Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2014-11-11

De foreslåede stramninger

SR.Regerings lovforslag omfatter stramninger  på 4 områder:

 

1. 

Der introduceres en ny kategori for flygtninge : ”flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus ” som skal omfatte flygtninge som flygter fra en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile – men som ikke kan opnå beskyttelse som individuelt forfulgte konventionsflygtninge.

2.

Flygtninge der får midlertidig beskyttelsesstatus, vil få ophold i et år. Herefter skal grundlaget nyvurderes, og vil kunne forlænges to år ad gangen. Først efter fem år opnås permanent status

3.

Det bliver nemmere at hjemsende flygtninge med beskyttelses status og med midlertidig beskyttelses status – hvis der er sket ”forbedringer af de generelle forhold i hjemlandet”

4.

Flygtninge der får tilkendt midlertidig beskyttelse kan først søge familiesammenføring med ægtefælle og evtuelle børn. hvis deres opholdstilladelse bliver forlænget efter det første år
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder