Bedsteforældre for Asyl - Logo

på gaden


Oversigt:

1. okt. 2020 Demo foran Chr.borg:  Syriens Børn hjem NU  se referat  
26. nov. 2016 Taler:  Bente Rich         Leif Bork Hansen         Knud Vilby        Jørn Nerup      Thomas Bro-Rasmussen  
30. jan. 2016

Anne Marie Helgers læserbrev i Information med stor tak fra BfA
også for Anne Maries indsats som conferencière på vores demo Nytorv .d 26. jan  - med humor kan man godt tale om sørgelige sager

klik her

26. aug.  2015   

     

Flygtninge er også mennesker
Demonstration onsdag den 26.august kl.16 til 18 på Nytorv i København. Det er dagen, hvor regeringens nye lovforslag om yderligere stramninger på flygtninge- og integrationsområdet 3. behandles i Folketinget. 
Læs Bente Rich's tale til demonstranterne

Klik
her

17-01-2014
Demonstration mod udsendelse af afghanske asylansøgere. På Nytorv i København ved Strøget. Se billeder /ved Aage Christensen -> Klik her
17-01-2014
Demonstration mod udsendelse af afghanske asylansøgere. På Nytorv i København ved Strøget.        Læs alle talerne -> Klik her
 2-12-2014 Demonstration foran retten i Hillerød og referat fra retsmøde
Klik her
20-11-2014 Debatmøde "Børnekonventionen - asylbørnene og vores kollektive samvittighed" i København Klik her
1-11-2014 Demonstration ved Rundetårn i København Klik her
28-10-2014 Debatmøde om "Børnekonventionen - hvorfor er den så vigtig" i Aarhus
 
8-10-2014 Debatmøde om "Børnekonventionen i dansk asyl- og flygtningepolitik" i Odense Klik her
25-1-2014 Demonstration på Kultorvet i København Klik her
1-11-2013 Demonstration på Nytorv i København Klik her

 

Demonstration foran Retten i Hillerød og referat fra retsmøde

Demonstrationen havde samlet 40-50 mennesker fra Bedsteforældre for Asyl, Asylret og Børnebørn for Asyl. Selvom de gamle var i overtal, gjorde de unge sig kraftigt gældende med talekor og et flot indlæg af Clara fra BbfA.

Forfatteren Carsten Jensen fulgte sin indsats i lufthavnen i forgårs op med en stærk og indsigtsfuld tale om fremtiden i Afghanistan for de udviste drenge og om den moralske deroute, der ligger under den blanke overflade i verdens lykkeligste nation. Læs Carsten Jensens artikel i Politiken den 6-12-2014, klik her

Pressen - bortset fra HillerødPosten - glimrede ved sit fravær, så det er op til os selv at forsøge at informere offentligheden udenfor Hillerød..

Som tilskuere til retsmødet var tre Bedsteforældre for Asyl og i sidste halvdel tre unge fra Her er Plads. (Referat ved Jørgen Gimbel og Leif Bork Hansen)

Lokalet var et stort, lyst rum med en forhøjning i den ene ende, hvor dommeren og en sekretær sad bag en skranke med hver sin computer. På gulvet foran dommeren var der plads til anklager, den anklagede og forsvareren. Bagest i lokalet var der nogle stole til tilhørere.

Retshandlingen drejede sig om en begæring fra rigspolitiet om frihedsberøvelse af to brødre, den 15-årige Mustafa og den 23-årige Zakaria, som dagen i forvejen var forsøgt udsendt til Afghanistan. De blev konsekvent benævnt som afghanere. På anklagerens plads sad derfor en repræsentant for rigspolitiet. Hele sagen blev gennemført over video, således at brødrene sammen med en bisidder fra Røde kors for Mustafa, der jo er mindreårig, advokaten og en tolk befandt sig i et lokale i Sandholmlejren. Talen mellem de forskellige parter foregik derfor henvendt til et billede på væggen. For en udenforstående virkede hele handlingen ganske ”Orwellsk”.

Repræsentanten for rigspolitiet ridsede begrundelsen for ønsket om fortsat frihedsberøvelse op: de to brødre var forsøgt udsendt dagen i forvejen, men især Mustafa havde sat sig kraftigt til modværge ved indgangen til flyveren, og efter 20 minutters forløb havde kaptajnen på flyet nægtet at medtage de to unge. De var derefter bragt tilbage til Ellebækfængslet. Der skal nu planlægges en ny udsendelse, og hertil kræves en tilladelse fra Tyrkiet til mellemlanding der. Dette vil antagelig tage ca. 14 dage, og rigspolitiet begærede dem derfor frihedsberøvet til d, 22. december.

Advokaten sagde, at der var indsendt en ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 C, stk.1. Det er normalt kutyme, at advokaten orienteres telefonisk inden en udsendelse, men det var ikke sket i dette tilfælde, hvilket han undrede sig meget over. Han ville ikke indvende noget mod fængslingen af Zakaria, men Mustafa var, til trods for at han var mindreårig, blevet placeret på en madras blandt voksne indsatte, som det trods ganske mange klager fra advokaterne så ofte skete i Ellebækfængslet. De var tidligere blevet stillet i udsigt, at de kunne blive anbragt sammen i et værelse for sig selv. Hvis dette ikke kunne lade sig gøre, måtte han forlange at Mustafa blev løsladt, gerne med daglig meldepligt.

Repræsentanten for rigspolitiet svarede, at alle andre instanser var blevet underrettet, men der var sket en fejl i forhold til advokaten. Han hævdede, at der var en aftale med Ellebækfængslet om adskillelse af mindreårige fra voksne indsatte.

Dommeren var helt enig med advokaten i det utilbørlige i, at mindreårige ikke blev adskilt fra voksne. Det havde man fra rettens side påtalt adskillige gange. Hun ville derfor løslade Mustafa, hvis man ikke kunne stille et værelse til rådighed for de to brødre. Dette kærede repræsentanten for rigspolitiet og indstillede at dette fik opsættende virkning. Det sidste afviste dommeren kategorisk.

Resultatet af retshandlingen blev altså, at brødrene blev tilbageholdt til senest d. 22.12.14, enten sammen i et værelse for sig selv eller med Mustafa på fri fod med meldepligt. Det sidste er i realiteten en skarp dommerkritik af forholdene i Ellebækfængslet. Samtidig får advokaten tid til at genoptage ansøgningen om opholdstilladelse efter § 9 C, stk.1.

Hør radioudsendelse på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside om begivenhederne i lufthavnen forud for demonstration og i retslokalet indenfor i bygningen, klik herDebatmøde i Politikens hus i København 20-11-2014

Foto: Torben Bror Larsen ©
 

Demonstration ved Rundetårn i København 1-11-2014

Der blev indsamlet underskrifter til støtte for at børnekonventionen gøres til dansk lov - og demonstreret mod Danmarks flygtningepolitik.

Talere ved demonstrationen:

Nina Möger Bengtsson, der for nyligt i dagbladet Information skrev essayet: Fremmedhadet er blevet så almindeligt, at vi ikke bemærker det. Læs kronikken, klik her

Børnepsykiater Lene Lier: Flygtningefamilier med børn.

Lektor Jørgen Gimbel: Aldrig mere de grusomheder – derfor konventionerne. Læs denne tale, klik her

Judy Ryslander,"spillekone med rødder i gårdsangertraditionen", binder det hele sammen med sin harmonikamusik.

Ordstyrer ved demonstrationen: læge Per Husfeldt.

 Debatmøde om "Børnekonventionen i dansk asyl- og flygtningepolitik" i Odense 8-10-2014

Se "Odense ser Rødts" video fra mødet på You-tube, klik her
Demonstration på Kultorvet i København lørdag 25-1-2014

 

 Ord med på vejen.

Læs Knud Vilbys tale, se under Nyheder eller klik her.

Læs Leif Bork Hansens tale, se under Nyheder eller klik her.

Læs Birgit Rasmussens tale, se under Nyheder eller klik her.

Læs Marianne Olsens tale, se under Nyheder eller klik her.

Se YouTube video fra demonstrationen, klik her.

 

 

Demonstration på Nytorv i København fredag 1-11-2013

 

 Stop tvangsudvisningerne af svært psykisk syge flygtninge:
Vellykket DEMONSTRATION  på Nytorv i København fredag den 1. nov.
se taler under nyheder - se video fra demonstrationen: klik her