Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2014-03-10

Brev til Justitsministeren

                                  Bedsteforældre for Asyl

                                                                                                 Holte den 2.3.2014

 

Justitsminister Karen Hækkerup                                   Kopi til:
Slotsholmsgade 10                                                         Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
1216 København K                                                         Dansk Flygtningehjælp
                                                                                       Dansk Røde Kors

 

Angående de lange ophold i asylcentrene
Opfølgning på korrespondance med Justitsministeriet af 21.10.11, 16.11.11 og 20.4.12.

 

Kære Karen Hækkerup

Idet vi henviser til ovennævnte korrespondance med din forgænger, Morten Bødskov, knytter vi an til vores sidste brev af 20.4.12, hvor vi pointerede, at den nye udlændingelov bl.a. om udflytning og tilladelse til at tage arbejde, vedtaget i 2013, ikke vil løse problemet for en del af de asylansøgere, der har siddet fast i asylsystemet i mange år.

Vi havde oprindelig henvendt os til Bødskov angående et konkret udsnit af disse mennesker, nemlig en række enkeltpersoner og familier, som havde ventet i systemet mellem 8 og 12 år, og som vi havde personligt kendskab til. Vedlagt på oversigtsliste, bilag 1

Desværre har vores bekymrede profeti holdt stik.

Selvom nogle asylansøgere fra vores liste i mellemtiden har fået opholdstilladelse, dog i flere tilfælde af stærkt begrænset varighed, er der stadig mennesker tilbage på vores liste, dvs mennesker i fortsat tidsubegrænset venteposition, og der kommer fortsat nye til, idet andre asylansøgere, som tiden går, ”avancerer” op over den i øvrigt meget høje grænse på 8 år, som vi havde sat.

Vi har ikke de aktuelle tal på den samlede gruppe, men i marts 2013 drejede det sig ifølge Udlæningestyrelsens statistik om i alt 153 – og heraf var 31 børn – som havde ventet i mere end 8 år.

Fra vores særlige liste har vi stadig kendskab til 6 sager, som fortsat er uløste og som vi derfor følger.

Vi vil indtrængende anmode om at der findes en løsning for disse mennesker – såvel som for den samlede gruppe af asylansøgere, der fortsat sidder fast i asylsystemet i årevis.

Hvis man vil hindre, at der i vores asylsystem til stadighed befinder sig en stor gruppe afviste asylansøgere, for hvem hjemsendelse er udsigtsløs, må man, som vi pointerede i vores foregående brev, sætte en grænse for, hvor længe mennesker skal leve i denne form for uvished. Det må være lovens ånd bag 18 måneders reglen.

 

Med venlig hilsen på vegne af Bedsteforældre for Asyls kontaktgruppe

Gerd Gottlieb

NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder