Bedsteforældre for Asyl - Logo

Lægegruppen

Ny Side

Lægegruppen følger det offentliges og mediernes information om flygtninges og afviste asylansøgeres sundhedsmæssige forhold og deltager i den offentlige debat herom. Lægegruppen yder faglig støtte til BfA´s indsats omkring flygtninges og asylansøgeres forhold. Yder endvidere rådgivning, og hvor dette er påkrævet, bistand med henblik på at finde relevante behandlingsmuligheder. Forsøger at etablere kontakt til speciallæger med henblik på udfærdigelse af lægeerklæringer til det offentlige vedrørende flygtninge og asylansøgere. (10.01.21)

 

Kontakt: Jørn Nerup joern.nerup@gmail.com