Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2014-01-30

De fedtede løsningers land

Knud Vilbys tale ved demonstrationen på Kultorvet i København 25. januar 2014

For nogle dage siden fik en iraner i Danmark sit liv tilbage. Byretten ophævede en udvisningsdom, som havde medført, at han på tålt ophold hverken måtte arbejde, søge uddannelse eller gifte sig. I 2005 var han blevet idømt halvandet års fængsel som hashvagt på Christiania, men samtidig dømt til udvisning. Da han ikke kunne udvises til Iran, måtte han i stedet bo på Sandholm efter at fængselsstraffen var afsonet. Han fik flerdobbelt straf. I 2012 besluttede højesteret, at han ikke længere skulle tvinges til at bo på et asylcenter, men kunne flytte ud. Højesteret vurderede, at straffen var ude af proportion med forbrydelsen. Men han skulle fortsat melde sig, og han måtte ikke arbejde. Nu har Byretten så ophævet den beslutning, fordi retten siger, at man ikke på ubegrænset tid kan forlange, at et menneske skal være på tålt ophold uden rettigheder.

To retsinstanser har korrigeret den politiske magt og sagt, at den måde man behandler folk på ikke er rimelig. Reelt er det politiske domme, som domstole har omstødt.

Da den lille thailandske pige Im blev udvist sidste år rejste der sig et ramaskrig, fordi hun var lille og sød og talte dansk. Hun var kommet til Danmark med sin mor, der havde giftet sig med en dansker. Nu var denne papfar død af sygdom, og Im og hendes mor havde kun boet 4 år i Danmark, ikke de 6 år, der kræves for at få permanent opholdstilladelse. Derfor skulle hun ud.

Alle kunne se at det var urimeligt og Folketinget blev tvunget til at ændre lovgivningen. Nu er Im tilbage i Danmark.

Men lovændringen var meget begrænset og er blandt andet af Red Barnet blevet kritiseret for ikke at leve op til kravet om at ”barnets tarv” skal komme i første række. Loven kræver i stedet integrationsvilje hos forældrene. Noget der ikke nødvendigvis har at gøre med barnets rettigheder efter Børnekonventionen.

Det er typisk, at når Danmark endelig tvinges til at handle politisk, så sker det med en lille fedtet løsning, der ikke for alvor tager fat om problemerne eller søger at løse dem. Man gør mindst muligt.

Iraneren og Im er to eksempler på udviste og udvisningstruede i Danmark. Sidste år udviste Danmark omkring 3.000 asylansøgere, og de er alle individuelle menneskeskæbner. Mennesker som har eller har haft deres drømme.

Det er imidlertid typisk for Danmark, at vi på dette område vælger at gøre langt mindre end man kunne forvente af os, som et af de rige lande der er mindst ramt af krisen. Vi har bedre muligheder end næsten alle lande uden for Europa, og i Europa har vi langt bedre muligheder end de sydeuropæiske lande. Dansk Flygtningehjælps generalsekretær har netop opfordret til, at EU og herunder Danmark gør langt mere i forhold til de voksende flygtningestrømme. Den direkte anledning er de seneste druknede flygtninge i Middelhavet ud for Grækenland.

Men Danmark gør ikke mere. Vi sender nogle penge og søger at sikre, at problemerne ikke kommer tæt på os. Og Danmark vælger fedtede små løsninger, når man ikke kommer udenom at gøre noget.
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder