Bedsteforældre for Asyl - Logo

Kalender

 

 22. Juni kl 12-15   

 STORmøde og Sommerarrangement med frokost - dagsorden nedenfor

  9.august kl 11         
 Koordinationsgruppemøde
 20. - 21. august  BfA deltager i Folkemødet på Møn
Søndag d. 5. september 2021 kl. 14-15 Møde i Kongelundsgruppen hos Birgit og Helge

 8. september kl 11-1430

 BfA Stormøde i Netværkshuset Gentofte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION til STORmøde med medbragt frokost  22. juni k. 12 til 15

                  Sted : Højskoleforeningens Have, Damstien 25 Vanløse.

Dette stormøde bliver en kombination af et vanligt stormøde,
men også tid til snak om inspiration og ideer til arbejdet fremover

 Dagsorden:
1.   Cæcilie Kongsgaard Balle fra Syriensgruppen giver et kort inspirerende oplæg om gruppens arbejde.
2.   Nyt fra Avnstrup
3.   Nyt fra Sjælsmark
4.    Godkendelse af BfA's nu 9 krav

5.   Deltagelse i Folkemøde Møn 20/21 aug. 

Frokost senest kl.13
Det bliver en buffet, så alle bedes medbringe sin pålægsspecialitet til 4 stykker mad,
drikkevarer, service (tallerken, glas, kop) og bestik.
Koordineringsgruppen sørger for brød og kaffe.

Frokosten indtages i mindre grupper,
der opfordres til at komme med forslag og inspiration til det kommende arbejde i BfA
Hver gruppe vælger en talsmand, som kan fremlægge ideer i plenum.

Opsamling klokke 14 -14,30
Knud Vilby har velvilligt sagt ja til at  samle op og forhåbentlig give os alle nogle retningslinjer for fremtiden.

Kaffe og sommerhygge

På gensyn  Koordineringsgruppen