Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

    Tegning: Jannik Hastrup
 

 Følg os på Facebook: Bedsteforældre for Asyl   

Ny pjece: Introduktion til Bedsteforældre for Asyl

Pjecen printes ud dobbeltsidigt og vendes på den korte side

English version:
Danish Grandparents Campaign for Refugee Children   

 

 Læs i "REFUGEES.DK":

30.08.216

REGERINGEN PRÆSENTERER 44 NYE STRAMNINGER PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET

24.08.2016

NYT LOVFORSLAG VIL SENDE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP UD AF FLYGTNINGENÆVNET

Regeringens ønske om at beskære Flygtningenævnet fra 5 til 3 medlemmer vækker bekymring hos eksperter

 

BFA's Hørringssvar

23.10.2016 

BfA'ere mener:

REND MIG I KONVENTIONERNE- EN UBEHAGELIG HOLDNING

Børnene skal ud af flygtningelejrene.

 

 

 

Referat fra Bedsteforældre for Asyls Sandholmmøde,

Søndag den 23.oktober 2016, kl.14-15!

 Referent: Brita Bastogi       Tovholder: Leif Bork Hansen

 

1.Siden sidst:

 a. En dag i Københavns byret fra 9,30 - 15.30. Annika, Calle, Mimoza og Reem blev frifundet for ’menneskesmugling’ (11.oktober 2016). Det havde ikke været uden personlige omkostninger for de sigtede. Anklageren lagde kontant ud med at erklære: Her drejer det sig udelukkende om lov, ikke om moral eller holdninger. Frifindelsen skete, fordi sagen faktisk ikke er dokumenteret. Budskabet fra de sigtede bestod i at gøre opmærksom på den umenneskelige behandling flygtninge udsættes for i Danmark. Sidste: dommen er anket til landsretten.

 Læs hele referatet her 

 

 


   

Bedsteforældre for Asyl klar til at fortsætte søndagsdemonstrationerne i 2016 foran Sandholm               

Klip fra POLITIKEN D.4 MAJ 2016