Bedsteforældre for Asyl - Logo

Koordinationsgruppen

Koordinationgruppen  (Koogrp)    mail:  koordinationsgruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk

 -   vælges på Stormøder

-    Gruppen modtager gerne idéer og forslag til behandling og udførelse;
     men det er ikke Koordinationsgruppen, der driver BfA fremad  -   det gør enhver som hidtil.  

-     Koordinatonsgruppen forvalter BfA's økonomi.

 

Mette Roerup, mobil: 4043 3661,  mail: metteroe@hotmail.com  

Henrik Mottlau,  tlf. 4581 7104,  mobil: 4229 7104,  mail: post@henrikmottlau.dk

Ulla Sandbæk,  mobil 2546 7803  -  mail@ullasandbaek.dk

Gerd Gottlieb  mobil:  2094 8744    -    mail:   gerd.gottlieb@outlook.dk 

Carl Christian Timmermann (Fynsguppen),   tlf.: 6596 1233  -  mobil: 2617 6233   cct@bondebjerget.dk 

Finn Parbst,  mobil: 4044 1772  -  mail:   finn.parbst@mail.dk

Birgitte Kjersgaard, mobil 6116 7391  -  mail: birgittekjersgaard@gmail.com

Pia Qu,   mobil: 6060 3115  mail: piaqugraesrod@gmail.com

Ete Forchhammer  mobil 2925 8643  mail eteforchhammer@icloud.com

Marianne Engberg,  mobil 5195 0506  mail me@blovstroed.dk