Bedsteforældre for Asyl - Logo

Amnestigruppen

 

Baggrund for det fremtidige arbejde i Amnestigruppen:

 Familierne i Udrejsecenter Avnstrup - overflyttet fra Udrejsecenter Sjælsmark - har for de flestes vedkommende tilbragt adskillige år på diverse asylcentre. Udsendelse/Hjemsendelse af disse familier er af forskellige grunde helt urealistisk. Hvis det ikke skal blive en livslang tilværelse på asylcentre, skal der findes en løsning, som får integreret disse familier i det danske samfund. Situationen er for så vidt lige så håbløs og uværdig for myndighederne. (Årlige omkostninger er anslået til 300.000 kr pr asylansøger, og Danmarks image ude i verden er svækket).Derfor må der findes en løsning, et kompromis, som begge parter kan acceptere.

 I Amnestigruppen arbejder vi via debatindlæg og anden deltagelse i den offentlige debat f.eks. foredrag og etablering af høringer for følgende:

 Familierne skal gives ret til at flytte ud af Avnstrup. Familiens voksne skal efter udflytningen gives ret til at søge arbejde, børnene til almindelig skolegang og eventuelt videregående uddannelse. De mindre børn til vuggestue og børnehave.

 Familierne skal efter udflytning have ret til ydelser efter dansk social-og sundhedslovgivning.

 Kan udsendelse af en familie fortsat ikke effektueres efter 3 år, og har familien været selvforsørgende mindst det seneste år, og har intet familiemedlem begået straffelovsovertrædelser i hele perioden, gives familien amnesti og permanent opholdstilladelse i Danmark."               

PS.

Det kunne være fristende at arbejde for en overgangsløsning, byggende på de faciliteter, som findes på Avnstrup, selv om de er tiltænkt de, som har indvilget i hjemrejse. Disse indeholder iflg. Røde Kors´ beskrivelse bl.a. voksenundervisning, jobcenter, aktivering og praktik hos lokale arbejdsgivere. Hvorfor ikke lade disse faciliteter gælde alle beboere på centeret (6.12.20).

 Kontakt:

Arne Normann, arki@hotmail.com

Jørn Nerup, joern.nerup@gmail.com