Bedsteforældre for Asyl - Logo

Koordinationsgruppen

Koordinationgruppen  (Koogrp) 

 -   vælges på Stormøder

-    Gruppen modtager gerne idéer og forslag til behandling og udførelse;

-    men det er ikke Koordinationsgruppen, der driver BfA fremad  -   det gør enhver som hidtil.  
-     Koordinatonsgruppen forvalter BfA's økonomi.

 

Mette Roerup, mobil: 4043 3661,  mail: metteroe@hotmail.com  

Henrik Mottlau,  tlf. 4581 7104,  mobil: 4229 7104,  mail: post@henrikmottlau.dk

Alice Gielfeldt (Kongelundsgruppen)  mobil 4198 1622,  mail: alicegielfeldt@hotmail.com

Kirsten Kjær, mobil 2217 3383  -  mail: imuk@imuk.dk

Karin Majgaard, mobil: 2030 1592,  mail: karin.majgaard@outlook.dk

Gerd Gottlieb  mobil:  2094 8744    -    mail:   gerd.gottlieb@outlook.dk 

Carl Christian Timmermann (Fynsguppen),   tlf.: 6596 1233  -  mobil: 2617 6233   cct@bondebjerget.dk 

Finn Parbst,  mobil: 4044 1772  -  mail: parbst@mail.dk

Lilian Pagsberg,  mobil: 2685 8380  -  mail: Lilianpagsberg@gmail.com

Birgitte Kjersgaard, mobil 6116 7391  -  mail: birgittekjersgaard@gmail.com