Bedsteforældre for Asyl - Logo

Referater

Referater fra demonstrationer foran Sandholmlejren

Klik på/ved datoen og du springer til det ønskede referat. Nogle af referaterne vil komme op i et nyt vindue, andre ligger længere nede på denne side. De sidste kan du søge i samlet med din browsers søgefunktion.

           
 10.december 2017  26.november 2017  12. november 2017 22. oktober 2017  8. oktober 2017  24. 09.2017 
 10 september 2017  27. august 2017  13. august 2017  23. juli 2017  9. juli 2017  25. juni 2017 
 11. juni 2017  28. maj 2017 14 maj 2017  26.marts 2017 12. marts 2017  26. februar 2017 
 22. januar 2017 8. januar 2017  11. december 2016 

27. november 2016 

13. november 2016  23. oktober 2016 
 9. oktober 2016 25. september 2016   11. september 2016  28. august 2016 14. august 2016  24. juli 2016
 10.juli 2016   12.juni.2016  22 maj 2016  8. maj 2016  24.april 2016
 14.april 2016  27.marts 2016  13. marts 2016  28.februar 2016  14.februar 2016 24. januar 2016
10 januar 2016     27 december 2015               06 december 2015                      08 november 2015                                  25.oktober 2015                            11. oktober 2015                            
 27. september 2015  13. september 2015                  23.august 2015  9.august 2015  26.juli.2015  12. juli 2015
       28. juni 2015                  
14. juni 2015          
 24. maj 2015  10. maj 2015  26. april 2015  12. april 2015
 22. marts 2015  08. marts 2015  22. feb. 2015  08. feb. 2015  25. jan. 2015 11. jan. 2015
 28. dec. 2014  14. dec. 2014  23. nov. 2014  09. nov. 2014  26. okt. 2014  12. okt. 2014
 21. sep. 2014  07. sep. 2014  17. aug. 2014  03. aug. 2014  20. juli 2014  06. juli 2014
 15. juni 2014  01. juni 2014  18. maj 2014 04. maj 2014  20. april 2014  06. april 2014
 16. marts 2014  02. marts 2014  16. feb. 2014  02. feb. 2014  19. jan. 2014  05. jan. 2014
 15. dec. 2013  01. dec. 2013  17. nov. 2013

 03. nov. 2013

 20. okt. 2013  06. okt 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                    

                                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

BfA demonstration

 

Sandholm

 Søndag den 8. februar 2015 -  Referat

 

 Referent: Birgitte Kjersgaard

Ordstyrer: Leif Bork Hansen

 Vi mødtes 23 bedsteforældre i kold vind, til vores søndagsmøde, der fungerer, som den røde tråd i vores virke!

 

  1. Siden sidst

 Artikel i Politiken: ”Politiet kommer altid om morgenen” Fortæller om de hjemsendelsestruede afghaneres virkelighed.

 Børnebørnene er på alle måder aktive medspillere. Dejligt.

 Afslag på genoptagelse af ”tolkeafslagene”, selv om tolkene har været i dansk tjeneste og båret dansk flag.

 

  1. Fortsatte udvisninger af afghanske flygtninge.

 Udvisningerne fortsætter. Norge har fået brev fra Afghanistan om at Afghanistan ikke kan modtage og tage hånd om deres flygtninge, da landet ligger i ruiner.

 Har Danmark fået sådan et brev??? Uffe Elbæk og Johanne Schmidt Nielsen undersøger. Hvis det skulle vise sig at Danmark ikke har fået sådan et brev, ville det så alligevel ikke være rimeligt at Danmark respekterede opfordringen til Norge 

 

  1. Trafikbøder som begrundelse for afslag på

         Dansk Statsborgerskab.

 En flygtningefamilies daglige angst for hustruen/moderen til to små børn udvises.

 Antallet af personer på tålt ophold er steget kraftigt inden for de sidste år. En tredobling fra 20 til 70 personer.

 Vi taler her om folk, der har været her i over 10 år.

 Alfred Dam: Tålt ophold: Danmarks svar på Guantanamo. De har fået en straf for kriminalitet og er udvist, men det kan ikke lade sig gøre.

 Kriminaliteten kan være trafikforseelse, parkeringsbøder ikke just noget der farligt for ”landets sikkerhed”.

 Familiefar nægtet Dansk Statsborgerskab, fordi han på et tidspunkt har modtaget sygedagpenge, moren har modtaget statsborgerskab.

 

  1. Nyt fra stormødet

 Se udsendt (7.feb.) fyldigt referat.

  1. Eventuelt

 

Hvor er vores BANNER ?????

 

 


 

BfA demonstration Sandholm

 Søndag den 11. januar 2015

32 bedsteforældre var mødt op til årets første demonstration.

Referent: Birgitte Kjersgaard

Ordstyrer: Leif Bork Hansen

 

Kommende arrangementer:

15.01 Retsmødet i Hillerød                                     

17.01 kl.11 Demonstration Nytorv Hjemsendelser

17.01 kl.15 Gæstfri Halsnæs Hillerød    (Se referat pkt. 2)

                                          

Referat!!

1. Siden sidst

  Droningens nytårstale: Hjælp flygtningene med at føle sig tilrette her.

 Statsministerens nytårstale: Inddrage befolkningen men stramme reglerne.

 Ingen kom ind på de måske forestående massehjemsendelser af afghanere.

 

2. Opfølgning på de 2 unge afghanere

 Demonstration foran retten i Hillerød den 15.01kl.  endnu uvist 

De to brødre: storebror er kommet ud fra Ellebækfængslet og er nu i Sandholmlejren - ingen afgørelse. Bekræftet fra advokaten. Retsmødet den 13.01 aflyst.

Familien der næsten var blevet genforenet: Sønnen udvist moderen brudt sammen.

Leif påpegede igen, hvor vigtigt der er hele tiden at holde sig for øje, at det handler om mennesker, hvilken religion, de bekender sig til. er irrelevant.

 

3. Massehjemsendelse afghanere.

Demonstration Nytorv den 17.01 kl. 11 -13.

Der vil komme en annonce op til demonstrationen underskrevet af 100 forfattere, journalister, skuespillere og teaterfolk, der med deres underskrift støtter vores aktion.     Der oprettes en hjemmeside, som man henvises til på annoncen, hvor alle og enhver kan gå ind og skrive under. Annoncen vil komme på BfA-hjemmesiden, når den er bragt.

Demonstrationen er fælles med mange andre af de organisationer, der har fælles sag med os. BbfA har helt styr på musik og vogn, talere  osv. –flot!

Emnet for demonstrationen bliver

-konkrete menneske skildringer.

- konkrete børnesager

Efter demonstrationen er der måske nogle, der vil bakke op om Gæstfri Halsnæs arrangement i Hundested.  

Gæstfri Halsnæs inviterer sammen med andre til et oplysende arrangement om Syrien i Gubben i Hundested lørdag den 17.januar kl. 15-18.. Der vil være foredrag, debat, musik, dans og billeder.  Entréen er gratis, mens mad og drikkevarer vil kunne købes. Overskuddet går til Gæstfrie Halsnæs

   

 4.  Ideer til tema ved årets arrangementer.

 Forslag til stormødet/styregruppen

Ikke droppe børnekonventionen – tålt ophold (tidsubestemt strafferamme) – hjemsendelser – afghanske flygtninge – skilte familier -    

5. Planlægningsmødet den 3.februar 

Nyt fra planlægningsmødet. Fremgår af tidligere punkter.Fint fremmøde.

 

 6.  Efter PARIS-tragedien er det vigtigt at fastholde

at flygtninge er stadig flygtninge og forfulgte er stadig forfulgte.

Religionen har heller ingen betydning her!

 

 7.   Eventuelt

2 små positive.

Højskolen i Vrå er meget åben for flygtninge. Lokalsamfundet ligeledes.

En ung ekspedient i en forretning kendte så udmærket BbfA, hun havde siddet i Sandholm som lille.

Referent og ordstyrer den 25. januar Ingeborg og Jørgen Gimbel

bk

 


 

Referat fra møde ved Sandholm

28.12.2014

 Meddelelser:

Kirsten Suhr og Leif Bork fortalte hver om 2 helt urimelige sagsbehandlinger, der betyder at man skiller børn fra forældre.

Bente Rich oplyste at hun d. 22.dec.2014 har modtaget mail fra Udlændingestyrelsen som svar på forespørgsel af 19.juni om skolegang for asylbørn i flygtningelejrene. Der fandtes ingen statistik for dette men man havde opgjort manuelt at af 1100 børn gik pr 1.dec -14 470børn i Røde Kors-skoler, 500 børn blev undervist i modtageklasser i folkeskolen, ca. 50 blev delvis undervist i modtageklasser og i alm klasser i folkeskolen, 70 var i alm klasser i folkeskolen, 10 børn blev undervist i specialtilbud udenfor RK og Folkeskolen

De to afghanske unge:

Den ældste er fængslet igen indtil 13.jan. Advokater, Asylret m.m. forventer en stor hjemsendelse af afghanere, især familier, da mange er blevet fængslet i den sidste tid. Det sker nok i uge 4 og med et chartret fly.

Som reaktion blev det foreslået, at vi skulle demonstrere d.17.jan mod disse hjemsendelser, hvoraf man ved at flere sagsbehandlinger er urimelige eller forkerte. Der er planlægningsmøde hos Leif Bork d.3.jan kl.11.oo . Stationsvej 143, Virum. Det er åbent et møde og børnebørn, Halsnæs m.fl inviteres med.

Stormødet:

Forslag om at man skulle tænke langsigtet på de arrangementer, der skulle være i årets løb (Hvilke?  Bornholm, valgdemo? FN-dag?), så vi kan genbruge og rationalisere arbejdet. Forslag om et fælles tema. Vi foreslår styregruppen at der sættes tid af til drøftelse af dette.

Tovholder og referent          11. jan.: Leif Bork og Birgitte Kjergaard

                                                25. jan.: Jørgen og Ingeborg Gimbel

Evt.: Hvordan kommer vi i kontakt med de mange grupper, der arbejder med flygtninge og hvordan kan vi kommunikere lettere og hurtigere?

Godt nytår.

Ingeborg og Jørgen Gimbel

29.12.2014


-----------------------------------------------------
Referat af Demonstration foran Sandholm søndag 23. november 2014

Tovholder Leif Bork Hansen
Referent Karin Hartkopp
Ca. 25 BfA'er + 3 BbfA'er

Punkt 1
Siden sidst
Der sker jo så meget i øjeblikket. Møde i Politikens Hus, aflevering af underskrifter til Manu Sareen, FN's børnekonvention 25 år, Hus en flygtning, demonstrationer rundt om i byen, læserbreve m.m.q

- Leif fortalte om det meget vellykkede arrangement i Politikens Hus.
- Henrik fortalte, at 7285 underskrifter var blevet afleveret til Manu Sareen, der var venlig nok, men det ændrer ikke på, at regeringen har besluttet IKKE at inkorporere børnekonventionen (og for den sags skyld heller ikke nogen af de andre konventioner.)
- Der var stor tilslutning til Bent Ingerslevs forslag om, at BfA fortsætter med at lægge pres på politikerne for at indlemme Børnekonventionen i dansk lov. Forslaget tages op på et stormøde.
- Nævnt blev også demonstrationen ved ankeret i Nyhavn, der også tog udgangspunkt i Børnekonventionen, men her var det børnene i Gaza, der var fokus på.
- Nogle bedsteforældre sad også på tilhørerpladserne i Folketinget, da 14 repræsentanter fra Gæstfrie i Halsnæs, HusEnFlygtning.dk, Løs Asylknuden og Asylret.dk afbrød Folketingets 1. behandling om yderligere stramninger af asylloven ved at afsynge en til dagen skrevet sang. De syngende blev straks anholdt, men forinden havde de nået at kaste små løbesedler ned i salen. Ifølge de BfA'er,der var tilstede, var der en general positiv stemning både hos medlemmer af politiet og hos personalet i folketinget. Vi sang sangen foran Sandholm. Sangen i sin helhed vedhæftes dette referat.
- Gæstfrie i Halsnæs holder 25.11. Kl. 19 en støttekoncert i Gjethuset i Frederiksværk. Billetter a 100 kr. kan købes via billetboxen.dk. Indenrigsminister og formand for Radikale Venstre, Morten Østergaard kommer også til koncerten. Det er også muligt at støtte det fine initiativ Gæstfrie i Halsnæs ved at blive støttemedlem af foreningen. Det gøres ved at skrive en mail til: gfihalsnaes@hotmail.com Og indbetale 200 kr. til deres konto i
Danske Bank 3572 3572 878155

Punkt 2
Børnebørn for Asyl
Af mig forkortet til BbfA. Hvordan de selv vil skrive det, vil nok fremgå af den pressemeddelelse, de sender ud 1. december.

Tre repræsentanter fra den nystartede bevægelse BbfA kom og fortalte om deres projekt. På nuværende tidspunkt består styregruppen af 10 unge, der kommer fra Østerbro, og som har kendt hinanden siden skoletiden. De tre, Clara, Victoria og Lea, fortalte, at de som børnebørn var imponeret over deres bedsteforældres engagement, og at de følte, at de nu var parate til også at bidrage med deres engagement og arbejdsindsats for at gøre Danmark til et mere medmenneskeligt land - at strø frø, som de sagde. De vil blandt andet gerne gøre en koordinerende indsats mellem de efterhånden mange grupper, der arbejder for at bedre kårene for asylansøgere.
17. december holder de en demonstration, som vi BfA'er klart støtter op om. Nærmere herom senere, men de kunne allerede nu sige, at det drejer sig om en gåtur på Nørrebro.
De tre unge fik stor applaus, da de var færdige med at fortælle om deres initiativ.
Man kan kontakte bevægelsen på: asyltnok@gmail.com

Punkt 3
Eventuelt

-Bent Ingerslev fortalte om det møde, han har været med til at arrangere på
Ørestads Gymnasium på onsdag 26. november kl. 14. Debatdeltagere, Ulrik Dahlin fra Information, Leif Bork Hansen, og Jørn Nerup. BbfA lovede også at komme. Der er tale om et lukket møde.

-VIGTIGT. Gerd Gottlieb fortalte, at Berlingske Tidende har indstillet Michala Bendixen som én blandt 10 til at blive Årets Dansker for med det frivillige initiativ Refugees Welcome at tage godt imod asylansøgere, der kommer til landet og hjælpe dem, som systemet ikke tager hånd om.
Man kan indtil 4. december stemme på hende ved at gå ind på http://www.b.dk/aaretsdansker

- 31. januar afholder en nystartet gruppe under Røde Kors, Humanitært Folkemøde et info/debatmøde med fokus på, hvordan Danmarks befolkning kan hjælpe flygtninge. Oplæg af Hans Gammeltoft-Hansen, Merna Alhozy og Refugees Welcome. Mødet foregår i Kosmopol, Fiolstræde 44 i København kl. 11-16. BfA er sammen med en række andre medarrangør.
- Gerd Gottlieb læste et brev op, som hun har m