Bedsteforældre for Asyl - Logo

Kalender

på grund af COVID19 er BfA afskåret fra mange aktiviteter
hvis du har en god idé til, hvad BfA kan gøre så skriv til koordinatonsgruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk

Søndag d. 26. april 
kl. 14 - 15

Demonstration foran Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarksvej 10, Hørsholm    AFLYST
men der udsendes et "referat"
   

Søndag d. 10. maj
kl. 14 - 15 

Demonstration foran Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarksvej 10, Hørsholm    
Onsdag d. 13. maj
kl. 11-14.30
STORmøde i Netværkshuset, Ericavej 149, Gentofte  -  Bagefter møde i Møngruppen  AFLST    
Fredag d. 12. juni
kl. 18.15 - 19
BfA i Civiltinget på Folkemøde Bornholm     AFLYST    
Fredag d. 28. aug. kl. 9-17
Lørdag d. 29. aug kl. 10-17
Folkemøde MØN - BfA deltager med telt på torvet    AFLYST