Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

 Koordinationsgruppen har holdt digitalt møde 17.februar. Du kan orientere dig i BFAs nuværende aktitiviteter ved at læse referatet fra mødet. Referatet ligger under pkt koordinationsgruppen under menupunktet Struktur

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2017-11-05

Rune Lykkebergs leder i Information d. 31. okt. 2017

 

Bedsteforældrene for Asyl siger selv, at de har tabt kampen. »Tilsyneladende kan vi ikke gøre noget politisk, når vi har brugt ti år på at nå til ingenting,« sagde Alfred Dam søndag til Information. Han er en aktivist på 88. Søndag efter søndag har han stået sammen med andre bedsteforældre foran Sandholmlejren i protest mod forholdene i danske asylcentre. Og denne søndag markerede de, at deres kamp har varet i ti år. Ikke en fødselsdag, men en kampdag.

 

Det lignede et håbløst projekt, da de begyndte med at protestere. Omtrent 50 ældre demonstrerede mod stramninger, som i 2007 gjorde det endnu vanskeligere for flygtninge at få permanent opholdstilladelse. Men flere og flere, som hellere ville stille sig op og protestere end sidde stille og kigge på, kom til. Mange havde aldrig deltaget i demonstrationer før, men oplevede sent i livet en uretfærdighed, som de sammen reagerede på. Bevægelsen voksede, og Bedsteforældre for Asyl blev en offentlig protestbevægelse.

 

Men søndag var fornemmelsen blandt progressive bedsteforældre, at projektet faktisk har vist sig håbløst: »Politisk har vi intet opnået,« sagde Else Lidegaard, som tog initiativ til Bedsteforældre for Asyl, til Kristeligt Dagblad: »Det var en fiasko.«  Og hvis bevægelsens eneste mål var opgøret med den danske flygtningepolitik, er Bedsteforældre for Asyl et mislykket projekt. For den danske flygtningepolitik er kun forandret til det hårdere. Med opbakning i befolkningen og et relativt bredt flertal i Folketinget.

 

Men det ultimative mål er ikke det eneste succeskriterium for en protestbevægelse. Bedsteforældre har manifesteret en front, som minder os om, at vi ikke skal acceptere det uacceptable. De gamle, som protesterede i stedet for at lade sig politisk pensionere, er blevet ikonet på civilsamfundets modstand. Og de demonstrerer, at flertallet ikke er alle i Danmark, og at der faktisk er en bevægelse, som kan mobiliseres, og som alle kan tilslutte sig.

 

Selv om man er tilhænger af grænser for indvandring og for antallet af flygtninge, behøver man ikke overtage den præmis, at flygtninge skal nedværdiges og leve som andenrangsmennesker i et af verdenshistoriens mest privilegerede samfund. Tværtimod.

 

Bedsteforældre for Asyl har i ti år holdt fanen for os alle sammen, når de i al slags vejr nægter at flage med humanismen på halv.

 

 

Bedsteforældre for asyl foran Sandholmlejren – i 2007. foto Amdi Thorkild

 

 
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder