Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2014-06-21

Børnekonventionen og dansk asylpolitik

Danmark har tiltrådt alle vigtige internationale konventioner – herunder FN`s Børnekonvention. Tilsammen udgør de internationale konventioner en slags grundlovskompleks, som beskriver, hvordan landene skal behandle hinandens borgere.

FN´s Børnekonvention omfatter 54 artikler. Særligt 4 af disse er væsentlige for børns retssikkerhed i asylsager:

Artikel 3 fastslår : ” I alle foranstaltninger vedrørende børn skal barnets tarv komme i første række ” – MEN DET GØR DET IKKE I ASYLSAGER I DANMARK!

I artikel 4 står : ” Deltagerstaterne skal gennemføre al passende lovgivning, administrative og andre forholdsregler med henblik på at sikre dette ” - MEN DET SKER IKKE FOR ASYLBØRN I DANMARK!

Artikel 12 stk 1 og 2 understreger: ” I enhver myndigheds behandling af sager, der vedrører et barn, skal barnet – hvis det er i stand til at udforme egne synspunkter – sikres retten til dette ” – MEN I ASYLSAGER SKER DETTE IKKE I DANMARK!

Børnekonventionens intentioner er klokkeklare, og børns rettigheder er det derfor også. FN`s Børnekomite skærer det ud i pap i en kommentar til konventionsteksten: Barnets tarv er ”et grundlæggende princip ”, som skal veje tungest i forhold til alle andre hensyn. – MEN I ASYLSAGER SKER DETTE IKKE I DANMARK!

Justitsministeriet har fuldstændigt svigtet sin konventionsbestemte pligt til konsekvent at inddrage barnets tarv i asylsagerne. Og politikerne har med kynisk ligegyldighed undladt at sørge for, at justitsministeriet har handlet, som det skulle. Dette er intet mindre end en skandale. En skandale som burde være ansvarspådragende for ministre og embedsmænd i justitsministeriet. Og som burde give anledning til alvorlig selvransagelse hos hvert eneste medlem af Folketinget.

Det er underligt, at politikere har så svært ved at indrømme deres fejl. Og det er underligt politikerne har svært ved at indrømme at Danmark i alvorlig grad er på gale veje i forhold til Børnekonventionen. Politikerne vil hellere forsøge at forsvare sig. Tre argumenter vil med sikkerhed blive bragt på bane:

1:” Børnekonventionen er kompliceret og ikke ligetil at inkorporere i udlændingeloven ”. At dette for højt uddannede jurister kan være vanskeligt, er tankevækkende. Men som argument er det selvfølgeligt totalt håbløst.

2: Man vil sikkert også fra visse partier – gæt selv hvilke - høre følgende. ” Gør vi Børnekonventionen til dansk ret, vil det åbne den berømte ladeport og give alle børn, der kommer til landet ret til at blive her ”. Et lige så tåbeligt argument selvfølgelig. For det er nemlig ikke en overtrædelse af Børnekonventionen at udsende børn. Men det er i strid med konventionen at gøre det, uden at barnets tarv er vurderet og tillagt den tyngde konventionen forudsætter.

3: Vi vil garanteret også få at vide ” at justitsministeriet fra november 2013 har ændret praksis. Familier som opholder sig i landet, men som har fået afslag på humanitært ophold eller forlængelse af humanitær opholdstilladelse, vil nu også få deres sag bedømt efter paragraf 9c, stk1”. Denne paragraf, som faktisk omtaler barnets tarv, har ikke tidligere været brugt. Et fremskridt ja, men et meget lille et. I Bedsteforældre for Asyl har vi kun kendskab til eet eneste tilfælde, hvor dette har haft betydning for en sags afgørelse.

Vi danskere er normalt stolte af at kunne sige, at vi lever i en retsstat. Men det er rystende, at for børn i asylsager er der ingen retssikkerhed i Danmark. Konsekvensen af dette er årelange psykisk nedbrydende ophold i asylsystemet, ødelagte barndomsår, lidelser og tvangsudvisninger med forfærdende følger.

Udlændingeloven har for nyligt rundet ændring nr. 100. Loven har allerede i lang tid været som en uigennemtrængelig urskov. Næsten umulig at læse, overskue og forstå.

Derfor denne henstilling fra Bedsteforældre for Asyl til Folketingets politikere:

1) Få nu gennemrevideret og gennemskrevet udlændingeloven så den er til at overskue, forstå og anvende på ordentlig vis. Det haster!

2) Sørg nu for, at FN`s Børnekonvention får lovkraft i Danmark. Det er på høje tid!

3) Få nu skabt retssikkerhed for børn i asylsager og giv børn ret til selvstændig asylsagsbehandling. Det kan ikke gå hurtigt nok!

Til sidst en opfordring til alle Folkemødedeltagere: Når I møder Bedsteforældre for Asyl under Folkemødet, så skriv under på Bedsteforældrenes underskriftsindsamling.

Støt disse krav til en regering, som allerede i 2008 sammen med SF og Enhedslisten foreslog Børnekonventionen indskrevet i dansk lovgivning. Det flertal eksisterer stadig. Så brug det dog!

Jørn Nerup BfA

Mere om BfA på Folkemødet på Bornholm 2014, klik her
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder