Bedsteforældre for Asyl - Logo

Referater fra stormøder

                         Referater fra STORmøder

Klik på datoen og du springer til det ønskede referat. Nogle af referaterne vil komme op i et nyt vindue, andre ligger længere nede på denne side. De sidste vil du kunne søge i samlet med din browsers søgefunktion.

 14. maj 2024       7. februar 2024

 16. november 2023    12. september 2023     14. maj 2023       7. februar 2023

23. november 2022    20. september 2022      19. maj 2022       1. februar 2022

24. november 2021    08. september 2021      22 Juni 2021      22. april 2021     

20. august 2020      25. februar 2020 

25. november 2019    28. august 2019    14. maj 2019      6. februar 2019

12. nov. 2018     20.sep. 2018        30. maj 2018     14.02.2018

27.11.2017       12.09.2017         31.05.2017         02.02.12017 

14.12.2016          08.09.2016       12. mai 2016             

 22. februar 2016

 12. nov. 2015        14. sep.2015        6. maj 2015      5. februar 2015

18. september 2014    27. maj 2014    27. februar 2014

3. december 201        30. september 2013         6. juni 2013           4. april 2013

 

 

 


 

 

Stormøde i Trampolinhuset d. 5. februar 2015..

 

Der var 53 bedsteforældre mødt op - nederst i referatet er der oplyst tid og sted for arrangementer af interesse for BfA.

Knud Vilby bød velkommen og sagde at dagordenen ville blive rettet lidt, vi startede derfor med:

 

1. Budget og regnskab. begge dele blev gennemgået af Henrik Mottlau og godkendt af forsamlingen.

 

2. Morten Goll fortalte om Trampolinhuset.

 Han bød os velkomne og fortalte, at de gerne vil have at huset bliver brugt til mange forskellige aktiviteter. Af nye rum har de har 3 undervisningslokaler, rådgivningslokale til bl.a. advokater plus handicaptoilet, alrum og m.m. Desuden har de selv bygget om.

De får tilskud af justitsministeriet, de har fået 28 pct. af en pulje på 10 mill. som er afsat af den siddende regering.

De må ikke bruge penge på undervisning, men gerne til demokratiseringsprocesser. Det er den forbavsende tilbagemelding fra udlændingestyrelsen. Flere nye projekter bliver søsat i år:

 

Camp: udstillingssted hvor der kan inviteres udenlandske kunstnere til at komme og lave noget om asylansøgere og integration.

Han fortæller en forfærdelig historie, som Trampolinhuset pludselig blev involveret i og hjalp, om en familiesplitning af mor, far og nyfødt barn, som heldigvis er ved at ende lykkeligt med en genforening.

Den store elefant er: den enkelte asylansøgeres sag, den må man respektere som det, der fylder.

Der arbejdes på at åbne Trampolinhusets vægge udadtil: f.eks. vil ISS og COOP gerne samarbejde vedr. asylansøgere i praktik m.m.m. det giver netværk og dermed muligheder for at starte integrationsprocessen før de får asyl.

Statistik fra huset: eks. 97 til middag i fredags, 40 fra centrene, 15 som har fået asyl, resten andre.

I går 60 som gik til forsk. aktiviteter + bordtennis i huset,

Optag af nye frivillige er der stor tilslutning til, men det er svært at fastholde dem (det gælder for alle organisationer.)

Får I jeres gode budskab spredt ud? Det savnes medarbejdere til at arbejde med det område.

Der er pt. ansat 3 halvtidsansatte plus Morten heltids, vi savner meget en kommunikationsmedarbejder

Vedr. donationer er der to måder at gøre det på:

200 kr. om året fra 100 mennesker er nok til at skat godkender fradrag for den enkelte.

Medlemskab koster 200 kr. om året, men meget gerne donationer, gå ind på hjemmesiden og se hvordan.

 

3. Tålt ophold. v. Alfred Dam.

Tålt ophold er Danmarks svar på Guantanamo.

Tålt ophold: De har fået en straf for kriminalitet og er udvist, men det kan ikke lade sig gøre.

Ny rapport fra ombudsmanden i dec. 2014.

Man ved ikke, hvad man skal stille op med det fra politikerside.

Det drejer sig i øjeblikket om 60 - 70 personer, det er steget voldsomt (fra 20) nogle har været her i over 10 år.

Hvert halve år skal der tages ny beslutning vedr. den enkelte.

Ny aktion fra en gruppe omkring Alfred Dam: de har fået lov til at komme til møde i retsudvalget og fortælle om det retspolitiske i disse sager, som kan være en livsvarig dom for den enkelte.

De ønsker at få skærpet bestemmelserne. da mange af dem på tålt ophold ikke er farlige for "rigets sikkerhed." Det kan der læses mere om på ombudsmandens hjemmeside, hvor rapporten fra dec. 2014 ligger.

Kirsten Bitsch fortæller om en forfærdelig historie om en familiefar, som får en dom, fordi en anden familie som skylder dem penge; de anmelder familiefaderen for uterlighed overfor deres datter. Det får han en dom for og er nu på tålt ophold.

4. Drøftelse af mulige kommende foredragsholdere udover styregruppens forslag, som var nævnt i dagsordenen:

 - Maja Refstrup fra Røde Kors har et projekt vedr. samtaler med longstayers,

 - En, som er uenig med os,

 - En, som fortæller noget, vi ikke kender,

 - En politiker, fx borgmesteren fra Hørsholm,

 - En fra Sjælsmark mop. tilbagesendelser,

 - Et indholdsmæssigt oplæg fra flere personer: Maja og Sjælsmark plus politikere fra Hørsholm,

 - En person fra udlændingestyrelsen.

5. Orientering fra Bornholmergruppen v. Ole Bergmann.

Møde med 13- 14 mennesker i fredags, der foreligger et referat. Hvis nogen ønsker indsigt i gruppens arbejde, kan de komme på maillisten. Skriv en mail på kontakt. Der er plads til flere i arbejdsgrupperne.

Der blev nedsat 4 arbejdsgrupper - alle med barnet i centrum:

Uledsagede børn, paragraf 9 C, tålt ophold, møde mellem danskere og flygtninge, visualiseret / dramatiseret. Eventgruppen med et træ fra sidste år (breve fra Damaskus fremført af Børnebørnene for Asyl).

Ole Bergmann tager til forberedende møde på Bornholm og håber at træffe frivillige foreninger og sympatisører.

Vi har fået stillet plads til rådighed i flere telte til vore events, det skal koordineres.

Møde i Bornholmergruppen igen: 6. marts i kl. 10.30 i Trampolinhuset.

Prikke til de andre organisationer, som har med børn at gøre: Hvad gør I (for asylbørnene)? Hvad kan vi gøre sammen?

Hvor mange kommer til Bornholm fra BfA: Vi skal "bruge" 20- 25? Til forarbejdet og til at være derovre: 20 - 25 rakte hånden op.

Amnesty International: 4 nye film fra Jannik Hastrup om børn

Opfordring: Gå ind og skriv under på at det nye og meget forringede trafikforlig om Bornholm skal ændres, gå ind på Bornholmertrafikken.

Fra Odense: d.26. feb. i Odense holdes der et møde, hold øje med hjemmeside og facebook. Det foregår i Seniorhuset: Toldbodgade 5 - 7, fra kl. 17 - 19.

Tove Krag: "Fred og frihed", nyt nummer og tak for den støtte vi har fået.

7. Henvendelse fra Et mangfoldigt København:

De har møde i 5.2. vedr. en demonstration i Beboerhuset på Christianshavn, Demonstrationen foregår mandag 9.2. kl. 17 fra Skt. Hans Torv.

--

Norge har fået et brev fra Afghanistan vedr. stop for tilbagesendelse af flygtninge. De vil ikke modtage dem, der hjemsendes med tvang. Har Danmark fået et lignende brev? Ulla Sandbæk har allerede sendt et brev vedr. denne sag via Uffe Elbæk til justitsministeren, som har sendt det videre til udenrigsministeren.

Hjemmesiden v. Karen Vad: Torben Bror stopper, Henrik Mottlau stopper.  Mogens Busse overtager sammen med Karen Vad. Den skal ændres på nogle punkter. Der har været et møde om det. Har nogen gode ideer, kan de sendes til mbusse@osterstrand.dk

Hvordan er det med badges? Har vi nok også til Bornholm? Vi skal have nogle flere. Henrik Mottlau ved sikkert noget om det. Der må ikke sælges noget på Folkemødet, men man kan altid opfordre til bidrag. Ulla Liberg kontakter ham.

Evt. datoer af interesse for BfA:

7/2 kl. 11 - 16 Tid til Fred. Konference i Folkets Hus på Nørrebro. aktiv@tidtilfred.nu

7/2 kl. 12 Racismefri By, Banegårdspladsen i Odense

8/2 kl. 14 Demonstration foran Sandholm. kontakt@bedsteforaeldreforasyl.dk

9/2 kl. 17 København for Mangfoldighed. Kl. 17 på Skt. Hans Torv. koebenhavnformangfoldighed@gmail.com

15/2 kl. 11 - 15 Alternativets Aysylpolitikværksted. Trampolinhuset, Thoravej 7, 2400 NV. Der vil være oplæg på ca. 15 minutter af flygtningeadvokat Niels Erik Hansen, Michala Bendixen fra Refugees Welcome, repræsentant for Dansk Flygtningehjælp og fra Trampolinhuset og Helsinkikomitéen. Tilmelding er nødvendig pga forplejningen (kr. 50) ulla.sandbaek@mail.tele.dk 

Torsdag den 26. februar kl. 17-19 vil Knud Lindholm Lau være oplægsholder i Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C. Han har udgivet en bog om nazisternes propagandametoder, nemlig Henning Vangsgaards oversættelse af Victor Klemperer ”Det tredje riges sprog. En filologs notesbog.” Han vil fortælle os om deres metoder og sammenholde med vores indvandrerdebat.Alle er velkomne!

 

6/3 kl. 10.30 Bornholmermøde i Trampolinhuset, Thoravej 7, 2400 NV. kontakt@bedsteforaeldreforasyl.dk

10/3 kl. 9 - 16.30 Danmark og den globale flygtningekrise. Nationalmuseet. Tilmelding og program www.rodekors.dk/dkhum (først til mølle, deltagelse er gratis)

Nb. næste møde er i Sættedammen i Hammersholt ved Hillerød d. 14. september (og ikke i Humlebæk; der er byttet om på de to næste mødesteder.)

Soltan og Asif fra Trampolinhuset stod for forplejningen

 

Alice Gielfeldt

 Referat af Stormøde i Humlebæk d. 18.september 2014.

Ordstyrer : Knud Vilby
Referent : Alice Gielfeldt
Antal deltagere : 37.

pkt. 1. Sandholms nye mødesøndage bliver 2. og 4. søndag hver måned (nu også vedtaget foran Sandholm søndag d. 21. sep.).

pkt. 2. Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Henrik Mottlau. Med overskud og egenkapital er der 17.800 kr. til rådighed

pkt. 3. Underskriftindsamlingen: ca. 5.000 underskrifter er der indkommet. Det blev diskuteret om de skal afleveres nu til Karen Hækkerup/ Manu Sareen, hvis vi skal påvirke afgørelserne vedr. lovforslag. Af andre forslag kan nævnes:

- evt. foretræde for retsudvalget
- evt. sende en pressemeddelelse / artikel / åbent brev
Vi bør lave en henvendelse, hvor vi henviser til at vi er ved at samle underskrifter
Vi bør starte på at lave demonstrationer igen

Konklusion: Oles høringssvar omformuleres og sendes til Information

pkt. 4. udgår p.gr.a. afbud fra Åge Kramp

pkt. 5. Bente Rich orienterede om ændringer i serviceloven januar 2014:

Serviceloven dækker ikke mere asylbørn på asylcentre, det hører nu under udlændingeloven. Der er tale om en stor forringelse, og det er direkte imod børnekonventionen. Mange organisationer har udtrykt bekymring over forringelserne. Der vil ikke længere ligge dokumentation for, hvordan asylbørn trives, da det slet ikke registreres mere. Bente har bedt Røde Kors om at fortælle om, hvordan de kan registrere at disse ændringer påvirker arbejdet med asylbørn. Hun afventer svaret.

pkt. 6. Forslag om debatmøder som på Bornholm:

Møde d. 8. okt. i Odense ( Lissie Thording ), oplægsholder fra Information og Bente Rich.
Møde d. 28. okt. i Århus, ( Vibeke Nerup ) oplægsholdere Keld Holm, Bente Rich og Per Larsen eller Mimmi Jakobsen.

Uge 45 - 47 i København ( Arne Normann ) oplægsholdere er ikke fundet endnu.

Vil stormødet bevillige nogle penge til lokaleleje m.m.til disse møde ?
Der blev givet tilsagn om, at der kan bevilliges økonomisk støtte fra BfA.
Andre spørgsmål blev kastet op og diskuteret:
- En mere rammende overskrift til møderne !
- Kan vi slå os sammen med andre organisationer, som arbejder for børnekonventionen ?
- Kan vi finde nogle nye navne med tiltrækningskraft, som kan holde oplæg m.m. til sådanne møder ?
- Kan vi have lidt opmuntring med på møderne f. eks. Børnekor ?
- Vi har fået tilbudt at få et frit lokale til et af møderne et sted i København
- Evt. møde på Ørestads Gymnasium, der har arbejdet med flygtningepolitik.
- Hvordan får vi fat på dem som ikke er enige med os om børnekonventionen ?

pkt. 7. De 10 BfA-krav: De 10 krav blev gennemgået, diskuteret og der blev foretaget rettelser. Resultatet blev vedtaget og er nu lagt på www.bedsteforaeldreforasyl.dk.

pkt. 8. Forslag fra Fynsgruppen om nedsættelse af mediegruppe (Lissie Thording ):

Det blev diskuteret og mange synes, at forslaget var godt , og at der er behov for et stærkere informationsbehov, men vi kan ikke på nuværende tidspunkt finde kræfter til at gøre det på.

pkt. 9. Nyt fra grupperne:

Folkemødet på Bornholm 2015, er det det vi vil ? Ole Bergmann. Ja, det blev vedtaget, at vi deltager i 2015. Ole vil gerne være koordinator. Det kræver, at 25-30 bedsteforældre vil tage til Bornholm . Mange tilkendegav ved håndsoprækning, at de ville komme, så en mindstebemanding er sikret. Vi skal finde et tema til Folkemødet. Tænk over det.

Lægegruppen : Vi er bekymrede over retssikkerheden ved humanitært ophold. Inge Lynge.

Irakergruppen : Gyda Bøge Seibæk fortalte om arbejdet med at hjælpe irakere. Kirsten Bitsch fra gruppen vil gerne indgå som repræsentant i styregruppen.

pkt. 10. Evt.

Der åbner mange centre i øjeblikket f.eks. Helsingør, Sønderborg, Bornholm. I styregruppen har vi talt om at sende et brev til de lokale aviser, hvor vi fortæller om arbejdet i BfA og tilbyder hjælp til at arbejde på lignende måde, som vi gør. Nina Lørring er i gang med at skrive.

Der søges om en kontaktperson til en 32-årig irakisk kvinde, som kun taler lokalsproget. Hun har en dansktalende ven, som kan formidle den sproglige kontakt / oversætte, hvis du er interesseret kan du kontakte Gyda på tlf. 45 83 00 05 / sei@mail.dk.

Vi vil genoptage demonstrationerne på Kultorvet, for at få den direkte kontakt med folk. Emnet kunne være : Børnekonventionen. Vi vil fortsætte med at samle underskrifter. Leif Bork Madsen.

SIDSTE NYT: Foran Sandholm vedtoges demonstration på Kultorvet lørdag d. 1. nov. kl. 13-14.30 ! (i Sandholmreferat fra 21. sep. fejlagtigt anført fra kl. 11-13) - Sæt dato i kalenderen!

NÆSTE Stormøde er den 2. december - Sæt datoen i kalenderen!

 

Referat af stormødet den 27.maj 2014

 Ordstyrer: Knud Vilby

Referent: Sus Rostrup

Antal deltagere: ca.45

 1.    Styregruppens fremtidige sammensætning

Sus Rostrup forelagde på styregruppens vegne det forslag til ændring af styregruppens sammensætning, som var blevet udsendt før mødet.

Forslaget var mundtligt blevet forelagt på stormødet i februar, hvor der havde været tilslutning til, at det blev formuleret skriftligt med henblik på godkendelse på dette stormøde.

Begrundelsen for forslaget er, at styregruppen har konstateret et behov for - ud over at have deltagere valgt af og på et stormøde – også at have de forskellige grupper repræsenteret af hensyn til gruppens funktion som koordinerende organ.

Det blev fra et par deltagere foreslået, at grupperepræsentationen alene skulle være fra de geografiske grupper, men der var almindelig enighed om, at Lægegruppen og Folkemødegruppen var vigtige at få repræsenteret i styregruppen, da de står for en stor del af BfA´s aktiviteter og tiltag, ligesom andre grupper kan være væsentlige i styregruppens arbejde..

Et forslag fra Jørgen og Ingeborg Gimbel om at ændre ordlyden vedr. høringer vandt stor tilslutning, hvorefter ordlyden ændres til følgende: ”Ved høringer, der vedkommer BfA´s område, påhviler det styregruppen at foranledige, at der afgives høringssvar.”

Flere fra styregruppen gjorde opmærksom på, at det ofte er vanskeligt at finde BfA´ere, der sidder inde med tilstrækkelig viden og som har mulighed for, ofte med meget kort varsel, at udforme høringssvar og appellerede til, at eventuelt villige meddeler dette til styregruppen.

De ofte meget korte høringsfrister blev kritiseret og flere gav udtryk for, at et høringssvar også kan give udtryk for kritik af en for kort frist.

Det blev ligeledes tilkendegivet, at styregruppen naturligvis har kompetence til at vurdere i de enkelte tilfælde, om der skal afgives høringssvar og i givet fald forsøge at finde en relevant gruppe eller relevante personer til at udforme dette. Lykkes det ikke må man i givet fald undlade det.

Herefter blev forslaget vedtaget.

2.    Valg til styregruppen

Følgende medlemmer af styregruppen ønskede at udtræde: Jørgen Kirkegaard, Per Husfeldt og Sus Rostrup.

Følgende deltagere i gruppen var villige til at fortsætte: Henrik Mottlau, Ingrid Hjarnaa, Lissie Thording, Ole Bergmann, Ulla Sandbæk og Susanne Graae. Af disse er Henrik Mottlau som BfA´s økonomiansvarlige født medlem af gruppen.

Kongelunden meddelte herefter, at Alice Gielfeldt ville være deres repræsentant, og Lægegruppen opstillede Niels Stephensen.

På opfordring stillede Nina Lørring op for Avnstrup, og det aftaltes, at Lissie Thording fremover repræsenterer Fynsgruppen og  Ulla Sandbæk Sandholmgruupen.

Styregruppens sammensætning er herefter:

Henrik Mottlau, valgt af stormødet november 2012, genvalgt maj 2014

Ingrid Hjarnaa, valgt af stormødet november 2012, genvalgt maj 2014

Lissie Thording, valgt af stormødet november 2012, genvalgt maj 2014 som Fynsgruppens repræsentant

Ole Bergmann, valgt af stormødet november 2012 og genvalgt maj 2014

Ulla Sandbæk, valgt af stormødet november 2012, genvalgt maj 2014 som Sandholms repræsenttant

Susanne Graae, valgt af stormødet 2013, genvalgt maj 2014

Alice Gielfeldt, valgt maj 2014 som Kongelundens repræsentant

Niels Stephensen, valgt maj 2014 som Lægegruppens repræsentant

Henrik Mottlau meddelte efterfølgende, at han ønskede at ophøre i funktionen som web-master for hjemmesiden. Torben Bror Larsen fortsætter, og meddelelser mv. der ønskes optaget på BfA´s hjemmeside bedes fremover sendt til Torben på følgende mail-adresse: hermano@sol.dk.

Hvis nogen har lyst til at gå ind i arbejdet som web-master sammen med Torben, kan man kontakte ham på ovenstående mail. Hjemmesidegruppen, der består af Nina Lørring, Karen Vad og Sus Rostrup samt Torben Bror Larsen drøfter det fortsatte arbejde med hjemmesiden, og  Henrik Mottlau står bi med råd og er villig til at træde til i en snæver vending.

3.    Visning af filmen ”Hjertet er sort” af Maria Mac Dalland

Bente Rich introducerede kort filmen, der er fra 2006. Den viser følgerne af 3 familiers årelange ophold i Asylcenter Avnstrupog den psykiske nedbrydning de gennemgår som følge af deres  ørkesløse tilværelse helt uden udfordringer, og den angst deres usikre fremtid medfører samt hvorledes dette i særlig grad også påvirker børnene.

Bente kunne oplyse, at de to af familierne nu har fået ophold, den ene efter 13 år. Hun vidste ikke, hvad der er sket med den tredje.

Filmen er både oplysende og bevægende, den kan formentlig lånes eller købes hos Maria Mac Dalland.

4.    Ajourføring af de 10 krav. Styregruppen og hjemmesidegruppen foreslår, at oversigten ajourføres og redigeres og efterlyser en/flere til at påtage sig opgaven

Ingeborg og Jørgen Gimbel, Vibeke og Jørn Nerup, Arne Normann, Ole Bergmann og Else og Bent Ingerslev tilbød til forsamlingens klapsalver at stå for denne opgave.

5.   ”Depotbestyrer”. Styregruppen efterlyser en blandt bedsteforældrene, der vil påtage sig at opbevare BfA´s materialer (badges, flyers, sandwichskilte mv.) og løbende føre tilsyn med ”lagerbeholdningen”, så vi ved, hvor det befinder sig, hvor meget vi har osv.

Inger og Jørgen Skovmand, Baunesvinget 5, 3540 Lynge, tlf. 48 18 79 76, mail: fib1939@vip.cybercity.dk tilbød at stille plads til rådighed for BfA´s depot, idet man selv skal aflevere og hente materialerne hos dem.

6.    Orientering om folkemødet, herunder også om underskriftindsamlingen

BfA står for flere arrangementer på folkemødet. Per Husfeldt fortalte om Lægegruppens arrangement om humanitært ophold, hvor Inge Lynge, Eva Smith og Morten Sodemann deltager. Et andet arrangement handler om de langvarige ophold, hvor bl.a Bente Rich deltager, og børnekonventionen i dansk asyl- og flygtningepolitik er emnet for et tredje, hvor Børnerådets formand Per Larsen og biskop Kjeld Holm deltager. Flere oplysninger kan findes på hjemmesiden www.folkemoedet.dk og på BfA´s hjemmeside www.bedsteforaeldreforasyl.dk.

Der kommer i år temmelig mange bedsteforældre til Bornholm, og Bent Ingerslev oplyste, at der torsdag den 12.juni om aftenen er ”åbent hus” hos familierne Ingerslev og Nerup, Skovkanten 6, Rubinsøen, Skovhuse, 3790 Hasle. Der vil være snacks, mens man selv skal medbringe drikkevarer. Her vil man så kunne tale om fordeling af småopgaver, hvad man vil deltage i osv. for de kommende dage. Tilmelding bedes ske til Vibeke Nerup på mail: vibekenerup@yahoo.dk

Underskriftindsamlingen

Der blev fra flere deltagere efterlyst information om, hvordan indsamlingen er igangsat, hvordan den koordineres, hvordan vi får den bredere ud til offentligheden samt hvem der skal have underskrifterne og hvornår.

Ulla Sandbæk svarede, at man i folkemødegruppen har drøftet udformningen og var blevet enig om underskriftsedlernes udseende. Hun beklagede, hvis det havde været et lidt uoplyst forløb og erkendte, at der på sidste stormøde havde været divergerende opfattelser af, om vi skulle iværksætte indsamlingen. Imidlertid var det styregruppens og folkemødegruppens vurdering, at der var tilslutning til at foretage indsamlingen på Bornholm, hvorfor styregruppen havde besluttet, at man ligeså godt kunne komme i gang allerede ved demoen i marts. Formålet er naturligvis at gøre folk opmærksom på den manglende integration af børnekonventionen i dansk lovgivning og konsekvenserne heraf, og det er et budskab vi nok så meget kommer ud med i kontakten med folk, når vi henvender os om deres underskrift. Underskrifterne vil blive afleveret til justitsministeren, når spørgsmålet kommer til behandling i folketinget.

Det blev fra flere understreget, at når indsamlingen nu er igangsat, så er det meget vigtigt at gøre en stor indsats for at få så mange underskrifter som muligt, og at det forudsætter, at så mange som muligt går i gang med at indsamle underskriftter.

Endvidere blev det påpeget, at det af teksten på BfA´s hjemmeside, hvor man kan skrive under, fremgår, hvad formålet med indsamlingen er.

På et spørgsmål om, hvad man skal gøre med de underskrifter, som man indsamler, hvem de skal sendes eller afleveres til, svarede styregruppen, at man skulle opbevare dem indtil videre. Efter sommerferien vil styregruppen sende meddelelse ud om, hvor de skal afleveres.

Under drøftelserne om folkemødet og underskriftindsamlingen blev Jørgen Kirkegaards store indsats flere gange nævnt, og stormødet sender derfor en varm hilsen og tak til ham for hans indsats gennem årene for BfA.

7.    Eventuelt

Nina Lørring orienterede om, at antallet af humanitære opholdstilladelser i 2013 har været det hidtil laveste. 60 personer (30 afgørelser) fik humanitært ophold. Under VK-regeringen steg antallet af humanitære opholdstilladelser, men nu er det igen en bestemmelse, der har ”undtagelsens karakter”, kun 2-3% af samtlige opholdstilladelser er humanitære.

Justitsministeriet har gennemgået afgørelser vedr. ansøgninger om humanitært ophold eller forlængelse af humanitært ophold til børnefamilier for perioden 1.august 2010 til 24.marts 2014. Notatet findes på Folketingets hjemmeside (UUI Alm.del. Bilag 8).

Justitsministeren redegjorde for notatet i Samrådet 20.maj indkaldt af Johanne Schmidt Nielsen og Karina Lorentzen.

Nina L. oplyste endvidere, at der efter 8 måneder var kommet svar på hendes klage til Udlændingenævnet over Udlændingestyrelsens afslag på ophold til ”hendes” afghanske familie (børnene fra DR2-udsendelsen). Nævnet gav Udlændingestyrelsen medhold i afgørelsen, men vurderer i deres afgørelse børnenes tarv i henhold til Børnekonventionen. Dette får dog ingen afgørende beetydning.

Gerd Gottlieb gjorde opmærksom på FN.s Verdensdag den 20.juni, hvor Kvinder i Sort vil stå på Kultorvet kl.12-13, og hvor også traditionen tro kvinder fra asylcentre vil deltage. Alle er velkomne, og man plejer bagefter at gå på café til lidt hygge.

Bente Rich fortalte, at hun fra svenske kontakter havde hørt, at der fra Sveriges side var aktivitet vedr. ERPUM-projektet – det projekt som flere europæiske lande, herunder Danmark, har tilsluttet sig og hvor man arbejder for at kunne sende uledsagede unge tilbage til lejre i hjemlandet. Projektet har været dødt i nogen tid, men hun opfordrede til, at vi igen er opmærksomme på det og søger at skaffe oplysninger om udviklingen i det.

Herefter afsluttede mødelederen mødet.

 

 

 

 

Referat fra stormødet i BfA 3.12.2013 kl. 11-14.30 i Humlebæk

Ordstyrere var Ingrid Hjarnaa og Sus Rostrup, referent Jørgen Kirkegaard - ca. 55 deltagere

1. Tvangsudvisningerne af svært psykisk syge samt den stadigt mere reducerede brug af humanitær opholdstilladelse. Indledning ved forskningsleder ved Institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen

Ingrid Hjarnaa bød velkommen og gav straks ordet til forskningschef i Institut for Menneskerettigheder, Thomas Gammeltoft-Hansen (Th.G-H), da han kun havde begrænset tid til os.

Med sin store viden og erfaring fortalte han om de aktuelle forhold omkring tvangsudvisningerne:

Danmark er bl.a. bundet af internationale konventioner som den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Flygtningekonventionen og Børnekonventionen, samt af EU-regler, herunder EU's udsendelsesdirektiv fra 2008 og EU's charter om menneskelige rettigheder. De danske regler afspejler i vidt omfang de internationale forpligtelser.

Der er flere former for udsendelse: frivillig udsendelse, påset udsendelse (hvor politiet følger den u