Bedsteforældre for Asyl - Logo

Forside

        
For at modtage BfA-Nyt skal du tilmelde dig under "Kontakt"  Besøg BfA's Facebookside her
Kontakt BfA ved at skrive til
koordinationsgruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk

BfA's præsentationsfolder februar 2022 og folder fra 2016 på engelsk
- Mangler du en advokat til dit arbejde med udlændinge, så er her en liste 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STORmøde ONSDAG d. 23. november 2022 kl. 11-14 Netværkshuset Ericavej 149, Gentofte - nær S-tog: Kildebakken
Ordstyrer Knud Vilby   -   referent ???  

DAGSORDEN
1.Oplægsholder: Marianne Olsen, der er redaktør af tidsskriftet SOS Racisme.

Marianne vil tale om ’hvad er racisme?’ og om sin baggrund for aktivt at bekæmpe den.
Mariannes kamp for menneskerettighederne og ligebehandling af alle.
Marianne vil gerne i en dialog med os diskutere disse vigtige emner. 
2. De sidste børn i Syrien skal hjem nu. Orientering v. Finn Parbst
Efter et år i varetægtsfængsel har 3 mødre fået anklageskrift. 
3. Inkorporering af FNs børnekonvention i dansk lovgivning Ft-12826 v. Mette Roerup.
facebook.com/groups/BedsteforaeldreneForAsyl/permalink/10158680967955918/ 
4. Shakira Kasigwa Mukamusoni’s film The Chain om Avnstrup og børnene 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne.
6. Valg til Koordinationsgruppen – herunder suppleant 
7. Økonomi – v. henrik mottlau.
8. Eventuelt - næste Stormøde tirsdag d. 7. februar og onsdag d. 10. maj kl. 11-14
kaffe og the samt lidt fortæring som sædvanlig  

-  Efter mødet afgør folkemødegruppen om, hvad vi skal deltage i i 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BfA gennem tiden  - en fotoserie 


Dansk Flygtningehjælp:   om opholdtilladelse okt. 2021   og om særloven og asylproceduren mar. 2022 

--------------------------------------------------
Bedsteforældre for Asyl er på  mange andre måder engageret i arbejdet omkring de danske børn og deres mødre i fangelejrene i Syrien.
Læs mere her   https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117  

Nyt fra Fynsgruppen   - Bedsteforældre for Asyl (bedsteforaeldreforasyl.dk)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hent hæftet:  Sjaelsmarks boern fortaeller  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Krølle Bøller på Folkemøde 2019

 

 

 

 

 

 

 

KrølleBølle satte liv i kludene på Folkemøde 2019


"DE FEMTEN" lavede denne KrølleBølle film

                                                                                                                          

Her er deres sang, som de sang med Bertel Haarder

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestil  foredrag om BfA's historie og asylpolitiske holdninger 
Skriv til koordinationsgruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stop killing us slowly En forskningsrapport om de motivationsfremmende foranstaltninger og kriminaliseringen af afviste asylansøgere i Danmark

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

          Læs Else Lidegaards historiske tilbageblik