Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyhedsbreve

 

Valgmøde d. 27. maj 2019 -  se plakat  

Nyhedsbrev maj 2019   Nyhedsbrev Oktober 2018     Nyhedsbrev Januar 2018

 

 

Fra Fyn Folkemøde septemper 2017

 Nyhedsbrev august 2016

Nyhedsbrev nummer 16 fra Bedsteforældre for Asyl – Fyns    september 2015

Vi Bedsteforældre for Asyl-Fyn er stadig aktive; men vi trænger stærkt til flere, der har lyst til at være med! Der er brug for os! Kontakt os på Grønttorvet i Odense hver lørdag mellem 10 og 11 eller skriv til vores kontaktperson Johannes på johannesjacobsen@webspeed.dk

Fremtiden:

Lørdag den 3. oktober markerer vi, at vi nu har stået 5 år hver lørdag på Grønttorvet i Odense! Kom og hils på os mellem kl. 10 og 11! Vi må desværre konstatere, at det nu – mere end nogensinde før – er nødvendigt, at vi står fast på vores krav om et menneskeligt liv for flygtninge og især for børnene.

 

 

 

Vi mødes cirka hver anden måned for at udveksle nyt og for at planlægge vores aktiviteter. Alle er velkomne til næste planlægningsmøde mandag den 12. oktober kl. 13-15 i Dalum Bibliotek, Dalumvej i Odense.

 

 

 

Bedsteforældre for Asyl-Fyn er lokal medarrangør af Et anstændigt Danmarks konference i Seniorhuset på Toldbodgade i Odense lørdag den 24. oktober kl. 13-16. Programmet er på trapperne.

 

 

 

Bedsteforældre for Asyl-Fyn deltager med i Ung-Nord-Odenses Demokratidag fredag den 27. november kl. 9-12.

 

 

 

Siden sidst:

 

 

 

Siden sidste nyhedsbrev i februar 2015 har vi deltaget i flere demonstrationer, med overskrifterne: Odense mod Fremmedhad, Racismefri by – Odense for Mangfoldighed og Flygtninge er også mennesker.

 

Vi deltog med en bod på Det Fynske Folkemøde, arrangeret af Fyens Stiftstidende, den 6. juni.

 

Vi delte foldere ud og viste banneret ved Kirsebærfestivalen i Kerteminde i juli.

 

Lissie Thording deltog i Folkemødet på Bornholm.

 

Nete Boe har skrevet mange læserbreve til bl.a. Politiken.

 

Ann Jeppesen fra Rudkøbing sørger for, at vi følger med i livet for asylanterne i de langelandske asylcentre samt i asylcenter Faaborg, Ærø og Fredericia. Især har vi haft fokus på Børnecentret i Tullebølle. Desuden hører vi om aktiviteter for flygtninge på Langeland, som har fået opholdstilladelse, herunder om cafetilbud.

 

 

 

 

 

På vegne af Bedsteforældre for Asyl-Fyn

 

mange venlige hilsener, Pia Sigmund

 

 

 

 

 

 

 


 

Nyhedsbrev nummer 15 fra Bedsteforældre for Asyl – Fyn

 februar 2015

 

 

 Bedsteforældre for Asyl – Fyn er her endnu. Man kan møde os på Grønttorvet i Odense hver lørdag mellem kl. 10 og 11, og vi er aktive på flere andre måder.  

Men først om fremtide

 Torsdag den 26. februar kl. 17-19 vil Knud Lindholm Lau være oplægsholder i Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C. Han har udgivet en bog om nazisternes propagandametoder, nemlig Henning Vangsgaards oversættelse af Victor Klemperer ”Det tredje riges sprog. En filologs notesbog.” Han vil fortælle os om deres metoder og sammenholde med vores indvandrerdebat.

 Alle er velkomne! 

 

Vi er berørte af de mange hjemsendelser til Afghanistan og arbejder med en plan om at vise vores store bekymring ved en demonstration i Odense eller på anden måde. I den anledning har vi været i kontakt med adskillige foreninger og privatpersoner, der kunne tænkes at støtte os i sagen. 

Et par af os har sendt læserbreve til flere aviser og arbejder fortsat med det. 

Vi deltog i den nystartede gruppe ”Racismefri by – Odense for Mangfoldighed”s demonstration i centrum af Odense den 7. februar. 

I oktober afholdt vi et debatmøde i Vollsmose Kulturhus om Børnekonventionen. 

Vi har samlet mange underskrifter til indsamlingen ”Gør Børnekonventionen til lov”. Underskrifterne er nu afleveret på rette sted. Vi fik ofte rigtig gode samtaler med mennesker på torvet, når vi bad dem om at skrive under. 

 

Fyns eneste asylcenter ligger fortsat på Langeland. Vores lokale repræsentant, Ann Jeppesen, der også er formand for støtteforeningen for det langelandske asylcenter, deltager i vores møder og giver os gode referater fra området. 

 

Vi holder vores næste møde mandag den 23. marts kl. 13-15 på Dalum Bibliotek, Dalumvej, 5250 Odense SV. Alle er velkomne, både til at deltage i mødet eller til at kontakte os før mødet!

 

På Bedsteforældre for Asyl – Fyns vegne

  

Pia Sigmund 

 


 

Nyhedsbrev nummer 14

fra Bedsteforældre for Asyl - Fyn

maj 2014Bedsteforældre for Asyl – Fyn fortsætter arbejdet med at gøre opmærksom på asylsøgernes og her særlig børnenes tarv. Vi holder stille demonstration hver lørdag mellem 10 og 11 på Grønttorvet i Odense, hvor vi uddeler foldere, og vi deltager i oplysende arbejde.

Vi samler p.t. underskrifter til ”Gør Børnekonventionen til lov”.

Vi har netop fået en ny flot folder, trykt i farver, hvor teksten er ført up-to-date.

Maj måned 2014 rummer to store oplysende arrangementer i Odense, det ene veloverstået, det andet under forberedelse:

Forholdene for asylansøgere – kan vi være dem bekendt?
Informationsmøde lørdag den 24. maj 2014 kl. 11-16.00 i Kulturhus Vollsmose, Vollsmose Alle 14, Odense NØ.
Bag informationsmødet Bedsteforældre for Asyl Sjælland, AFS Alumni, Bedsteforældre for Asyl - Fyn, Den Danske Helsinki-Komité, FN-forbundet, Foreningen af Udlændingeadvokater, Kvindelige Lægers Forening, Kvinderådet, Refugees Welcome og Retspolitisk Forening.
Formålet med mødet er
•    at give konkret viden omkring den aktuelle asylpolitik i Danmark
•    at give mulighed for at møde organisationer, der arbejder aktivt med asyl og borgerrettigheder
•    at skabe konkrete initiativer, der realiseres efter mødet i Odense.
Blandt talerne er tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen,
Michala Bendixen fra Refugees Welcome og Merna Alhozy.
Tilmelding til konference@helsinki-komiteen.dk

Den 6. maj arrangerede Bedsteforældre for Asyl-Fyn et Temavælgermøde på Centralbiblioteket i Odense, i samarbejde med Europe Direct:
Flygtningepolitik - hvad er ønskeligt, og hvad er muligt?
Formålet med mødet var at diskutere, hvad der er mulig og ønskelig flygtningepolitik inden for rammerne af EU`s udlændingeretslige forpligtelser. Desuden blev det diskuteret, hvad det danske retsforbehold
betyder i forhold til flygtninges rettigheder i Danmark.
Paneldeltagere var Kristian Guldfeldt (kons.), Christina Siig (rad.), Kristine Sidenius (SF) og Lave K. Broch (Folkebev.).
Mødeleder var advokat Jytte Lindgaard.
Lyt til link fra mødet den 6. maj her: http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/140506MEPvalg-asylpol64.htm

Man kan møde os lørdag den 19. juli kl. 10-11 under Kirsebærfestivallen i Kerteminde.

Næste møde bliver på Dalum Bibliotek mandag den 18. august kl. 13-15. Dagsorden udsendes forinden.

Venlige hilsener

på BfA – Fyns vegne,
Pia Sigmund


NB: Kom ud af busken!
Vi er kun få aktive på Fyn. Vi trænger til flere aktive, så hvis du har lyst, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

Nyhedsbrev nummer 13

 fra Bedsteforældre for Asyl – Fyn

 december 2013

 Vi ønsker alle et rigtig godt nytår! Vi håber, at det nye år vil bringe lempelser og positive fornyelser i udlændingelovgivningen. Men desværre må vi konstatere, at vores arbejde i Bedsteforældre for Asyl ikke er blevet overflødigt i det forløbne år, snarere tværtimod. Altså fortsætter vi, så godt vi kan.

Her på Fyn fortsætter vi med den stille demonstration hver lørdag mellem kl. 10 og 11 på Grønttorvet i Odense. Og vi fortsætter med at arrangere oplysende møder, hvor alle er velkomne til at blive lidt klogere på tingene.

Vi indbyder meget varmt til at møde op til næste stormøde

mandag den 14. januar kl. 13-15

 på Dalum bibliotek på Dalumvej i Odense. Kom med her og vær med til at sætte dit præg på vores virke her på Fyn.

 Vi har haft hele tre arrangementer i de forløbne måneder, alle meget vellykkede og meget oplysende.

 Den 10. oktober fortalte filmkonsulent Helle Hansen om sin kortfilm ”Ordet fanger”. I filmen demonstreres, hvordan sprogbrugen i det offentlige rum er blevet mere og mere rå over for flygtninge og asylsøgere.

Den 22. oktober var der Forum teater i Vollsmose Kulturhus ”Håbets farver”/”Colours of Hope”, et spil om at være i asyl i Danmark. Det var arrangeret i et nært samarbejde med LINK i Kerteminde. Se filmen om teaterforestillingen her: http://www.youtube.com/watch?v=S2zSQ5FW2HA

Og den 29. november fortalte cand.jur. og ph.d. studerende i udlændingeret og EU-ret Bassah Khalaf om humanitært ophold og Børnekonventionen, på Odense Fagskole.

Vi har nye arrangementer i støbeskeen.

 I september tog vi vores nye fynske folder i brug. Vi uddeler den først og fremmest på torvet om lørdagen. Den er et godt udgangspunkt for samtaler med forbipasserende.

Venlige hilsener

på vegne af Bedsteforældre for Asyl – Fyn

Pia Sigmund

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 12  fra Bedsteforældre for Asyl - Fyn        august 2013

 Fremtiden:

 Bedsteforældre for Asyl – Fyn holder stille demonstration hver lørdag kl. 10-11 på Grønttorvet (Sortebrødre Torv) i Odense. Her uddeler vi vores løbesedler og taler med de forbipasserende.

Lørdag den 5. oktober

bliver en helt særlig lørdag. Den dag markerer vi nemlig, at det er nu er tre år siden, vi begyndte vores stille demonstrationer i Odense.
      Kom og hils på os på torvet!

Møder

BfA-Fyn gruppen holder møde cirka hver anden måned. Det er åbne møder, hvor alle interesserede er velkomne! Næste møde bliver

mandag den 28. oktober kl. 13-15

på Dalum Bibliotek på Dalumvej i Odense. Dagsorden udsendes forinden til alle på BfA – Fyns mailliste.

Aktiviteter i efteråret

Vi planlægger hele tre åbne oplysende arrangementer i efterårets løb. Første aften bliver

torsdag den 10. oktober kl. 19

på Odense Fagskole, Ørstedsgade 26, 5000 Odense C. Helle Hansen, filmkonsulent, har instrueret kortfilmen "Ordet fanger". I filmen demonstreres, hvordan sprogbrugen i det offentlige rum er blevet mere og mere rå over for flygtninge og asylansøgere.

Vi skal se filmen, og Helle Hansen vil indlede og fortælle om sin hensigt med den. Efter filmen samtale om, hvor slemt det er, og hvad vi kan gøre.

Pris for film og kaffe og kage - 45 kr.

De øvrige datoer bliver 21./22. oktober og 25. november. Nærmere oplysninger følger.

Fynsk folder

I vinter udarbejdede vi en ny folder for BfA – Fyn. Denne folder trænger allerede til en revision. Det har nemlig vist sig, at vi har brug for en folder, der er mere kortfattet formuleret, idet vi bruger den til uddeling og som udgangspunkt for samtaler ved vores lørdagsdemoer. Vi håber at have den nye folder klar i september.

Siden sidst:

Lørdagsdemo:  Man har kunnet finde os hver lørdag – bortset fra en eneste lørdag i sommertiden – på Grønttorvet i Odense.
En lille gruppe fynboer demonstrerede ved Kirsebærfestivalen i Kerteminde i juli.

Vi har holdt stormøder i marts, maj, juni og august.

Læserbreve

Et par BfA – Fynboer har skrevet læserbreve i Jyllands-Posten og i Fyens Stiftstidende.

Holmegaard

Vi har tæt kontakt til Asylcenter Holmegaard på Langeland, som igen er det eneste asylcenter på Fyn og øerne, efter at Centret i Vollsmose blev nedlagt, og planerne om et Center i Svendborg, i Faaborg og på Ærø foreløbig er blevet skrinlagt. Formanden for Støtteforeningen er BfA – Fyn-medlem, Ann Jeppesen.

På Bedsteforældre for Asyl – Fyns vegne       venlige hilsener   Pia Sigmund