Bedsteforældre for Asyl - Logo

BfAs struktur

BfAs struktur

Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse - ikke en forening. Som enkeltpersoner eller i grupper arbejder vi sammen ved kontakter og møder på kryds og tværs.
Alle gruppemøder er åbne. Herudover har vi 4 årlige stormøder som informations-, diskussions- og beslutningsfora.  Alle er velkomne på stormøderne.
"Foreningen til Støtte for Bedsteforældre for Asyl" (se undermenu eller klik her) tager sig af vores økonomi.

 Følgende blev vedtaget på stormøde den 14. feb. 2018:

 

Stormødet  tegner bevægelsen og bør optræde som samlet organ som sikrer fremdrift med beslutninger og godkendelser af aktiviteter der fremmer formålet.

Der afholdes 4 møder årligt – 2 møder i forår og efterår

 

Koordinationsgrupperefererer til stormødet og:

Planlægger, udarbejder dagsorden og referat fra stormøde, der består af faste punkter og tematiseret indlæg:

Tema – evt. indlæg kan drøftes og besluttes på stormøde

Siden sidst – orientering fra postmester/kontaktperson

Nyt fra arbejdsgrupper

Økonomi

Evt. og næste møde

 

Koordinationsgruppen består af op til 10personer valgt på stormøde heraf flest mulige, der repræsenterer forskellige grupper – alle valgt på stormøde

Valg til koordinationsgruppen finder sted på det andet møde i foråret.  Medlemmer vælges for 2 år - genvalg kan finde sted

Koordinationsgruppen udpeger kontaktperson/postmester for 6 måneder

Postmester formidler henvendelser og medvirker til at høringssvar udarbejdes eller sendes til relevante personer.

 

Høringssvar:

Koordinationsgruppen sikrer udarbejdelse af høringssvar.

Høringssvar kan udarbejdes af enkeltperson enten på egne vegne elle på vegne af BfA.

Høringssvar i BfA’s navn skal godkendes i koordinationsgruppen og evt. nøgleperson

 

Økonomi:

Ansøgning om pengemidler – stiles til koordinationsgruppen, der administrerer efter overordnede kriterier besluttet på stormøde eller henvises til beslutning på stormøde

 

Foreningen til støtte for Bedsteforældre for Asyl”

Foreningen bestyrer BfA’s økonomi iht. vedtægten og aflægger årsregnskab til godkendelse på Stormøde.

Koordinationsgruppens medlemmer udgør foreningens medlemmer.

 

KOORDINATIONSGRUPPEMØDE OG GENERALFORSAMLING ER ÅBNE MØDER HVOR ALLE ER VELKOMNE.

 

Arbejdsgrupper er selvstændige og træffer beslutninger med ansvar overfor stormødet

Lægegruppen

Folkemødet Bornholm

Fundraising/økonomigruppen (Kasseren incl.)

Sjælsmarkgruppen

Kongelundsgruppen

Longstayergruppen - hvilende

Avnstrupgruppen

Odensegruppen

Irakergruppen