Bedsteforældre for Asyl - Logo

BfA's 9 krav tll dansk Asylpolitik

9 KRAV TIL DANSK ASYLPOLITIK  -  september 2021

1.  Danmark skal efterleve ånd og bogstav i alle internationale konventioner,
     som Danmark har tiltrådt.
 

2.  Menneskerettighedskonventionens bestemmelser om familiens enhed skal respekteres. 

3.  Barnets tarv skal i alle asylsager sikres gennem selvstændig sagsbehandling. 

4.  FN’s Børnekonvention skal indskrives i dansk lovgivning. 

5.  Uledsagede børns ret ifølge Børnekonventionen til hurtig familiesammenføring skal respekteres. 

6.  Efter 6 måneder i en asyllejr skal asylansøgere ud i samfundet, arbejde og uddanne sig.
     Børn skal tilbydes normal skolegang. Alle skal omfattes af sygesikring og serviceloven. 

7.  Afviste asylansøgere (herunder børn og børnefamilier), 
     som ikke kan udsendes inden 12 mdr. efter afslag på asyl, skal gives opholdstilladelse.

8.  Ingen asylansøger må ufrivilligt udsendes til lande,
     hvor de ifølge FN kan risikere at blive forfulgt.

9.  Udrejsecentrene Kærshovedgaard, Avnstrup, Sjælsmark og Ellebækfængslet skal lukkes. 

 

vedtaget på STORmøde d. 8. september 2021