Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2013-11-30

Demonstration på Kultorvet, se budskabet vi delte ud

Bedsteforældre for Asyl kræver

Medmenneskelighed!  -  og ordentlig sagsbehandling.    NU

STOP grove og kyniske tvangsudvisninger, som politikkerne
forsøger at undgå, at offentligheden reagerer på og  protesterer imod


Hjælpeløse alvorligt psykisk syge tvangsudvises, uden at det er sikkert, at de kan få strengt nødvendig medicin.
For nylig blev en sådan psykisk syg tvangsudvist med fly, fastspændt, ledsaget af to-tre betjente og en læge til  tvangsmedicinering under transporten.

I disse dage foregår der arrestationer og tvangsudvisning af især afghanske flygtninge og asylansøgere -  også børnefamilier -  til forhold, som de havde gode grunde til at flygte fra. De skal tvinges tilbage til Afghanistan før kaos her bryder ud, - mange venter det i 2014.

Lige nu sidder de fortvivlede og angste i asylcentre og i Ellebækfængslet, selv om de intet kriminelt har begået.
I næste uge ventes mange at blive tvunget ud.


Enkelte sager, hvor børn har været involveret, har dog ført til omfattende protester. Mange har hørt om sagerne om Im fra Åbybro, Armen fra Havdrup og Emma fra Bornholm.
Sager, som kan få en lykkelig udgang; men det er undtagelser, der bekræfter de umenneskelige regler. De kan bl.a. følges på Facebook.

Vi kan lære af børnene i Havdrup skole:
For en uge siden fik børnene i 3. b at vide, at deres klasse- kammerat Armen skulle tvangsudvises til Serbien, fordi faderen nu kunne få sin medicin her. Armen er 10 år, født i Danmark og taler kun dansk.

Kammeraterne skrev et brev til Justitsminister Morten Bødskov   bl.a.:    

"I 3.b lærer vi at holde sammen, støtte og hjælpe hinanden ... Men Morten, hvorfor skal vi lære alt dette, når jeres dumme "voksen-regler" om udvisning ødelægger det hele ...
Hvordan skal vi som børn stole på jer voksne, når I fortæller os, at man skal behandle andre mennesker ordentligt, at man skal respektere hinanden og være gode ved hinanden?

I overholder det jo ikke selv, når i vælger at sende vores klassekammerat og hans familie ud af landet?

Husk på, at "Små hjerter kan også føle store ting", som Grisling fra Peter Plys siger".

Udvisningen er nu stillet i bero, mens sagen genovervejes.

Resultatet er et administrativt og etisk morads, hvor hurtige skøn ser ud til at spille en større rolle end ordentlighed og retssikkerhed i afgørelserne. Graver man lidt i dette morads, dukker der ting op, som ikke burde foregå i en retsstat som Danmark.    
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder