Bedsteforældre for Asyl - Logo

Ny i BfA

Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse. Det betyder, at du ikke behøver at melde dig ind for at yde en indsats. Du har flere muligheder for at være aktiv.

Du kan deltage i en arbejdsgruppe. Gruppemøderne er åbne. Se under punktet arbejdsgrupper , som er et underpunkt under punktet struktur. Her ser du hvad arbejdsgrupperne arbejder med, og hvornår og hvor møderne holdes

Du kan møde op på et stormøde. Stormøderne er åbne og holdes normalt fire gange årligt. Det fremgår af hjemmesidens forside, hvornår og hvor næste stormøde holdes.