Bedsteforældre for Asyl


Forside

Forside


FRA FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM

Se flere billeder her

Alle foto: Ole Bergmann 

Bedsteforældre for Asyl har følgende 10 krav til en ny regerings asylpolitik:

Revision af d. 27. marts 2013

Krav

Opfyldt

Delvis opfyldt

Ikke opfyldt

Bemærkninger

1. Flygtninge er mennesker i fare og nød.

De kræver beskyttelse og kan derfor ikke underkastes de krav, Danmark stiller til indvandrere.

X

Der skelnes i hvert fald mht. opnåelse af statsborgerskab (PTSD).

2. På asyl- og flygtningeområdet skal Danmark overholde alle de konventioner og aftaler,

der skal sikre kvinders, mænds og børns personlige frihed, værdighed og grundlæggende velfærd.

 

 

X

 

Stadig problemer. Men regeringen har den erklærede hensigt at overholde konventionerne. Problematisk er fx planerne om at hjemsende 15- 17årige afviste afghanere. Positivt er Flygtningenævnets nye afgørelser ang. konvertitter.

3. Internationale konventioner om beskyttelse af familiens enhed skal overholdes, og børn skal sikres en selvstændig sagsbehandling.

X

Børn får stadig ikke en selvstændig sagsbehandling.

4. En uafhængig instans skal kontrollere,

at konventioner, som Danmark har tiltrådt, overholdes.

X

Institut for Menneskerettigheder varetager denne opgave.

Den europæiske Menneskerettighedsdomstol er den mest benyttede instans til klager over konventionsbrud.

5. Flygtningenævnets sammensætning skal ændres, så nævnet fungerer uafhængigt af Integrationsministeriet.

Nævnet skal respektere FNs henstillinger,

og nævnets afgørelser skal kunne ankes til domstolene.

 

 

X

Nævnet er udvidet med to medlemmer, et stillet af Dansk Flygtningehjælp og et af Udenrigsministeriet. Justitsministeriet (=Integrationsministeriet) stadig repræsenteret. Fortsat ingen mulighed for at anke.

6. Det første interview, som skal indgå i sagsbehandlingen af asylansøgningen,

skal udføres af kompetente fagpersoner

- ikke af politiet.

Der skal medvirke kvalificerede tolke.

Samtidig skal der tilbydes vejledning i asylprocessen.

X

 

 

Iflg. bemærkningerne (7) til den ny asyllov, L130, skal der ske en omfordeling af opgaver mellem politiet og Udlændingestyrelsen. Politiet tager sig fortrinsvis af optagelse af foto, fingeraftryk og biometri, mens US fastlægger identitet, nationalitet, rejserute m.m. og fremskaffer de nødvendige oplysninger for behandling af asylansøgningen.

Tolkene udgør stadig et problem.

Røde Kors anbefaler et tværfagligt og koordineret forløb, der sikrer god modtagelse.

7. Der skal indføres faste frister for sagsbehandlingstiden af hvert enkelt led i asylprocessen. Hvis en asylansøgers sagsbehandling ikke er afsluttet, eller kan en afvist asylansøger ikke hjemsendes i løbet af tre år efter ankomst, skal asylansøgeren have varigt ophold.

 

 

X

Ingen af delene er opfyldt. Dog er der afsat midler til at halvere sagsbehandlingstiden for asylansøgere.

8. Efter 6 måneder i et asylcenter skal asylansøgeren kunne flytte ud i samfundet og arbejde og uddanne sig og være omfattet af sygesikring og af servicelovens bestemmelser.

 

X

 

 

Tilladelsen til udflytning m.m. iflg. L130 gælder kun asylansøgere, der har skrevet under på frivillig hjemrejse i tilfælde af afvisning. Det vil sige ikke langt størstedelen af de afviste asylansøgere, og dermed dem, der har været her længst.

9. Asylansøgere skal ikke kunne frihedsberøves administrativt eller fængsles uden dom.

X

Ingen ændringer. Ingen asylansøger må dog være frihedsberøvet mere end 3 x 24 timer uden domstolsprøvelse.

10. Torturofre blandt asylansøgerne skal tilbydes undersøgelse og behandling.

Posttraumatisk stress-syndrom skal anerkendes som grund til humanitært ophold.

 

 

X

Ingen ændringer. Men i regeringsgrundlaget varsles, at man vil tage reglerne for humanitært ophold op til gennemgang.

 

 


 


 

Verden er stor.

Kaldes ”Moder Jord”.
Der findes børn der må flygte,
men du har intet at frygte.
Ingen skal mishandle dig,
håber jeg.

 Benny Andersen 1981

 

 Vi står her endnu 
Foran centrene i  Kongelunden-3. søndag i måneden og Sandholm-1.&3. 
søndag i måneden. Altid kl. 14-15

Hver lørdag kl. 10-11 på Grønttorvet i Odense

Se "Aktivitetskalenderen": Møder ved Sandholmlejren første halvår 2013

Datoer, mødeledere og referenter.

 


 

  

Aktuelt Taler af Asylret og Knud Vilby ved Her-Er-Plads demonstrationen mod udvisninger til Afghanistan d. 4.5.2013


 Referat af demonstrationen den  16.06.2013foran Sandholm 


 Referat af demonstrationen d. 07.04.13foran Kongelunden


Referat af demonstrationen foran Avnstrup, 7.04.13 


3. maj 2012
Seminar om civil ulydighed
Lørdag den 6. April kl. 14.00 – 17.00
Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N . Program


 På mødet i Asylforum d. 1.10.12

blev følgende dokumenter gennemgået:

Asylforum-Gennemførte lovændringer.pdf

Asylforum-Permanent ophold.pdf

FAQ de nye sprogprøver.pdf 


 Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere. 

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance.


Højesterets dom ændrer ikke reglerne for udlændinge på tålt ophold


Resumé fra Konferencen

Asylbørn i Danmark – vores ansvar

12. juni 2012 Christiansborg, Fællessalen 


 Se billeder fra folkemødet 


Flertal hen over midten afskaffer pointsystem for ægtefællesammenføring 


Fornyet henvendelse til justitsminister Morten Bødskov og formanden for udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Trine Bramsen angående en løsning i forhold til de ekstremt lange tidsubestemte ophold i asylsystemet.

Repræsentanter fra Bedsteforældre for Asyls kontaktgruppe har den 20.4. fornyet deres henvendelse fra den 21.10.11 om de lange ophold i asylsystemet. I sin tid svarede ministeren, at han så frem til et godt samarbejde med BfA, og at han ville lade BfA´s brev gå videre til sine embedsmænd. 


 En hilsen med tak til BfA fra de somaliske asylansøgere, der nu har fået opholdstilladelse. 

                                      __________

Afgørelserne på de somaliske asylsager, som Flygtningenævnet før jul besluttede at genoptage, nu strømmer ind med positive resultater. Foreløbig har ca. 30 fra Avnstrup, ca. 10 fra Sandholm og 1 fra Brovst fået opholdstilladelse. I alt genoptages 74 afviste sager samt 17 sager, der var sat i bero. 

Det sker på baggrund af en dom, der i sommer blev afsagt af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Dommen fastslog, at tvangshjemsendelse til det sydlige og centrale Somalia, herunder Mogadishu, vil være en krænkelse af menneskerettigheds-konventionen. 


Bedsteforældre for Asyls møde med Anne Baastrup d. 2. marts 1012Bedsteforældre for Asyl Avnstrup holdt 4-års-dag
Vi inviterde centrets beboere og alle bedsteforældrene til kaffe/te og kage i den store sal søndag d. 5. februar kl. 14 - 16. Michala Clante Bendixen holdt tale, og der kom en tryllekunstner og to der spiller dukketeater.  
Se pressemeddelelse


 Uopfordret høringssvar til lovudkast af 16.1.2012

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fra

Bedsteforældre for Asyl 


 Uopfordret høringssvar til lovudkast af 6.2.2012

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabsindgåelse og opløsning 


Bedsteforældre yder lektiehjælp til asylbørn

Dagbladet Roskilde 13-1-2012.pdf 


Kirsten Thorup holdt tale ved Lysgudstjenesten for verdens flygtninge i Københavns Domkirke d. 6. december. Læs den her 


Pressemeddelelse fra Justitsministeriet d. 15.11.11 


 Forfatteren Carsten Jensen talte onsdag aften d.9.11.11 på Nytorv i København i anledning af årsdagen for Krystalnatten i Tyskland i 1938

Læs talen her 


 BFA holdt stormøde d. 24.10.2011 og vedtog her at sende følgende brev:

Til ministrene med opgaver i relation til asyl-, flygtninge og udlændingepolitik.


Kontaktgruppen i Bedsteforældre for Asyl har sendt følgende vedr. asylansøgere som har ventet mere end 8 år i Danmark

Til Justitsminister Morten Bødskov 

Formand for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Trine Bramsen


LÆS eller køb: ASYLCENTER LIMBO


  

En rapport om udsendelseshindringer

Af Michala Clante Bendixen

Refugees Welcome


Tale til demonstration for et anstændigt Danmark  Lørdag d. 27. august 2011

 Ulla Sandbæk


Tale ved Bedsteforældre for Asyls demonstration nummer 200 ved Sandholm

Søndag d. 7. august 2011 kl. 13.50

Johanne Schmidt-Nielsen


En foreløbig liste over "humanistiske"
folketingskandidater kan man finde på dette link:
www.humanisme.dk/fv2011/index.php


Se rapport fra Cykeldemonstrationen


Læs Else Lidegaards Kronik i Jyllandsposten d. 2.3.11


SÅRBARE ASYLANSØGERE SVIGTES 
Ellebæk er et lukket fængsel, der ligger ved siden af asylcenter Sandholm på Sjælland.

P1 Dokumentar 10. februar 2011 kl. 14:03 på P1  


Vil du støtte en asylansøger 
BfA etablerer vi kontakter til asylansøgere

Se her


   "Hvor skulle vi vide det fra?" 

En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information. 

Udgivet af dansk Flygtingehjælp.

Hent den her


Hvad ved du om dansk asylpolitik?

        Test din viden 

Bogen med svarene finder du her