Bedsteforældre for Asyl - Logo

BfA's 8 krav tll dansk Asylpolitik

8 KRAV TIL DANSK ASYLPOLITIK  -  maj 2019

  1. Danmark skal efterleve ånd og bogstav i alle internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. 

2. Menneskerettighedskonventionens bestem- melser om familiens enhed skal respekteres. 

3. Barnets tarv skal i alle asylsager sikres gennem selvstændig sagsbehandling. 

4. FN’s Børnekonvention skal indskrives i dansk lovgivning. 

5. Uledsagede børns ret ifølge Børnekonventionen til hurtig familiesammenføring skal respekteres. 

6. Efter 6 måneder i en asyllejr skal asylansøgere ud i samfundet, arbejde og uddanne sig.
    Børn skal tilbydes normal skolegang. Alle skal omfattes af sygesikring og serviceloven.
 

7. Afviste asylansøgere (herunder børn og børnefamilier),
    som ikke kan udsendes inden 6 mdr. efter afslag på asyl, skal gives opholdstilladelse. .
8. Udrejsecentrene Kærshovedgaard, Avnstrup, Sjælsmark og Ellebækfængslet skal lukkes. 

 

vedtaget på STORmøde d. 14. maj 2019  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------