Bedsteforældre for Asyl - Logo

Folkemøde 2015

BfA på Folkemødet på Bornholm d 11-14 juni 2015

Folkemøde Flyeren:  Program       

Jørn Nerups tale på Speakers Corner

Kirsten Bitch tale ved overrækkelsen af ” Håbets træ ”

Bente Richs oplæg til debatten om Børns rettigheder

Else Lidegårds tale i Fredsteltet 

Interview med Inge Lynge ( lydfil )

Fotos 

Igen i år var BfA repræsenteret på Folkemødet. 18 engagerede Bedsteforældre var beskæftiget dagen igennem med vores mange aktiviteter. Der var meget god respons fra de mange tusinder af deltagere, mange kunne huske os fra de andre år. Vi oplevede stor interesse i at høre om og diskutere flygtninge-spørgsmål.

Vores lille telt på Kæmpestranden var bemandet fra 9 morgen til 19 aften. Her kunne folk stoppe op og komme i snak med os gennem forskellige aktiviteter:
- en tipskupon med spørgsmål om flygtninge og asylansøgere,

- en rafleleg, hvor man kunne rafle sig til en opholdstilladelse
- et dilemmaspil, som viste de mange håbløse valg en flygtning må træffe undervejs på sin flugt mod Europa.

Trampolinhuset lånte vores telt et par gange, de deltog med både asylansøgere og nogle af husets faste medarbejdere.

 To gange om dagen gik fire Bedsteforældre igennem hele Folkemødearealet med ” Håbets træ ”, et mere end to meter højt smukt træ skænket af Mogens og Bodil. På træet kunne folk hænge små mærkater med fotos af vores børn og artikler fra Børnekonventionen. Det vakte som sidste år stor opmærksomhed. Søndag før lukketid modtog Bornholms Borgmester Winni Grosbøl træet og lovede, at det ville blive plantet ved en af skolerne. Vi genså vores træ fra sidste år, det var plantet på den skole, hvor arrangementet med Gerd Wilders blev afholdt i år. 

Og så havde vi tre glimrende og velbesøgte arrangementer. Det første handlede om det gode møde mellem flygtninge og lokalbefokning. Anne Lise Marstrand fortale om det spændende initiativ ” Venligboerne ” som nu er en landsdækkende facebookgruppe og Gitte Jensen fra Bornholms Flygtningevenner berettede om det arbejde de laver for at tage godt imod de flygtninge der bliver boligplaceret på Bornholm. Kau, en burmesisk flygtning, nu brygger på Svanneke Bryghus, var ikke i tvil om den betydning det havde haft for ham at få en dansk kontaktfamilie fra han ankom. Iraneren Hirsham havde lige fået ophold og udtrykte begejstring for den venlige modtagelse han havde fået på øen, samt hjælp til at deltage i frivilligt arbejde, hvilket gav ham en meningsfuld hverdag.

Lørdag havde vi et flot arrangement i Højers Iscafe. Fokus var på de uledsagede flygtningebørn. Det blev en spændende debat efter de tre glimrende oplægsholdere – Maja Rettrup fra Røde Kors, Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp og Lisbeth Lauberg, leder af Børnecenterenter i Thisted kommune.

Vores sidste arrangement handlede om børns retsstilling og Børnekonventionen. Bente Rich indledte med et oplæg, hvorefter Inge Lynge berettede om to børnesager, som tilhørene efterfølende skulle tage stilling til og debattere ud fra. Bertel Haarde deltog i noget af mødet, og gentog sin formands ord om at flygtninge skal hjælpes i nærområderne, der kan vi hjælpe flere for pengene !

En af dagene var vi inviteret til Fredsteltet for at give et oplæg om vores arbejde med flygtninge- og asylpolitik. Else Lidegård indledte med BfA´s historie og vores krav til en anstændig asylpolitik, Derefter fortalte to asylansøgere fra Trampolinhust deres historier og kom med et bud på hvordan asylansøgere kunne bidrage positivt ude i samfundet,

Stemningen var alle dage meget fin, sommeren kom forbi de tre dage, solen skinnede fra en skyfri himmel. Og så er der ikke noget smukkere end Bornholm. Som ventet var der masser af politi, men de gik stilfærdigt rundt med kortærmede lyseblå skjorter og kom ikke til at præge stemningen i negativ retning.

Folkemødet blev afsluttet med en samtale med Bertel Haarder, som jo er en af ophavsmændene. Som en lille pudsig detalje nævnte Bertel mangfoldigheden og at også små foreninger – som Bedsteforældre for Asyl – kunne være tilstede og præge debatten.

Vi var meget tilfredse – og lidt trætte, da vi søndag kl 14 lukkede ned og pakkede Kirstens store bil med alt vores grej.

Vi ses måske igen næste år, den 16–19 juni 2016.