Bedsteforældre for Asyl - Logo

Høringssvar til Udlændingelov

Høringssvar Frivilligt Arbejde  feb. 2020 

Høringssvar om Forenkling  feb. 2020

Høringssvar om lempelser (!) - vurdering af integrationspotentiale afsksffes

Høringssvar om mange stramninger jan. 2019

Høringssvar vedr. Transportøransvar aug. 2018

 Høringssvar vedr. Ægtefællesammenføring, Integrationskrav m.v.   april 2018

 Høringssvar vedr. Kvoteflygninge, hvor Integrationsministeren alene skal beslutte antal kvoteflygtning.  Oktober 2017.

Hørringssvar  vedr.  VEDRØRENDE LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN
(SKÆRPELSE AF MULIGHEDEN FOR AT OPNÅ TIDSUBEGRÆNSET OPHOLDSTILLADELSE FOR UDLÆNDINGE,
DER AKTIVT HAR MODARBEJDET AFKLARINGEN AF DERES IDENTITET I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM
OPHOLDSTILLADELSE HER I LANDET). (september 2017)

Høringssvar vedr. "Ro og orden"  marts 2017

Høringssvar, hvor Flygtningenævnets beslutninger forsimples og fordyres     nov. 2016

Høringssvar om "utåleligt ophold på udrejseecentre   okt. 2016

Høringssvar vedr Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse,

skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om
inddragelse af flygtningenes opholdstilladelse m.v. (Januar 2016)