Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

    Tegning: Jannik Hastrup

 Følg os på Facebook:    Bedsteforældre for Asyl   

 

Hvor går grænserne? Hvad skal vi medvirke til?   (You Tube Video)

Hvor bør ansatte eller andre der arbejder for det danske asylsystem sætte grænsen for hvad de vil medvirke til. 
Det var til debat i Vollsmose Kulturhus, da Bedsteforældre for Asyl havde inviteret læge Bente Rich og psykolog Reza Javid til at diskutere 

Ny pjece: Introduktion til Bedsteforældre for Asyl

Pjecen printes dobbeltsidigt på A4 og foldes tll A5

English version:
Danish Grandparents Campaign for Refugee Children   

 

BfA'ere mener:

REND MIG I KONVENTIONERNE- EN UBEHAGELIG HOLDNING

Børnene skal ud af flygtningelejrene.

Kronik i Jyllandsposten:
Bevidst fusk eller bare sjusk?

 

Ledige pladser, ledigt personale, splittede familier.
Godt nyt? Flygtningetilgangen til Danmark er ekstremt lille.
Skyldes det mindre pres sydfra? Rygter om regeringens
fremmedfrygt?

 

FLYGTNINGENÆVNETS LEGITIMITET OG TROVÆRDIGHED ER TRUET 

 Hvor gammel er du egentlig? 

 

 BEDSTEFORÆLDRENE MENER ……..

“ DE SKAL HJEM, SKAL DE ! “

 

Er der da ingen grænser..?

 

 

BfA demonstration Sandholm
Søndag den 22. januar 2017


Referent Karin Majgaard
Ordstyrer Gerd Gottlieb
Der deltog 22 og en beboer i mødet
Gerd Gotlieb indledte møde med at give ordet til Jørn Neerup, der fortalte at
Mogens Hilden var afgået ved døden. Mogens Hilden var aktiv i lægegruppen og etablerede bl.a. cafe 2 gange ugentlig for udlændinge og flygtninge. Jørn Neerup påpegede Mogens Hildens store engagement og indsats som meget værdifuldt. Vi mindedes Mogens Hilden med 1 minuts stilhed.
Velkommen til BfA til Gerd Gottlieb bød velkommen til Helle Nybo Rasmussen
og Agnetha Goldschmidt
Dagsorden
1. 1. Siden sidst
Jørn Nerup orienterede fra mødet 9. januar 2017 ”Asylansøgere og kriminalitet” i Allerød arrangeret af Dansk Folkeparti, hvor Martin Henriksen var taler – der var ca. 50 deltagere heraf 8 BfA’er. M H indlæg handlede om asylpolitik og om forskel i opfattelse og var et ganske udmærket indlæg, hvor MH var moderat i sine udtalelser. MH deltager gerne i et møde som BfA inviterer til.
Gerd Gottlieb orienterede fra møde 10. januar 2017 i Odense om
”Hjemsendelser” – mødet var arrangeret af BfA og Racismefri by, de 20 fremmødte tog aktiv del i debatten – Bente Rich havde indlæg om tvangshjemsendelser - Den enkeltes personlige ansvar – hvor går grænsen? Der var interview til lokal TV/radio. Referat samt streaming planlægges fremsendt til styregruppen – forventes efterfølgende lagt på BfA’s hjemmeside.

Læs hele referatet her

 

 


   

Bedsteforældre for Asyl klar til at fortsætte søndagsdemonstrationerne i 2016 foran Sandholm               

Klip fra POLITIKEN D.4 MAJ 2016