Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2014-03-17

endnu et brev til Karen Hækkerup

Charlottenlund 13. marts 2014

 

Kære Karen Hækkerup

Vi sad i dag og læste i Politiken om de psykisk syge, der hjemsendes trods advarsler. I artiklen refereres du for at have udtalt: ”Det er vigtigt at holde for øje, at Danmark ikke kan være sundhedsvæsen for hele verden.” En udtalelse, der naturligvis er sand, men totalt uden substans, og den har intet med sagen om de asylsøgere, der er kommet til Danmark, og som lider af en psykisk sygdom at gøre. Vi har efter vores mening pligt til at opføre os anstændigt, og det er ikke anstændigt at sende syge mennesker tilbage, bare fordi de eventuelt kan få medicin i deres hjemland. Du burde vide, at behandling af psykisk syge ikke udelukkende består af medicinsk behandling, og da hjemsendelserne foregår på trods af advarsler om, at det sker på et lægefagligt utilstedeligt niveau, burde du straks tilbagekalde hidtil udstedte hjemsendelser og sørge for, at der ikke bliver iværksat flere, før man er HELT sikker på, at de hjemsendte også får hele den behandling, som de har så tvingende brug for.

En anden ting vi studser over, er formuleringen i justitsministeriets orientering om udrejseafdelinger i fængslerne. Der står blandt andet: ”Som en del af indsatsen finder der på udrejseafdelinger en form for udvisningslære sted. Det vil sige, at der i forbindelse med udfærdigelse af handleplaner og samtaler med indsatte i øvrigt indgår en orientering om effektuering af udvisningen ved udsendelse af landet.” Efter mere end fyrre år i undervisningsbranchen er det første gang, vi støder på ordet udvisningslære. Det vil vi gerne høre, hvad dækker. Eftersom der er tale om undervisning i dansk regi, så må det dække over mere end orientering.

Vi er en del af den gruppe bedsteforældre (BfA), der 1. og 3. søndag mødes til demonstration foran Sandholmlejren kl. 14 – 15. Vi har allerede haft besøg af tre nuværende ministre (dog før de blev valgt til ministre), og vi vil gerne invitere dig til at komme og fortælle, hvorfor du har valgt den linje, som det fremgår af pressen, at du har. Vi ser frem til dit svar.

 

Med venlig hilsen

Karin og Hans Hartkopp
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder