Bedsteforældre for Asyl - Logo

Irakergruppen

 REFERATER SE NEDERST 

Allerede da Bedsteforældre for Asyl blev dannet i 2007 var man foruroliget over de irakiske flygtninges situation, og da der i 2009 blev indgået en hjemsendelsesaftale med den irakiske udenrigsmister om 282 afviste irakiske asylansøgere, besluttede BfA at danne en gruppe, der særligt skulle tage sig af de hjemsendelsestruede irakere. De havde fået brev om, at de ville blive tvangshjemsendt, hvis de ikke rejse frivilligt. Mange af irakerne søgte derfor beskyttelse – kirkeasyl - først i Københavns Domkirke og derefter i Brorsons Kirke, hvor frivilliggruppen Kirkeasyl fik hverdagen til at fungere.

Irakergruppen fik i samarbejde med irakernes talsmænd kontakt med irakerne i kirken, således at de irakere der ønskede det, kunne få en kontaktperson. Det blev til 32 bedsteforældre, der havde kontakt til 88 Irakere.

Gruppen holdt fra 22. juni jævnlige møder for at koordinere arbejdet og udveksle erfaringer. Efter politiets rydning af Brorsons Kirke og tvangshjemsendelserne, fortsatte kontaktarbejdet med Irakerne. Der var brug for at holde kontakt med de tvangshjemsendte, med de fængslede, med dem der var gået under jorden, og der var brug for støtte til de juridiske, sociale, sundheds – og uddannelsesmæssige og økonomiske problemer, som de irakiske asylansøgerne havde – og til dels stadig har.

Nu over 10 år efter er gruppen af aktive bedsteforældre i Irakergruppen blevet mindre, men en del af irakerne har stadig brug for hjælp. Nogle kæmper stadig for at få opholdstilladelse, andre for at få permanent opholdstilladelse, atter andre for at få statsborgerskab, andre med uddannelse og arbejde. Under den aktuelle coronasituation er møderne afløst af telefonkontakter, mailorienteringer eller personlige kontakter, men gruppen håber snart at kunne mødes igen.

Gruppen udgav i 2019 bogen: Irakere i Danmark. En beretning i anledning af 10-året for irakernes tilflugt i Brorsons Kirke maj-august 2009 – og om hvordan det senere gik dem (6.12.20).

Kontakt:    Gyda Bøge Seibæk, bogesei01@gmail.dk       Hanne Geist, hanne@geist.dk

Mødereferater

                  31. maj 2022       6. december 2021       15. juni 2021           2. november 2018 

         10. september 2018   17. april 2018     8. jan. 2018       Her er mødereferat  18. sep. 2017