Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2014-08-20

Børnekonventionen anbefales gjort til lov af regeringens udvalg om konventioners inkorporering som dansk lov

I december 2012 nedsatte regeringen et udvalg der skulle belyse fordele og ulemper ved at gøre en række allerede ratificerede FN-konventioner indenfor menneskerettighedsområdet til dansk lov.

Udvalget har nu afgivet betænkning og et flertal i udvalget anbefaler at følgende 6 konventioner gøres til dansk lov:

FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,

FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

FN’s konvention om barnets rettigheder,

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder.

Flertallet anbefaler derimod ikke at gøre FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder til dansk lov.

Herudover anbefaler flertallet at tiltræde direkte klageadgang til FNs børnekomite for Børnekonventionens målgruppe, der som den eneste af de 6 målgrupper aktuelt ikke har en sådan adgang.

Desværre er det flertal, som mener at konventionerne skal indskrives i lovgivningen og børnenes klageadgang tiltrædes kun på 6 udvalgsmedlemmer, 4 udvalgsmedlemmer er imod og 5 udvalgsmedlemmer (regeringsrepræsentanter) har ikke ønsket at tage stilling.

Se betænkningen, klik her.

Læs afdøde landsdommer Holger Kallehauges foredrag på Dansk Handicaporganisationers hjemmeside, klik her

Dagbladet Information bringer for tiden meget læseværdige artikler om udvalgets betænkning. For at læse artiklerne på Informations hjemmeside, klik her og her og her.
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder