Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

 Koordinationsgruppen har holdt digitalt møde 17.februar. Du kan orientere dig i BFAs nuværende aktitiviteter ved at læse referatet fra mødet. Referatet ligger under pkt koordinationsgruppen under menupunktet Struktur

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2013-12-18

Brev fra BfA til den nye justitsminister

 

                                                                                                        Jul 2013

 

 Til justitsminister Karen Hækkerup

 

 Tillykke med din nye post som justitsminister. Vi håber, at du, trods ministeriets mange komplicerede problemstillinger, alligevel får lidt tid til at nyde julefreden. Men de politiske problemstillinger varer jo ved, og vi vil gerne fremhæve nogle få, som vi finder helt afgørende.

 

 I landets flygtningecentre lever mange børn under psykisk og socialt kummerlige forhold. Forskning har påvist, at blot et halvt år under disse forhold kan præge børnene med psykiske traumer, som efter længere tids ophold kan blive til permanente sygdomstilstande. Og der er ganske mange børn, som har levet under disse forhold i årevis. Det er helt uantageligt i vort samfund, som vi ellers ynder at betegne som et humanistisk velfærdssamfund.

 

 Vi skal stærkt anbefale inkorporering af børnekonventionen i dansk lov. En sådan inkorporering vil betyde, at man kan undgå de mistanker, som jævnligt rejses om, at Danmark overtræder konventionen. Yderligere kan man undgå de pinlige ”hovsaløsninger”, hvor folketinget vedtager særlove med stærkt begrænsede retsvirkninger for at undgå moralsk uantagelige konsekvenser af gældende love for enkeltpersoner. Vi har i de seneste uger set adskillige af sådanne eksempler, og befolkningens reaktioner viser, at der er folkelig opbakning bag en langt stærkere vægt på børnenes tarv. Og endelig, men ikke mindst, kan man ved at inkorporere børnekonventionen i dansk lov sikre sig, at den humane behandling af værgeløse børn, som vi har tradition for, faktisk gennemføres.

 

Udtrykket ’asylrisiko’ er i den senere tid hørt brugt om de flygtninge, som EU med al magt søger at holde sig fra livet. For os er asyl ikke en risiko, men en mulighed for udvise medmenneskelighed, hvad der ligger helt i tråd med dansk folkelig kultur og etik. Vi går ud fra, at vi deler denne tankegang med alle danske politikere og ministre – også dig.

 

 Glædelig jul og godt nytår!

 

 På vegne af Bedsteforældre for Asyl

 

 Ingeborg og Jørgen Gimbel

 

 

 

 

 

 

 

 
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder