Bedsteforældre for Asyl - Logo

Kongelundsgruppen

Ny Side

                                                                                                                     

Kongelunds-gruppen

Kongelundsgruppen opstod kort efter Bedsteforældre for Asyl, Sandholm i 2008, idet vi demonstrerede hver den første søndag i måneden foran Asylcenter Kongelunden på Syd-Amager.

Deltagerne i gruppen var især bedsteforældre mv. bosat i det centrale og sydlige København.

Vi støttede beboerne, gav dem håb, bl.a. med en fin kvindecafé-gruppe, forskellige vellykkede udflugter mv., i et godt samarbejde med Røde Kors.

Vi har for tiden hele 44 personer på vores mailliste, og ved møder og demonstrationer deltager som regel 10 -- 15 målbevidste bedsteforældre. Flere ret nye.

Asylcenter Kongelunden blev lukket for et par år siden, men vi besluttede alligevel at fortsætte vores arbejde for asylansøgerne og følge dem, som vi var kommet til at kende. Så efter lukningen er vi fortsat med at mødes en gang om måneden i private hjem den første søndag i måneden. Her udveksler vi informationer om hele asylproblematikken, drøfter nye tiltag og planlægger vores månedlige gadeaktioner. Møderne annonceres på BfA´s hjemmeside

Vores æresmedlem er Makmoud Suleiman, 76 år, som boede et par år på Kongelunden. – nu asylansøger på 19. år og ved at blive blind. Vi kæmper fortsat for hans permanente ophold, med adgang til hans helt nødvendige øjenmedicin.

Vi er stadig ganske aktive for vores fælles sag: Menneskeværdighed. – I en længere årrække har vi demonstreret hver den første onsdag i måneden, som regel ved Rundetårn, men også andre steder.

Vi lægger her vægt på, at uddele en meget kortfattet flyer til de forbipasserende og bruger desuden banner, plakater, hjerter og andet, - og modtager megen positiv feed-back fra de forbipasserende. Det er vigtigt. – De mere optimistiske af os hævder, at vi er årsagen til Dansk Folkepartis nedtur..?!

I disse corona-tider har vi efter råd fra de lægemedlemmer, vi også har i gruppen, besluttet at sætte både møder og demonstrationer på en midlertidig pause. Det går ikke an for tiden at mødes og at konfrontere forbipasserende ved Rundetårn med vores sag, selv om den stadig er meget vigtig.

Kongelundsgruppen gør i disse dage et forsøg på at afholde vores søndagsmøder på nettet, formentlig på Skype, på initiativ af vores IT-kyndige ankermand, Torben Bror Larsen. At fortsætte den gensidige information er naturligvis vigtigt.

Gruppen har en god, lille kassebeholdning, som vi samler lidt ind til ved vores møder (6.12.20).

Kontakt:

Helge Bønløkke: hbonlokke@gmail.com