Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

    Tegning: Jannik Hastrup

 Følg os på Facebook:    Bedsteforældre for Asyl   

 

Hvor går grænserne? Hvad skal vi medvirke til?   (You Tube Video)

Hvor bør ansatte eller andre der arbejder for det danske asylsystem sætte grænsen for hvad de vil medvirke til. 
Det var til debat i Vollsmose Kulturhus, da Bedsteforældre for Asyl havde inviteret læge Bente Rich og psykolog Reza Javid til at diskutere 

Ny pjece: Introduktion til Bedsteforældre for Asyl

Pjecen printes dobbeltsidigt på A4 og foldes tll A5

English version:
Danish Grandparents Campaign for Refugee Children   

 

BfA'ere mener:

REND MIG I KONVENTIONERNE- EN UBEHAGELIG HOLDNING

Børnene skal ud af flygtningelejrene.

Kronik i Jyllandsposten:
Bevidst fusk eller bare sjusk?

 

Ledige pladser, ledigt personale, splittede familier.
Godt nyt? Flygtningetilgangen til Danmark er ekstremt lille.
Skyldes det mindre pres sydfra? Rygter om regeringens
fremmedfrygt?

 

FLYGTNINGENÆVNETS LEGITIMITET OG TROVÆRDIGHED ER TRUET 


Hvor gammel er du egentlig? 

 

 BEDSTEFORÆLDRENE MENER ……..

“ DE SKAL HJEM, SKAL DE ! “

 

Er der da ingen grænser..?

 

Bedsteforældre for asyls Demonstration foran Sandholm, Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød, Søndag den 26. marts kl.14-15

 

Kære tapre bedsteforældre!

Vi har stået foran Sandholm på 10.år! Hvorfor ikke indføre at tage klapstole med til demonstrationen! Mange men ikke alle af de ca. 15 fremmødte havde husket klapstole

Referent: Birgitte Kjersgaard

Tovholder: Leif Bork Hansen

Referat:

Kommende møder: De fremmødte besluttede at Sandholmmødet den 9.april aflyses. I stedet deltager vi i Marchen for medmenneskelighed. Mandag den 3. april kl.19-22. Inger Støjberg taler ved offentligt debatmøde.

1. Siden sidst:

A. I forbindelse med Ulla Sandbæks forespørgsel hos den radikale Sofie Carsten Nielsen, vedrørende asylbørnenes forhold i landets asylcentre, er det oplyst at ombudsmanden har genoptaget undersøgelsen af asylbørns rettigheder. Ombudsmanden genoptager sin undersøgelse, hvilket stod i beslutningsgrundlaget. Forholdene for børnene lå tidligere under serviceloven (hos kommunerne) men er nu flyttet til udlændingestyrelsen. Klar forringelse.

Europarådets parlament udvalg for flygtninge, immigranter og internt fordrevne foretager kontrolbesøg i udrejsecentre, når der er forlydende om kritisable forhold. Kærshovedgaard står for tur, da det forlyder at flygtningene ikke behandles humant.

B. Inger Støjbergs kage-fejring efter at have gennemført 50 flygtningestramninger, har rejst kritik helt ind i hendes egne rækker, og på ny rejst kritik i internationale medier af Danmarks håndtering af flygtninge (f.eks. The New York Times, La Repubblica eller Sydsvenskan). Italien m.fl. er vrede over at EU ikke udviser solidaritet Paven tidligere udtalt til flygtninge på Lesbos: ”Tilgiv os, I er en gave ikke en byrde!”

C. “Når du dehumaniserer mennesker, reagerer de på samme vis.” Hvad foregår der på udsendelsescentret Sjælsmark?

 

 

Læs hele referatet her