Bedsteforældre for Asyl - Logo

Ny Side

Referat af møde ved Sandholm 9. november 2014.

Fotojournalist Louise Leth fra Filmskolens Informationslinie fik tilladelse til at optage film af mødet.

1.
a). Foredraget i Århus d.28.10 havde panelet: Jesper Lindholm, Aalborg Universitet, Bente Rich og Leif Bork Hansen. Referat kommer fra Arne Hansen. 35 engagerede tilhørere. JL, var et spændende bekendtskab med speciale i konventioner og flygtningepolitik og rigtig god at huske på til nye arrangementer.

b). Foredrag i Politikens hus, Salen 20.11 kl 17 med titlen:
Børnekonventionen, Asylbørnene og vores kollektive samvittighed. I Panelet: Lise Holck, Institut f.menneskerettigheder, Bente Rich,BfA og Mette Gjerskov, MF og tidl. minister. Ordstyrer: Hans Davidsen- Nielsen, Politiken. Der annonceres i Politiken 14.11 og den efterflg.weekend i alt 3 gange. Tilmelding på mail: arki_4@hotmail.com. Senest 18.11.
c). Foredrag med samme titel på Ørestad Gymnasium d.26.11 kl 14. Panel: Jørn Nerup BfA, Leif Bork Hansen og Ulrik Dahlin. Dette for 8 klasser og deres lærere inden for samfundsfag.
d). Opholdstilladelse for Remzi og hans farfar. Justitsministeriet vedgår fejl i behandlingen. Asylret har kæmpet for sagen i godt 3 år og opfordrer til at møde i lufthavnen til velkomst.
e) Mette Frederiksen vil rette sig efter dom ved menneskerettighedsdomstolen og ikke sende børnefamilier tilbage til Italien.
f) Flygtningenævnet meddeler at de vil indanke sagen til mennerettighedsdomstolen hvis nyankomne flygtninge med etårigt asyl ikke kan få familiesammenføring.
g). Venstre vil afskaffe Dansk Flygtningenævns ret til at udpege et medlem af Flygtningenævnet
h). Ukrudtsbrænder sætter ild til ligusterhæk. Det koster bøde på 3000kr og det danske pas.
i) Jonas Christoffersen, direktør for IfM mener at konventionerne er ved at miste deres folkelige opbakning og Politikerne skal overveje, om vi er gået for vidt.

2.
Stor tilfredshed med demonstrationen ved Runde Tårn. Der blev samlet 1000 underskrifter. Tak til Per Husfelt som inciterende ordstyrer. 3 gode taler, der er lagt på hjemmesiden.
Evaluering: Bedre højttaleranlæg, mindre taler til sådanne lejligheder, hvor folk ikke stopper op, Musik, hvis det er der, og tale skal adskilles.

3.

I Gæstfri Halsnæs-demonstrationen på Nytorv deltog blandt mange også Bfa-er med små skilte med tekster som: Gæstfri Gentofte og Gæstfri Rudersdal. Nina Lørrings tale kommer på hjemmesiden.

4.

Ulla Sandbæk har fået foretræde for Manu Sareen d. 20.nov.hvor underskrifterne skal afleveres. Ulla vælger en lille gruppe, der er med til afleveringen. Alle opfordres til at intensivere indsamlingen den sidste tid. Senest d.18.11 skal alle underskrifter afleveres til Nina Lørring, der tæller sammen og pakker d.19.11.

Ulla og Lissi Thording havde 06.11 været til møde på Christiansborg om Børnekonventionen arrangeret af Børnesagens fællesråd. Referat af høringen lægges på hjemmesiden.


Det fakkeltog d.20.11, der forsøgtes etableres med deltagelse af bl.a.Danmarks Lærerforenng og BUPL bliver desværre ikke, da begge foreninger er ved at segne under arbejdspres.


Der var enighed om fra flokken, som den dag var på 26, at sende en forsinket fødselsdagshilsen til Benny Andersen i anledningen af hans 90-års fødselsdag. Det skriver tovholder og referent.


Næste møde: d.23.11 ved Karin Hartkopp og Leif Bork.

Tovholder: Jørgen Gimbel
Referent: Ingeborg Gimbel
14.11 2014