Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2014-04-06

Stærk kritik af dansk asyllovgivning

BfA har "klippet" denne pressemeddelelse fra SOS mod Racisme
 
Stærk kritik af dansk asyllovgivning og praksis samt familiesammenføringspraksis for børn i Europarådets rapport
 
Europarådets menneskerettighedskommissær, Nils Muiznieks, var i Danmark i november 2013, og har nu publiceret sin rapport.
 
Han kritiserer i sin rapport om menneskerettigheder i Danmark især forholdene for asylbørn og migrantbørn, men også for asylansøgere i det hele taget. 
 
Han opfordrer Danmark til at forbedre beskyttelsen af disse børn og sikre, at deres rettigheder bliver respekteret fuldt ud. Kommissæren siger også, at barnets tarv er vigtigere end deres integrationspotentiale, eller end forældrenes integrationspotentiale, og at også børn over 14 år har ret til at blive familiesammenført med deres forældre efter Børnekonventionen.
 
Kommissæren er alarmeret over de konsekvenser livet i asylcentre på ubestemt tid har på børn af afviste asylansøgere, som ikke kan tilbagesendes. Han fremhæver psykosociale lidelser og udviklingsproblemer, fordi børnene har levet i uvished i lange tider, og siger at disse forhold ikke er adækvate for børns udvikling.
 
Desuden bør myndighederne undersøge, hvad der er sket med de uledsagede flygtningebørn, der forsvinder fra centrene for disse børn, og forebygge disse forsvindinger.
 
Menneskerettighedskommissæren kritiserer også Danmarks indespærring af asylansøgere i detentionscentre: dette bør kun bruges som en sidste udvej og kun i den kortest mulige tid, og må aldrig omfatte sårbare personer som børn, handicappede og ofre for menneskehandel. Desværre er dette ikke tilfældet i Danmark!
 
I resumeet i rapporten siger han om afviste asylansøgere, der ikke kan sendes hjem, at det er yderst vigtigt at stoppe deres tilstand i limbo. Ophold i asylcentre på ubestemt tid må ikke betragtes som en mulig praksis. Og myndighedernes bestræbelser for at tilskynde asylansøgerne til frivillig hjemsendelse må aldrig føre til overtrædelser af menneskerettighederne for asylansøgerne og deres familier.
 
Hele rapporten kan downloades herfra:    https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2145355
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder