Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

Sidste nyt

Børnekonventionen anbefales gjort til lov af regeringens menneskeretsudvalg

Et flertal i regeringens menneskeretsudvalg anbefaler at gøre bl.a. Børnekonventionen til lov i Danmark og give adgang til individuel klage til FNs Børnekomité.


Læger og sygeplejersker anbefales ikke at medvirke ved tvangsudsendelse af syge asylansøgere

Lægeforeningen anbefaler læger ikke at medvirke ved transport af afviste asylansøgere. Dansk Sygeplejeråd anbefaler sygeplejersker ikke at bistå ved tvangshjemsendelser af asylansøgere.


Nyheder

Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse af enkeltpersoner. Vi er uafhængige at politiske grupperinger. Det vi ønsker er at ændre dansk asylpolitik, så den bliver mere human og mere åben og inkluderende. Vi synes ikke at mennekser, der har søgt asyl i Danmark, men som er blevet afvist, skal henslæbe en tilværelse i årevis i asyllejre uden håb, fulde af frygt og i uvished om, hvordan deres fremtid vil forme sig.

10 krav til dansk asylpolitik, klik her.

Mere om hvem vi er, klik her.

Link til artikler i Information, jfr Sandholmreferat 17-8-2014, klik her og her

GØR BØRNEKONVENTIONEN TIL LOV I DANMARK
Skriv under, klik
her.
Saml underskrifter: Underskriftsark, klik her.
Underskriftsflyer, klik her.