Bedsteforældre for Asyl - Logo

Høringssvar til Udlændingelov

Høringssvar vedr. Kvoteflygninge, hvor Integrationsministeren alene skal beslutte antal kvoteflygtning.  Oktober 2017.

Hørringssvar  vedr.  VEDRØRENDE LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN
(SKÆRPELSE AF MULIGHEDEN FOR AT OPNÅ TIDSUBEGRÆNSET OPHOLDSTILLADELSE FOR UDLÆNDINGE,
DER AKTIVT HAR MODARBEJDET AFKLARINGEN AF DERES IDENTITET I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM
OPHOLDSTILLADELSE HER I LANDET). (september 2017)

Høringssvar vedr Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse,

skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om
inddragelse af flygtningenes opholdstilladelse m.v. (Januar 2016)