Bedsteforældre for Asyl - Logo

Folkemøde Møn 2022

Folkemødegruppen  har sin egen mailadresse:    bornholmergruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk
du kan melde dig til (eller fra) gruppen i mail til post@henrikmottlau.dk  

 

    Referater fra møderne i maj, juni og august                            Referat fra møde nr. 2          Referat fra møde nr. 1