Bedsteforældre for Asyl - Logo

Høringssvar til Udlændingelov

Høringssvar om leje af fængselspladser i Kosovo

Høringssvar om hjemtagne afghanere ophold i Danmart - max. 2 år!

Høringssvar om Hjemrejsekontrakt  20. september 2021

Høringssvar om udvisning for vanvidskørsel  10. marts 2021

Høringssvar om separat indkvartwering af mindreåre par  9. marts 2021

Høringssvar om Asylsagsbehandling i 3.land  4. marts 2021

Høringssvar om ny Hjemrejselov  januar 2021

Høringssvar april 2020
Det ligner en ganske lille uskyldig procedure, der blot skal gøre det lovligt for Udlændingestyrelsen at tvangsfjerne børn. Hvilket Styrelsen næppe har lyst til på grund af omkostningerne, og at man derefter dårligt kan tvangsudsende forældrene. Men familierne vil føle en trussel hænge over hovedet, uden at de selv kan gøre noget fra eller til.

Høringssvar Frivilligt Arbejde  feb. 2020 

Høringssvar om Forenkling  feb. 2020

Høringssvar om lempelser (!) - vurdering af integrationspotentiale afsksffes

Høringssvar om mange stramninger jan. 2019

Høringssvar vedr. Transportøransvar aug. 2018

 Høringssvar vedr. Ægtefællesammenføring, Integrationskrav m.v.   april 2018

 Høringssvar vedr. Kvoteflygninge, hvor Integrationsministeren alene skal beslutte antal kvoteflygtning.  Oktober 2017.

Hørringssvar  vedr.  VEDRØRENDE LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN
(SKÆRPELSE AF MULIGHEDEN FOR AT OPNÅ TIDSUBEGRÆNSET OPHOLDSTILLADELSE FOR UDLÆNDINGE,
DER AKTIVT HAR MODARBEJDET AFKLARINGEN AF DERES IDENTITET I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM
OPHOLDSTILLADELSE HER I LANDET). (september 2017)

Høringssvar vedr. "Ro og orden"  marts 2017

Høringssvar, hvor Flygtningenævnets beslutninger forsimples og fordyres     nov. 2016

Høringssvar om "utåleligt ophold på udrejseecentre   okt. 2016

Høringssvar vedr Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse,

skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om
inddragelse af flygtningenes opholdstilladelse m.v. (Januar 2016)