Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2013-12-17

Åbent brev til regeringen, Folketingets partier og medierne

Åbent brev

til
regeringen, Folketingets partier og medierne

fra

SOS mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl og Et anstændigt Danmark

 

vedr. den danske asyl- og udlændingepolitik.

 

Ovenstående 3 foreninger inviterede til debatmøde lørdag den 23. november 2013 i Studenternes Hus i Aarhus, hvor kyndige fagfolk informerede og lagde op til diskussion af den danske asyl- og udlændingepolitik.

Vi vil indtrængende appellere til regeringen om at ændre asyl- og udlændingepolitikken i en mere menneskelig retning, så Danmark kan være sig selv bekendt.

Danmark er ét af verdens rigeste lande; det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke har råd til at give beskyttelse til mennesker, der har behov for asyl eller er alvorligt syge.
Som et af verdens ældste demokratier har Danmark en ganske særlig forpligtelse til at gå foran med en human flygtninge- og udlændingepolitik.I oktober dette år fejrede Danmark, at mange af landets borgere viste det rette sindelag over for de jødiske medborgere, der stod i fare for at blive interneret og ført til Tyskland. Heldigvis blev de fleste reddet over til Sverige. Netop i år måtte det være indlysende, at den danske regering måtte tage tråden op fra dengang og åbne dørene for forfulgte, der er flygtet fra fængsel, tortur, etnisk udrensning og med god grund frygter en tilbagevenden.

1.

Vi ønsker et fuldstændig moratorium for tvangsudvisninger til lande, der er ramt af krig eller borgerkrig.

Dette moratorium skal bruges til en tænkepause og en nærmere evaluering af situationen, som Danmark tvangsudviser syge, svækkede, traumatiserede og angste mennesker til, samt til udarbejdelse af en helt ny udlændingelov. Jf. punkt 2.

2.

Vi ønsker en udarbejdelse af en helt ny udlændingelov, der grundfæster de internationale konventioner, Børnekonventionen og Tortur- og Flygtningekonventionen i dansk lov og retspraksis.
Der skal atter være anerkendelse af de facto flygtninge. Børn skal behandles som asylansøgere med særskilt sagsbehandling, ikke som blot vedhæng til forældrene. Der skal tages udstrakt hensyn til børnenes særlige behov for beskyttelse, hvad enten de ankommer som uledsagede flygtningebørn eller som en del af deres familie.

Den nuværende flygtningelov er et kludetæppe af ændringer og stramninger. Udlændingeloven er i VKO-perioden med ”fast og fair” udlændingepolitik blevet ændret i gennemsnit hver 8. måned. Hverken asylansøgere, afviste asylansøgere, ansøgere om familiesammenføring, deres advokater eller administrationen kan være sikker på, om loven administreres korrekt. Det er et stort problem for retssikkerheden – og dermed for Danmark som retsstat.

Der er i mange år blevet administreret ”til kanten” (dvs. langt over kanten) af internationale konventioner.

Den nye lov skal overholde de retningslinjer, der er lagt frem i Bedsteforældre for Asyls 10 krav til en ny Asylpolitik:
http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index-old.php

3.

En ny udlændingelov skal administreres efter, at asylansøgere skal leve under rolige og forudsigelige forhold, så tæt på et alm. hverdagsliv som muligt, dvs. max. ½ år i et asylcenter, derefter i et alm. boligområde med mulighed for arbejde og alm. skolegang og adgang til uddannelse. Asylansøgerne skal betragtes som mennesker (ikke som udgangspunkt som kriminelle), mens deres behov for beskyttelse undersøges. Asylansøgeres og afviste asylansøgeres mentale og fysiske sundhedstilstand skal bygges op, ikke brydes ned. Straks ved ankomsten skal asylansøgere screenes for tegn på tortur, i givet fald skal behandling straks sættes ind.

Det nuværende asylsystem med årelange ophold i asylcentre, oven i købet med flere flytninger, der vanskeliggør kontakter og opbygning af netværk, er bevisligt nedbrydende for mennesker. Både børn og voksne traumatiseres ved at opholde sig i et asylcenter, både fysiske og psykiske sygdomme forværres.

Hvad enten en asylansøger får varigt ophold i Danmark eller efter en periode rejser tilbage, vil det lette det fremtidige liv og omstillingen til nye forhold, at den mentale og fysiske sundhedstilstand er bygget op, og at den pågældende har kunnet modtage skoleundervisning eller videre uddannelse eller har haft mulighed for at tage arbejde.

 

4.

Regering, Folketing og medier skal endvidere gå ind i en holdningsbearbejdende indsats, der skal mindske fremmedangsten i samfundet og modvirke diskrimination og racisme.

 

I stedet for at gøre udsatte befolkningsgrupper til syndebukke skal der helt bevidst arbejdes for større lighed i vores samfund.
Et frit, åbent og lighedsstræbende samfund giver så langt de bedste muligheder for alle, både de i forvejen priviligerede og de ikke-priviligerede, og vil være den bedste garant for, at Danmark fortsat vil være et demokratisk retssamfund, med et minimum af kriminalitet og sociale spændinger.

 

 

 

Udbyneder Præstegård

den 16. december 2013

 

Bodil Hindsholm Hansen/
Et anstændigt Danmark

 

 

 
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder