Bedsteforældre for Asyl - Logo

Forside

     

For at modtage BfA-Nyt skal du tilmelde under "Kontakt"     Besøg BfA's Facebookside her

BfA's folder maj 2018     og præsentationsfolder fra 2016 tryk her og på engelsk
-------------------------------------------------------------------------------------------

ÅBENT BREV:                                                         17.september 2018

Integrationsminister Inger Støjberg                              

Navnene Jafar, Zohra, Arsalan ( 4 år) og Maya (1 år) siger dig næppe noget særligt lige nu.
Men du vil nok aldrig komme til at glemme dem.
For det er navnene på medlemmerne af en lille famile, som er endt i Danmark på flugt fra Afghanistan. 

Årsagen er kærlighed så stærk, at brud på traditionelle klanmønstre og dokumenterede konkrete dødstrusler
gjorde flugt til Zohras og Jafars eneste mulighed for at overleve. 

Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet har efter tre mislykkede tvangsudsendelsesforsøg 
fastholdt at Zohra, Jafar og deres to små børn skal udvises af Danmark. 
De er ikke individuelt forfulgte i udlændingelovgivningens forstand. Derfor kan de ikke tildeles asyl her i landet. 

Flygtningenævnets afgørelse kan som bekendt ikke ankes til domstolene.
Nævnets afgørelse bliver derfor til en dødsdom. 

Tvangsudsendelsen gør dansk politi´s aflevering af de dømte til deres bødler.
For Zohra betyder det døden ved stening. For Jafar og børnene døden på lige så barbarisk vis.

Hvis Du vil, kan Du alene redde familien ved at give dem humanitær opholdstilladelse i Danmark.

Gør Du det ikke - og resulterer det i familiens udvisning og død - vil Du formentlig forsøge at glemme. 
Særligt deres navne. Og endnu mere dit direkte ansvar.

Det vil ikke lykkes. For som Justitsministeren så rigtigt har sagt, at gør man børn fortræd, skal det have konsekvenser. 
Med mellemrum vil vi derfor minde dig om Zohra, Jafar, Arsalan og lille Maya.

Med venlig hilsen på vegne af Bedsteforældre for Asyl,  Jørn Nerup, Fhv. Professor, overlæge, dr.med.
Mikkelborg Park, 7. 2970 Hørsholm.      tel.: 2570 9386

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STORmøde afholdes d. 20. september   -  dagsorden 
i Netværkshuset, Gentofte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BfA inviterer til møde hos Mellemforlkeligt Samvirke d. 7. nov. om
Dansk Flygtningehjælps rapport: "TRIVSEL og UDVIKLING hos børn på asylcentre”

  se   INVITATION

 -------------------------------------------------

 

 

 

   Benny Andersen lytter til SBenny Andersen lytter til Svend Aukenvend Auken                   

Benny Andersen 1929 - 2018
BfA skylder ham stor tak
for "Barndommens Land"   -  se øverst

Benny Andersen taler                                 

      


 Ombudsmanden har efter to tilsynsbesøg på Sjælsmark stillet mange spørgsmål udrejsecentret. Hent det her

Kriminalforsorgen har nu svaret: https://static1.squarespace.com/static/5a266f53e9bfdf7a6ed272af/t/5adddf090e2e722020353b21/1524489997455/Kriminalforsorgens+svar+til+Ombudsmanden.pdf

 


 Folkemøde på Bornholm - stor synlighed - velbsøgte events  -  kort sagt: succes

Desværre kunne hverken Peter Skaarup eller Pernille Vermund afse 10 min. til et besøg
De svigter Folkemødets idé: "Politikerne møder Folket"

årets flyer     over 2000 uddelt!  -  de unge vidste rigtig meget, når de svarede på quiz 

 

 

 

Årets "Håbets Træ"
overdrages for 5. gang til
borgmester Winnie Grosbøll

      

SOS mod Racisme giver årets Venskabspris til BfA. 
Se indslag fra TV Lorry:

 https://www.tv2lorry.dk/nyheder/31-01-2018/1930/asylbedsteforaeldre-far-pris?autoplay=1#player 

  

Bedsteforældre for Asyl afholdt torsdag høring på Christiansborg om forholdene for børn i danske asyl-og udrejsecentre. 

 

Det var en fyldt Fællessal på Christiansborg og mange yderligere stod på venteliste i håb om at komme med. Medens det var let at fylde salen, var det til gengæld svært at fylde politikerpanelet.
 Høringen handlede om de omkring 150 børn, der har boet mere end 4 år i centrene. Nogle har boet der hele deres liv, og de lever et liv uden håb og fremtid.
Eksperter fra bl.a. Institut for Menneskerettigheder og Dansk Røde Kors deltog, og psykolog Solveig Gunnarsdotttir fra Røde Kors beskrev, hvordan nogle børn traumatiseres og skades for livet. Journalist Olav Hergel beskrev udviklingen over tid. Politikerne diskuterede muligheder og de var Josephine Fock fra Alternativet, Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten, Holger K. Nielsen fra SF og Stig Grenov fra Kristendemokraterne. Der var ingen fra regeringspartierne. Der var ingen fra Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet. Der var heller ingen fra Det Radikale Venstre. Og der var ingen fra Nye Borgerlige. Politik er at prioritere og at vælge, og partierne havde valgt. Der er mange partier, der ikke prioriterer at tale om, hvordan Danmark gør børn fortræd. 


Fællessalen Christiansborg

Foto: Tone Olaf Nielsen, Trampolinhuset

 

Der var ingen klare konklusioner, men politikerne talte meget om behovet for at skabe forandringer via en ændret folkestemning på området. De beskrev bl.a. hvordan systemet vægter forskellige hensyn og om behovet for at få vægtskålen til at vippe til fordel for børnene. Der var blandt de deltagende politikere enighed om, at barnets tarv bør vægte tungere i den vægtskål.
Deri lå der også en opfordring til Bedsteforældre for Asyl og til Folkebevægelsenn for Asylbørns fremtid (som også deltog) om at blive ved og gøre endnu mere.

Referat: Knud Vilby

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 på vej mod Sjælsmark     farvel til Sandholm

Efter 10 år foran Sandholm gik over 60 Bedsteforældre i kulde og blæst til Sjælsmark. Vores indignation
over dansk asylpolitik kommer stærkt til udtryk, når BfA fra nu af vil stå foran Udrejsecentret.
Se TV2 Lorry's indslag og hør Kirsten Bitsch i én sætning forklare BfA's protest: 

https://www.tv2lorry.dk/artikel/bedsteforaeldre-asyl-flytter-i-protest

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"I Danmark går Bedsteforældre for Asyl forrest i kampen mod nedværdigelse og ydmygelse af flygtninge"

-   citat fra Rune Lykkebergs klumme i Information d. 4. nov. 2017                                                                              

 

 

 

 

 

          Læs Else Lidegaards historiske tilbageblik