Bedsteforældre for Asyl - Logo

Forside

     

For at modtage BfA-Nyt skal du tilmelde under "Kontakt"     Besøg BfA's Facebookside her

BfA's præsentationsfolder maj 2019   og folder fra 2016 på engelsk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åbent brev til regeringen og Folketinget                                   bragt i Politiken 6. okt. 2020

Åndsfrihed, medmenneskelighed og frisind har altid været en del af det at være dansk. 

Derfor har Danmark gennem årtier været en humanitær stormagt, som talte med vægt i spørgsmål om menneskerettigheder og flygtninge.
Derfor kunne vi - trods liden størrelse - gå foran og have indflydelse i verden.

Det er ikke længere den position, Danmark er kendt for. Stadig strammere lovgivning har sat sine spor,
når det handler om flygtninge og udlændinge. Retorikken har ændret sig markant.

Mange politikere og andre hævder, at udviklingen i verden nødvendiggør politiske og retslige justeringer, og det er givetvis rigtigt.
Men det, som burde være en afbalanceret og mådeholden tilpasning, er gået langt ud over det nødvendige, og som samfund taber vi.
Skridt for skridt har Danmark bevæget sig væk fra idealerne om medmenneskelighed, retfærdighed og retssikkerhed. 

Eksempler på stramninger og negativ symbolpolitik er talrige. 

-   Lovgivning, som medfører, at en minister administrativt kan fratage mennesker - også børn - deres danske statsborgerskab,
    er et urovækkende skred bort fra traditionelle danske værdier og holdninger.
 
-   At Danmark ikke retter ind efter den Europæiske Torturkommissions usædvanligt skarpe kritik
    af de fysiske og umenneskelige forhold i Ellebækfængslet, er stærkt bekymrende.
 
-   At Danmark - i modsætning til en række skandinaviske og europæiske lande - ikke samarbejder med UNHCR om hurtig modtagelse af 500 kvoteflygtninge,
    ikke tager initiativ til at hente et antal uledsagede børn - f.eks. blot 200 - ud fra de fortvivlende forhold for flygtninge på Lesbos
    og ikke hjemtager de få danske børn og deres mødre, der befinder sig i en uholdbar og farlig situation i kurdiske fangelejre,
    er et foruroligende skifte fra en humanitær til en utiltalende hård linje i dansk flygtninge og udlændingepolitik.

Vi appellerer om at den nødvendige samfundsmæssige styring og regulering suppleres af en stærk medmenneskelig vision, og af at Danmark som et rigt og velfungerende land går forrest med humanitær handlekraft både nationalt og internationalt. 

Statsministeren har udtalt, at ”….det er vores ansvar at gå forrest når problemerne skal tackles og samfundet skal forandres”.
Det er i krisetider, humanisme og medmenneskelighed testes og skal vise sin styrke. Flygtningesituationen er fortsat sådan en krise.

Danmark må ikke lukke sig selv af frygt for det fremmede. Åndsfrihed, medmenneskelighed, retsbevidsthed og retssikkerhed er vort samfunds fundament.
Vi appellerer om en genrejsning af det humanitære og tolerante Danmark. Vi tror på, at befolkningen vil slutte op om politikere, der har viljen
til at løfte dette humanitære ansvar og som tør gå foran i de nødvendige politisk og juridisk forpligtende indsatser. Vi opfordrer Regering og Folketing til at gøre dette. 

 
Marianne Christiansen, biskop
Peter Fischer-Møller, biskop
Henrik Stubkjær, biskop
Erik Norman Svendsen, biskop em.
Karsten Nissen, biskop em.
Peter Lodberg, professor 
Anne Lindhardt, overlæge
Mogens Lindhardt, tidl rektor
Inge Lise Pedersen, tidl universitetslektor KU
Jørgen Jensen, overinspektør, Nationalmuseet
Margrete Auken, MEP
Erik A Nielsen, tidl. Professor
Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær 
Marianne Christiansen, biskop
Peter Skov-Jakobsen, biskop

 

Bodil Bredsdorff, forfatter
Suzanne Brøgger, forfatter
Jesper Christensen, skuespiller
Niels Brunse, forfatter og oversætter
Jørgen Bæk Simonsen, lektor dr.phil.
Anne Marie Ejrnæs, forfatter
Malene Fenger-Grøndahl journalist og forfatter
Thorkild Høyer, advokat
Benjamin Koppel, musiker, komponist
Elisabeth Møller Jensen, forfatter og foredragsholder
Paula Larrain, journalist, forfatter
Katrine Marie Guldager, forfatter
Josefine Ottesen, forfatter
Niels Hausgaard, entertainer
Kirsten Thorup, forfatter
Jens Blendstrup, forfatter
Jens Smærup Sørensen, forfatter
Trisse Gejl, forfatter,
Tor Nørretranders, forfatter
Cecilie Eken, forfatter.
Steen Hildebrandt, professor
Knud Foldschack, advokat
Knud Vilby, journalist og forfatter
 
 
Christian Kock, professor em.
Eva Ersbøll, seniorforsker
Steen Gade, foredragsholder og fhv. folketingsmedlem
Eva Smith, professor em., dr.jur.
Lisa Storm Villadsen, professor
Jørn Vestergaard, professor em.
Preben Wilhjelm, forfatter og fhv. folketingsmedlem
Jan Faye, universitetslektor em.
Hans Gammeltoft-Hansen, fhv. ombudsmand, professor em.
 

Anders Bondo Christensen, fhv. formand Danmarks Lærerforening 

Morten Sodemann, Overlæge, professor, dr.med
Martin Schwartz Lausten, professor (em), dr.theol
Svend Brinkmann, professor 

Peter Lauritsen, professor, MSO
Marlene Wind, professor, PhD
Holger K. Nielsen, fhv. minister
Niels Stephensen, fhv. overlæge
Jens Juul Holst, professor, dr.med
Torben Mogensen, fhv. vicedirektør, overlæge, dr.med 

Per Schultz Jørgensen, professor, dr. phil 

Svend Hartling, koncerndirektør, RegionH 

Michala Petri, musiker, fløjtenist
Lars Hannibal, musiker, guitarist
Ghita Nørby, skuespiller 

Arne Rolighed, fhv. minister, fhv adm.direktør Kræftens Bekæmpelse 

Jens Galschiøt, billedhugger
Henrik Goldschmidt, oboist
Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge, dr.med 

Mads Bilstrup, fmd. Dansk Socialrådgiverforening 

Mona Strib, fmd. FOA
Elisa Rimpler, fmd. BUPL
Jon Stephensen, teaterleder 

Ole Hartling, fhv. fmd. Etisk Råd, fhv. overlæge, dr.med 

Jørn Nerup. Professor em. dr. med.

Bedsteforældre for Asyl 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DE SKAL HJEM  -  støt borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04523

Her er en flyer, med opfordring til at støtte  -  Print ud og giv til famile, venner, naboer og mange flere
Under "BfA'ere mener" er der indlæg om, hvordan Støttegrupen har arbejdet.      Her link til video:  https://youtu.be/3_2RfjjG128

Rosa Lund (EL) har bedt om samråd  i sagen  -  se dato, tekst og om tilmelding: 
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/REU/kalender/49928/samraad.htm
o
g det fulde spørgsmål: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/REU/samspm/AN/index.htm

 

 Støttegruppen: Børnene hjem fra Syrien NU!

I marts 2020 tog netværket Bedsteforældre for Asyl initiativ til en høring på Christiansborg: Hjemtagelse af børn fra al-Hol-lejren i Syrien. I maj blev der nedsat en arbejdsgruppe, som lige siden har arbejdet videre med sagen.

I al-Hoj-lejren, i al-Roj-lejren og endnu et par steder befinder der sig lige nu cirka 50 små danske børn i den allerstørste nød, i de usleste omgivelser i verden: Teltlejre i den syriske ørken. Det er småbørn, de fleste under seks år. Hvis børnene må blive i flygtningelejrene, må vi frygte for deres fremtid: Drengene som radikaliserede børnesoldater, pigerne voldtagne og alt for tidligt gift. Ingen skolegang til nogen af dem. Resten af livet fyldt med bitterhed og had mod deres såkaldte fædreland.

Børnene er så små, at de stadig kan nå at få en god dansk barndom og en dansk skolegang. PET har udtalt officielt, at børnene ikke udgør en trussel for Danmark.

Vi mener, at mødrene skal til Danmark med deres børn, så små som de er. Det vil være umenneskeligt at skille mor og barn eller børn ad. Nogle vil indvende, at mødrene har været så tæt tilknyttet IS, at de ikke fortjener at komme tilbage til Danmark, og regeringen er på vej til at fratage de mødre, der har dobbelt statsborgerskab, deres danske pas. Støttegruppen mener, at det er muligt, at mødrene har begået noget ulovligt, men at de har krav på at få dette afprøvet ved en dansk domstol. Også derfor skal de til Danmark! Mens mødrenes sag afprøves, vil børnenes danske familie – eller de danske myndigheder – tage sig af dem.

Støttegruppen arbejder bredt for at påvirke situationen: Vi skriver læserbreve, vi lægger opslag på de sociale medier, vi kontakter politikere og andre nøglepersoner. Vi bliver bakket op af en række ambassadører, der taler vores sag, heriblandt: Bjørn Elmquist, advokat, Knud Foldschack, jurist, Vibeke Marx, forfatter, Eva Smith, jurist, Kirsten Thorup, forfatter.

Vi støtter borgerforslag FT-04523.

Cæcilie Kongsgaard Balle, Jannik Hastrup, Kirsten Kjær, Johannes Pedersen, Finn Parbst, Mette Roerup, Pia Sigmund.

Referat fra høring:  "Hjemtagelse af danske børn fra al-Hol-lejren i Syrien"   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

På Udrejsecenter Sjælsmark er børnefamilier anbragt under uacceptable forhold.

De har fået afslag på asyl, men da de hverken tør eller vil rejse frivilligt, kan oprindelseslandet ikke modtage dem.
Den nyvalgte regering og dens støttepartier lovede før valget,at familierne skulle ud fra Sjælsmark.
Mens vi venter på deres forhåbentlig snarlige udflytning derfra, kan I læse det lille hæfte

 ” Sjælsmarks børn fortæller ”, skrevet på baggrund af samtaler mellem 13 børn og en gruppe

BfA´ere i foråret 2019. Af de 13 børn vi interviewede bor de 11 stadig i Udrejsecentret – og der kan altså lægges

6 måneder til den opholdstid der nævnes i hæftet ! To af børnene er flygtet fra Danmark til et andet land. 

Hent hæftet her:  Sjaelsmarks boern fortaeller  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Krølle Bøller på Folkemøde 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

KrølleBølle satte liv i kludene på Folkemøde 2019


"DE FEMTEN" lavede denne KrølleBølle film

                                                                                                                          

Her er deres sang, som de sang med Bertel Haarder

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestil  foredrag om BfA's historie og asylpolitiske holdninger 
Skriv til koordinationsgruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stop killing us slowly En forskningsrapport om de motivationsfremmende foranstaltninger og kriminaliseringen af afviste asylansøgere i Danmark

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ombudsmanden har efter to tilsynsbesøg på Sjælsmark i februar 2018 stillet mange spørgsmål udrejsecentret. Hent det her

Kriminalforsorgen har nu svaret: 
https://static1.squarespace.com/static/5a266f53e9bfdf7a6ed272af/t/5adddf090e2e722020353b21/1524489997455/Kriminalforsorgens+svar+til+Ombudsmanden.pdf   

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 på vej mod Sjælsmark     farvel til Sandholm

Efter 10 år foran Sandholm gik over 60 Bedsteforældre i kulde og blæst til Sjælsmark. Vores indignation
over dansk asylpolitik kommer stærkt til udtryk, når BfA fra nu af vil stå foran Udrejsecentret.
Se TV2 Lorry's indslag og hør Kirsten Bitsch i én sætning forklare BfA's protest: 

https://www.tv2lorry.dk/artikel/bedsteforaeldre-asyl-flytter-i-protest

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"I Danmark går Bedsteforældre for Asyl forrest i kampen mod nedværdigelse og ydmygelse af flygtninge"

-   citat fra Rune Lykkebergs klumme i Information d. 4. nov. 2017                                                                              

 

 

 

 

 

          Læs Else Lidegaards historiske tilbageblik