Bedsteforældre for Asyl - Logo

Link

Link

Linkene på denne side er ordnet i grupper. Rul ned ad siden og se alle grupperne og linkene eller klik på en gruppe og spring til den:

Beslægtede bevægelser og foreninger

Det offentliges hjemmesider

Andre link

 
Beslægtede bevægelser og foreninger:
Repatriate the Children
arbejder for de danske børn i Syriske fangelejre  -  også for dem, der er komet hjem
  https://repatriatethechildren.dk
Et anstændigt Danmark 
arbejder for anstændige vilkår for flygtninge og asylansøgere, ligeværdighed for alle medborgere uanset etnisk oprindelse, en ordentlig tone i den offentlige debat og et omdømme Danmark kan være bekendt
  www.anstaendigt.dk
Arne Hansen
Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
     www.arnehansen.net
Asylret
Blandt andet juridisk rådgivning for afviste asylansøgere og for ansøgere om humanitær opholdstilladelse og familiesammenføring
  www.asylret.dk
Børns Vilkår
 Anonym telefonrådgivning for alle børn - også asylsøgende børn
  www.bornsvilkar.dk
Dansk Flygtningehjælp
er en privat humanitær organisation, som bl.a. yder rådgivning for asylsøgende. Liste over rådgivningerne med åbningstider mm, klik her
  flygtning.dk
DFUNK 
er Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - en forening af unge, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og Internationalt.
  www.dfunk.dk
Interkulturelt Center
Center for interkulturel viden, kultur og undervisning
  www.ikc.dk
LBGT Asyl
Hjemmeside på engelsk for asylsøgende bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. LGBT Asylum works for the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons in the Danish asylum system, and we do support and counselling for LGBT asylum applicants.
  www.lgbtasylum.dk
Mit Asyl
er en forening og støttekreds, der  tilbyder særligt udsatte flygtningebørn og -unge glæder  i form af ferieophold og udflugter og samvær.  Hed tidligere Støttekredsen for Flygtninge i Fare.
  mitasyl.dk
New Times
Magasin på engelsk lavet af asylansøgere i Røde Kors regi.
  newtimes.dk
Refugees Welcome
er en lille, humanitær organisation, som tilbyder juridisk rådgivning og assistance til asylansøgere. Hed tidligere Komiteen Flygtninge Under Jorden
  refugeeswelcome.dk
Sameksistens
Netavis, der skriver om asylansøgere, flygtninge, integration og udlændingepolitik, menneskehandel, religion og tro mv.
   www.sameksistens.dk
SOS mod Racisme
Arbejder for at fremme dialog og forståelse mellem mennesker og på at afsløre og bekæmpe diskrimination.
  www.sosmodracisme.dk
Trampolinhuset
Brugerdrevet kulturhus, hvor flygtninge og andre, der bor i Danmark, arbejder sammen for en retfærdig og human flygtninge- og asylpolitik.
  trampolinehouse.dk
Tværkulturelt Center
er et netværk og ressourcecenter, der bygger bro mellem folkekirken og nydanskere - både dem, der kommer fra en kristen kirke ude i verden, og dem, har en anden eller ingen religion.

   www.tvaerkulturelt-center.dk
     
Det offentliges hjemmesider:
Ny i Danmark / New to Denmark
Officiel hjemmeside om reglerne for indrejse og ophold i Danmark. På siden kan vælges mellem dansk og engelsk tekst. You can choose english text.
  www.nyidanmark.dk
Udlændingestyrelsen
er den instans, der i første omgang behandler ansøgninger om asyl. Udlændingestyrelsens hjemmeside er en del af "Ny i Danmark" hjemmesiden. Linket til højre fører direkte til denne del.
  www.nyidanmark.dk
Flygtningenævnet
er den instans, der træffer endelig afgørelse om asyl i sager, hvor Udlændingestyrelsen har givet afslag.
  www.flygtningenaevnet.dk
Love, konventioner m.v.
Link til love, konventioner og andre regler findes overskueligt ordnet i afsnittet "Lovstof" på hjemmesiden "Ny i Danmark". Linket til højre fører direkte til dette afsnit. Børnekonventionen findes på Børnerådets hjemmeside, se længere nede på denne side.
   www.nyidanmark.dk/lovstof
Retsinformation
Statens database med alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), samt Folketingets dokumenter. De fleste link om love mv på andre hjemmesider fører til  Retsinformation.
   www.retsinformation.dk
Folketinget
Omfattende hjemmeside med dokumentation i form af dokumenter og videoer af Folketingets funktion i samfundet og dets arbejde. You can choose english text.
  www.ft.dk
Institut for Menneskerettigheder
er en selvejende statsinstitution, som har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne, både i Danmark og rundt omkring i verden.
  menneskeret.dk
Børnerådet
er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor handle på baggrund af egne beslutninger. På hjemmesiden findes Børnekonventionens ordlyd,
  www.boerneraadet.dk
 
 Andre link    
Amnesty International
Link til den danske afdeling af den verdensomspændende organisation for overholdelse af menneskerettighederne. På siden findes teksten til de relevante konventioner.
   www.amnesty.dk
Bedsteforældre for Asyl, gamle hjemmeside . Indeholder BFA's historie.
aktiv indtil juli 2013
  www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index-old.php
Dansk Røde Kors
driver de fleste af Danmarks vekslende antal asylcentre som entreprenør for Udlændingestyrelsen. Herudover varetager organisationen en lang række andre opgaver, overvejende af humanitær art.
   www.rodekors.dk
Dignity, Dansk Institut Mod Tortur
er en selvejende institution, der behandler flygtninge, der har overlevet tortur, og forsker samtidig i årsagerne til tortur og de følger, den medfører. Hed tidligere RCT.
  www.dignityinstitute.dk

Dokumentations- og rådgivningscenteret om Racediskrimination, DRC,
er en selvejende uafhængig institution, som med udgangspunkt i menneskerettighedskonventionerne, arbejder mod racediskrimination. DRC kortlægger racediskrimination og giver råd, vejledning samt juridisk bistand til personer, der har været udsat for racediskrimination, eller som har været vidner hertil.

  www.drcenter.dk
Humanity in Action
er et internationalt og politisk uafhængigt netværk, der ved at arrangere sommerakademier, internationale konferencer og studierejser for universitetsstuderende og yngre akademiske kandidater søger at medvirke til at uddanne fremtidens ledere og sikre, at menneskerettigheder og minoritetsforståelse indgår som et naturligt omdrejningspunkt for samfundets udvikling og for internationalt og europæisk samarbejde.
   

www.humanityinaction.org/Denmark

Migrantmenigheder 
indeholder oversigt over forskellige kristne menigheder, der anvender mange forskellige sprog.
  www.migrantmenigheder.dk