Bedsteforældre for Asyl - Logo

Gadepamflet

Bedsteforældre for Asyl – Fyn

Hvem: Vi er en gruppe mennesker i bedsteforældrealderen.

Hvorfor: Vi bekymrer os om mange asylsøgeres skæbne. Børnenes tarv ligger os særligt på sinde. Vi arbejder for en human flygtningepolitik.

Hvordan: Vi holder stille demonstrationer. Vi uddeler informerende materiale. Vi arrangerer oplysnings- og debatmøder med offentlig adgang.

Hvor: Mød os hver lørdag mellem 10 og 11 på Grønttorvet i Odense og på nettet.

Hvor længe: Bedsteforældre for Asyl har eksisteret på Fyn siden 2010.

 Om Bedsteforældre for Asyl

Læs mere: www.bedsteforaeldreforasyl.dk        Henvendelse på Fyn: johannesjacobsen@webspeed.dk                      5.9. 2013