Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2016-10-30

Fagforeninger bør sørge for, at deres medlemmer ikke ender som statens bødler

Informations debatside d. 24 oktober 2016
Fagforeninger bør sørge for, at deres medlemmer ikke ender som statens bødler

Politi, ombudsmandsinstitutionen, en læge og flyselskabsansatte medvirkede for nylig til den voldelige tvangsudsendelse af en 21-årig afghaner. Sagen bør få fagforeningerne til at undervise medlemmer i, hvornår og hvordan de kan sige stop, når bizarre politiske tiltag kræver forråelse af deres virke. Af Bente Rich.

Informations beskrivelse af tvangsudsendelsen af en 21-årig afghaner har utvivlsomt rystet mange. Den giver et billede af, hvad den forråede lovgivning får professionelle fra flere faggrupper til at udføre.

Det er ligeledes bekymrende, at offentligheden kun får kendskab til forløbet, fordi en dygtig advokat anmoder om at få udleveret politiets udsendelsesrapport, og fordi Information efterfølgende giver sine læsere indsigt i sagen.

Man må spørge aktørerne i tvangsudsendelsen, hvad deres rettigheder og pligter – såvel juridisk som etisk – giver dem af muligheder for at ombestemme sig i et internationalt luftrum. Kunne én af dem have påvirket rejsen og have fået flyet til at vende om? Eller er de alle statister i et spil, som ingen har ansvaret for, og som fortsætter sin egen skæve gang?

Faglig etik

Repræsentanten for ombudsmandskontoret, som var til stede under hele forløbet, må vel have retningslinjer og en faglig etik, der sikrer vedkommendes accept af det skete. Vedkommende har forhåbentlig haft mulighed for at danne sig et fagligt skøn over, hvornår nok er nok – eller for meget?

Hvornår er der tale om en mishandling, der fremkalder billeder af torturscener.    Hvor går grænsen?

Det bør offentligheden naturligvis have indsigt i. Ellers forekommer det totalt meningsløst at lade ombudsmandskontoret bistå og legalisere, hvad der sker.

Vi hører blandt andet om et polititeknisk greb, atemi, der beroliger den tvangsudsendte. Giv os billeder af dette og viden om, hvor denne teknik med det fine navn stammer fra. Anvendes teknikken andre steder? Har denne repræsentant for Ombudsmandskontoret mulighed for at forholde sig til, at den tvangsudsendte er syg og i psykofarmakologisk behandling?

Legitimerende læge

En læge deltager. Uden lægelig ledsagelse havde man næppe turdet gennemføre turen. Dette giver associationer til torturstater, hvor læger overvåger mishandlingen for at sikre, at ’objektet’ ikke dør. Og bagefter undersøger for røde mærker. De tilbyder dog næppe – i modsætning til den danske læge på denne tvangsudsendelse – smertestillende behandling efterfølgende. Er det den ledsagende læge, der har taget stilling til, at den tvangsudsendte er rask nok til at kunne udsendes på denne måde?

I 2013 gennemførte Rigspolitiet en tvangsudsendelse af en ung mand, Aziz, med lignende lægeledsagelse. DR producerede to udsendelser om forløbet, og efterfølgende tilkendegav Lægeforeningen, at lægers opgave ikke er at medvirke til eller at legitimere myndighedsudøvelse.

Men det er netop, hvad der er foregået her. Lægeforeningen forventede vel dengang at have stoppet lægers deltagelse i tvangsudsendelse af syge mennesker. Foreningen har nu to muligheder: enten at finde frem til den aktuelle læge og gennemgå delægeetiske regler med ham/hende, så denne praksis, der er i modstrid med anbefalingen, bliver stoppet. Eller at bede Rigspolitiet oplyse vedkommendes honorar for opgaven, så det kan komme på foreningens officielle liste over takster for lægelige ydelser.

Kan betjenten sige stop?

Og hvad med de politiansattes rolle i sagen. Tilsyneladende er der mange implicerede i opgaven, og teamet sendes af sted af politidirektøren for Nordsjællands Politi. Kan blot en enkelt menig politimand stoppe vanviddet undervejs, hvis han synes, situationen er gået over gevind set fra et etisk perspektiv?

Under andre politiopgaver, hvor politiet udøver sit voldsmonopol, holdes situationen i skak af offentlighed om, hvad der er foregået. Det sikrer på sin vis den enkelte politimand mod at begive sig ud i ukendt land voldsmæssigt. Men sendes man ud i internationalt luftrum af sin politidirektør og med vidner, der alle impliceres i handlingen, kan man da sige stop?

Tolken har næppe en chance for at gøre indsigelse.

 Billigt brændstof

Piloten er måske i sidste ende den eneste, der kan få flyet til at returnere uden at fuldføre rejsen. Men så mister vedkommende flyselskab vel lignende gode ordrer i fremtiden. Det må have været billigt i brændstof med så få passagerer i et stort fly.

Hele teamet om bord i dette fly medvirker til udviklingen af en arbejdsmodel, der hurtigt bliver accepteret, hvis ikke den stoppes nu.

Sagen bør få de etiske udvalg i de respektive fagforeninger til at træde i karakter og undervise medlemmer i, hvornår de skal sige stop, og hvordan de skal undgå følgagtighed over for en tiltagende forråelse påtvunget af bizarre politiske tiltag, der giver mindelser om 1930’erne i et af vore nabolande. Den meget lovmedholdelige embedsmand, Eichmann, udførte blot sin pligt.

Vores fagforeninger har forsømt at følge med i en lovgivning, der for få år siden var utænkelig. De har forsømt at udvikle en sund etik som modvægt. Dette vil være den bedste omsorg for medlemmer, der må føle sig forladt af deres foreninger i disse opgaver. Denne tvangsudsendelse viser, at det haster.                                                  Bente Rich er læge.
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder