telt har været placeret forskellige steder på området. De sidste par år på ”Hovedgaden” nær Cirkuspladsen, hvor åbningstalen og andre vigtige oplæg er blevet holdt.

Vores lille telt på 3-6 m2 har været placeret mellem Socialdemokratiet store plads og Ny Borgerliges mindre telt.
Vi var stolte, da der i 2018 fra en anden scene blev sagt følgende af psykolog Svend Brinkmann: ”Et lille telt, men måske et af de vigtigste her, er det af Bedsteforældre for Asyl”. 

I teltet har der været diverse fotoudstillinger fra fx Udrejsecenter Sjælsmark og af børn, som også fortæller om deres ophold der. Billederne har være gode til at komme i dialog med tilskuerne.
Et år havde Nina Lørring lavet en lovrulle rummede alle de love, som integrationsminister Støjbjerg havde indført, som forhindrede integration. Den gjorde stort indtryk. 

Vi har også holdt oplæg fra teltet med lånte stole hos diverse naboer. En genganger har været tidligere folketingsmedlem for SF, Özlem Cekic. Hun har været der sammen med tidligere overrabbiner Bent Melchior, hvor de har talt om dialogkaffe, og hun har selv fortalt om Brobyggerene, som gør et stort arbejde for, at forskellige kulturer kan mødes. 

Vi har også fra gruppen af bedsteforældre haft egne oplægsholdere som fx børnepsykiater Bente Rich, som på baggrund af en undersøgelse har fortalt om den skade, det gør for børn at leve i en lejr. 

Et år deltog vi, ud fra et ønske fra Folkemødeledelsen, i et fælles tema med overskriften i stil med Flygtningesituationen i DK set fra en flygtnings synsvinkel.
Vi havde med succes omdannet vores telt til en tunnelevent med borde som 4 sagsbehandlingsinstanser med ”embedsmænd”, og den sidste instans gav så et afslag på ansøgningen
om asyl.   
De danskere, som vovede sig igennem, kunne derefter få en snak med to afviste asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård

Et stort lykkehjul blev brugt flere år til at ”vinde” karameller, hvis spørgsmålene vedrørende årets emne kunne besvares, når hjulet blev drejet rundt.

Der har også 2019 været lavet et lille teaterstykke instrueret af Margrethe Tjalve med flotte store Mester Jakel-dukker.

Fordi vores teltplads har været så lille, har vi deltaget med oplæg og større paneler i andre telte fx hos Center for Menneskerettigheder og Fredsteltet.

Vi har hvert år også haft et eller flere oplæg på Speakers Corner af fx læge og BfA´er Jørn Neerup med skarpe oplæg om Danmarks asylpolitik og børnene i Sjælsmark.
Ind mod naboen Socialdemokratiets område havde vi et stort banner med ”Børnene ud af Sjælsmark”. Der kom flere medlemmer derfra og sagde: ”Vi er mange i partiet, som er helt enig med jer".
Vil I ikke have en kop kaffe?” I det hele taget fik vi mange af den slags opmuntrende kommentarer af folk, der kom forbi. Selvfølgelig også enkelte negative.

”Håbets træ” blev lanceret i 2014 i form af et træ med rod, der blev trukket af sted på en legevogn gennem hele festivalområdet med små skilte på, som fx drejede sig om FN`s børnekonvention, som endnu ikke var implementeret i dansk lovgivning. Dette træ blev et tilbagevendende logo for os i årene på Bornholm. Flere genkendte det, når vi mødte dem på området. Træerne, i alt 6, fik et fint messingskilt sat på med årstal, og at det var doneret af BFA og anbragt ved forskellige skoler og institutioner. I 2019 blev træet dog stjålet efter overrækkelsen til borgmester Winnie Grosbøll og det blev et stort indslag i Bornholms Tidende. Vi har også gået rundt med sandwichskilte, med store billeder af flygtningebørn eller spørgsmål mens vi delte pjecer ud og fik en snak med mange mennesker.

I 2018 havde vi søgt diverse fonde og fået penge til at kunne alliere os med teatergruppen De Femten, der udklædt som ”Krølle Bølletrolde” dukkede op diverse relevante steder på hele området. Det var fx med både under Statsministerens tale og i Højskoleteltet Bertel Haarders fællessang. Her havde de lavet en ny tekst til Danmark nu blunder den lyse nat, som hele det fyldte teltet sang med på. De havde også lavet en flyer, som formidlede vores budskab ”Danmark gør børn fortræd” på folkemødet. Samarbejdet med dem var meget vellykket. De har lavet en film af deres indslag, som kan ses på BfA`s hjemmeside.

Vi har deltaget med en quiz med spørgsmål, som både var alvorlige og humoristiske med tre valgmuligheder for svar. Selv om præmien kun var et par karameller tiltrak den mange unge fra fx efterskoler, og når den skulle rettes af os ved vores små cafeborde var det tydeligt, at den gav ny viden til alle aldre fra skolebørn til pensionister. På bagsiden af quizzen var almene oplysninger om BFA.

De studerende, der var blevet bedt om fra en underviser at vælge et par telte at interviewe, kom ofte til os. De fik selvfølgelig også quizzen.

Forberedelserne til folkemødet starter med foreløbig tilmelding til mødet i efteråret efter beslutninger på BfA´s stormøde. Efter jul mødes de tilmeldte og deler sig i grupper, så nogle for eksempel kan påtage sig at lave quizzen eller Håbets træ. Her bliver også aftalt bolig og transport.Vi har været spredt over hele øen i lånte eller lejede huse. Nogle år har vi været samlet den første dag derovre for lige at samle op på det sidste og mærke fællesskabet, en god tradition.Vi ved ikke, om vi deltager på Bornholm fremover. Der var allerede diskussioner inden Corona’en og flere fremhævede som alternativ Folkemøde Møn for at prøve at komme ud i et nyt forum (6.12.20).