Bedsteforældre for Asyl - Logo

Avnstrupgruppen

Da børnefamilierne i sommeren 2020 blev flyttet fra Udrejsecenter Sjælsmark til Udrejsecenter Avnstrup,
besluttede vi at holde BfA-demonstration 4. søndag i hver måned. H
ermed opstod AVNSTRUPGRUPPEN.

Gruppen laver dagsorden og referat for den månedlige demonstration.

Vi prøver gennem tætte kontakter til nogle af familierne at holde os orienterede om beboernes forhold på centret.

Vi tager initiativer til at støtte de unge, der går på uddannelse, med penge til transport, hvis Røde Kors ikke har mulighed.

Vi samarbejder med Røde Kors gennem regelmæssige møder, hvor vi kan drøfte de problemstillinger, vi ser hos beboerne.

Vi formidler om muligt kontakt mellem familier, der gerne vil have en ”besøgsbedsteforælder”
og BfA'ere, der er interesserede i at være besøgsven.
 

Vi har en pigegruppe bestående af 8 unge piger på 17-18 år som tager på tur en gang om måneden,
hvis der er ressourcer til det. Det er Mette Rorup der er afsted med pigerne.

For tiden er vi flg i arbejdsgruppen, men vil gerne være flere 
Kontakt:Mette Rorup  metteroe@hotmail.com Nina Lørring nlorring@gmail.com Lilian Pagsberg dorritbj@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------

Finn Parbsts brev d. 29. aug. 2020  -  svar fra Udlændingestyrelsen (allerede) d. 15. jan. 2021