Bedsteforældre for Asyl - Logo

Kalender

    


tirsdag 10. maj kl. 11-14 STORmøde, Netværkshuset,  Ericavej 149, Gentofte - nær S-tog: Kildebakken -  DAGSORDEN nedenfor
søndag 14. maj kl. 14-15  Demo Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970 Hørsholm
lørdag 27. maj  kl. 14-15

Møde Hjemrejsecenter Avnstrup, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø

søndag 4. juni kl. 14-15

Møde i Kongelundsgruppen hos Ilona

 onssdag 23. aug. kl.11-13

 Møde i Koordinationsgruppen i Netværkshuset.
 Du er velkommen efter tilmelding til koordinationsgruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk  

søndag 3. sep. kl. 14-15

Møde i Kongelundsgruppen, sted meddeles senere

tirsdag  12. sep. kl. 11-14  STORmøde, Netværkshuset,  Ericavej 149, Gentofte - nær S-tog: Kildebakken
torsdag 12. okt. 11-13 Møde i Koordinationsgruppen i Netværkshuset.
 Du er velkommen efter tilmelding til koordinationsgruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk  
torsdag 16. nov.  11-14 STORmøde, Netværkshuset,  Ericavej 149, Gentofte - nær S-tog: Kildebakken
   
   
   
   
   
   

STORmøde onsdag d. 10. maj 2023 kl. 11-14  Netværkshuset Ericavej 149, Gentofte - nær S-tog: Kildebakken
                                                                             ordstyrer Knud Vilby referent Gyda Seibæk

 DAGSORDEN

 

1. Hjemrejsecenter Avnstrup. Beboernes forventninger til BfA v. Mette Roerup

2. Frivillighjælper Gerda Abildgaard om kvinder/mødre på Kærshovedgård.

3. Røde Kors rapport om børneundersøgelse v. Gerd Gottlieb.
    Rapporten er udsendt i BfA-Nyt d. 14. april - læs den inden mødet.

 4. Udrejsecenter Avnstrup budget, omkostninger og belægning v. Marianne Engberg

 5. De sidste børn i Syrien skal hjem nu. Status og orientering herunder henvendelse
til Børneombudsmanden v. Finn Parbst

6. Politianmeldelse v. Jørn Nerup

7. Forslag om BfA-pris. henrik mottlau forelægger 

 8. Planlægning af demonstration for en statsløs familie fastlåst på 16. år
    i asylsystemet d. 20. eller 27. maj v. Gerd 

9. Nyt fra arbejdsgrupperne.

10.Økonomi – v. henrik mottlau.

11. Eventuelt - næste Stormøde 12. sep. og 16. nov. - koogrp.møde 23. aug. og 12. okt.

kaffe og the samt lidt fortæring som sædvanlig

                                                                     på gensyn / koordinationsgruppen

  

kl. 14 folkemødegruppen disponerer planlægning af Ungdommens Folkemøde