Bedsteforældre for Asyl - Logo

Kvindecafegruppen

Ny Side

Kvindecafé-gruppen

BfA har tidligere afholdt kvindecafeer i asylcentrene Sandholm og Kongelunden og siden foråret 2018 i Udrejsecenter Sjælsmark, indtil Corona-situationen satte en stopper for arbejdet i marts 2020.

Cafeerne blev afholdt med 14 dages mellemrum og var tænkt som et tilbud om kontakt og hvis muligt konkret støtte for de deltagende kvinder. Foruden café-møder har gruppen arrangerer udflugter for kvinderne.

Det er lykkedes at fortsætte flere af de kontakter, som vi har knyttet via cafearbejdet - både i de lykkelige tilfælde, hvor kvinderne og deres familier har fået ophold i Danmark, men også modsat, er blevet tvangsudvist.

På nuværende tidspunkt består café-gruppens arbejde med andre ord af kontakt og støtte til konkrete enkeltpersoner og deres familier.

Gruppen holder sig bl.a. a jour med udviklingen inden for asyllovgivningen ved at deltage i Dansk Flygtningehjælps Asylnetværk og Udlændingestyrelsens Asylforum (6.12.20)

Kontakt:

gerd.gottlieb@outlook.dk