Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2015-09-27

Høring fredag d. 9. oktober, HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11 NETVÆRK FOR VELFÆRD OG DEMOKRATI – BYDER VELKOMMEN

Flygtninge er også mennesker, - Hvad med de politiske beslutningstagere?

NETVÆRK FOR VELFÆRD OG DEMOKRATI 
- der er råd til et godt velfærdssamfund, blot vi mindsker uligheden

Høring fredag d. 9. oktober, HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11

NETVÆRK FOR VELFÆRD OG DEMOKRATI – BYDER VELKOMMEN

Program
14,30 dørene åbner

15,00 – 15,05 Velkomst ved Hardy Hansen, formand for Netværk for Velfærd og Demokrati

15,05 – 15,25 Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet, om ”koalitionens” militær- og sikkerhedspolitiske indsats, og dennes indflydelse på de aktuelle flygtningestrømme, og ikke mindst, hvilke tiltag kræver det at sikre stabilitet og tryghed i blandt andet Irak og Syrien.

15,25 – 15,45 Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, fremlægger sin og Socialrådgiverforeningens vurdering af flygtninges fremtidige sociale og økonomiske levevilkår når de starter i det kommunale introduktionsforløb, herunder bolig- og undervisnings- beskæftigelsesvilkår – i Danmark.

15,45 – 16,05 Trine Pertou Mach, Mellemfolkeligt Samvirke, om flygtningekatastrofens omfang, hvilke indsatser bør iværksættes – nu og her, samt NGO’ernes rolle i at afbøde katostrofens virkninger.

16,05 – 16,20 Pause

16,20 – 16,40 Bjarke Møller, Direktør i Tænketanken Europa, diskuterer EU´s rolle herunder EU´s opgaver og muligheder i den aktuelle flygtningesituation. Kan EU finde et samlet svar på flygtningekatastrofen?

16,40 – 17,00 Haifaa Awad, er syrisk født dansk læge, og blandt andet forfatter til ‘En læges dagbog fra Syrien’. Hun har på nærmeste hold oplevet krigens rædsler gennem sit arbejde på et Syrisk felthospital, hvor hun blandt andet behandlede ofre for det syriske regimes bombeangreb.

17,00 – 17,20 Jørgen Juul Rasmussen, formand for El forbundet i Danmark, diskuterer de fremtidige beskæftigelsesvilkår for flygtninge i Danmark, uden løntrykkeri og inden for rammen af den danske model.

17,20 – 17,40 Finn Kenneth Hansen, Center for Alternativ Samfunds Analyse, CASA, diskuterer de stærkt reducerede flygtningeydelsers betydning for levevilkårene, som flygtning i Danmark, herunder beskæftigelsesvilkår, samt for mulighederne for aktivt at deltage i sociale og kulturelle medborgeraktiviteter

17,40 – 18,00 Carsten Jensen, forfatter og debattør, giver sin analyse af hvorledes Danmark og EU håndterer den nuværende krisesituation, som vi må forvente fortsætter? Hvordan virker den nuværende og tidligere regeringens politiske svar i forhold håndteringen af flygtningesituationen i Danmark, og Danmark som transitland.


18,00 Afslutning, Hardy Hansen, formand for Netværk for Velfærd og Demokrati

Tilmelding, senest d. 4. oktober til Kurt@kurt2001.dk

Slip demokrati og fællesskab løs.
Vi har brug for mere – ikke mindre demokrati. For mere – ikke mindre velfærd. For mere – ikke mindre fællesskab. Vi tror på, at tilfredsheden og engagementet stiger i takt med det ansvar, man har. Og vi tror mere på at løse problemer i demokratiske fællesskaber, end på at overlade det hele til markedet. Staten skal også holdes under konstant opsyn. Vi ønsker kort fortalt at få mere frihed og gennemsigtighed til at løse ting i fællesskab.
Netværk for Velfærd og Demokrati arbejder og argumenterer på alle planer imod den anmassende markedsgørelse, og derm ed umyndiggørelse, af vores liv. Det gælder i forhold til velfærdsydelser, dagpenge, uddannelse, trafik, miljø og energi mv. Vi ønsker, at velfærdssamfundet er åbent og gennemsigtigt og baserer sig på borgernes fællesskaber hvor inddragelse og reelle rettigheder, sikrer langt mere lige livschancer for alle. Også for flygtninge. 
Netværk for Velfærd og Demokrati gennemfører, i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl, og med støtte fra andre mindre græsrodsorganisationer, en høring om den aktuelle flygtningesituation generelt, og flygtninges vilkår i Danmark mere specifikt. Dette initiativ er en direkte opfølgning på arrangementet ”Flygtninge er også mennesker”, som blev afholdt på Nytorv d. 26. august. Gennem konferencen vil vi gøre vores til, at deltagerne i høringen får den bedst tænkelige start på Kulturnatten. 
Nogle mener, at flygtningestrømmen er det største problem vi har set i nyere tid. Vi mener, at det er krigene i blandt andet, Afghanistan, Irak, Syrien der har skabt flygtningestrømmene, det er i høj grad krigene der er det reelle problem, og de flygtningestrømme som vi oplever lige nu. Flygtningestrømme er en konsekvens af krigene. 
”Vi har ikke råd til at tage flygtninge – vi bør hjælpe de gamle og syge her i landet i stedet for”. Der er rigeligt økonomi i vores rige samfund til begge dele. I alt for lang tid er de rigeste danskere blevet begunstiget med den ene velnærede skattelettelse efter den anden. Skattelettelser til de rigeste er et politisk valg. Vi er lodret uenige i den politik. Vi ønsker en reel progressiv beskatning, samt en boligbeskatning, som sikrer mulighederne for en omfordeling til gavn for ældre, syg e og arbejdsløse – samt for flygtninge. 
Flygtninge skal sikres beskyttelse, tryghed, adgang til sundhedsydelser, uddannelse og job. Det bør gælde i ”nærområderne”, og når flygtninge kommer til Europa. Civilsamfundene overalt i Europa har vist hvorledes det aktive selvorganiserede medmenneskelige demokrati, virkelig gør en afgørende forskel for mennesker i nød. 
Ved denne Høring ønsker vi at komme spadestikket dybere og blandt andet få vurderet og diskuteret årsagerne til og baggrunden for de store flygtningestrømme. Er de nuværende flygtningestrømme et forbigående fænomen eller har vi kun set begyndelsen? Hvad er de internationale samt nationale svar på den tragiske situation? Hvordan forvaltes menneskerettighedslove og konventioner? Hvad er flygtninges sociale og økonomiske situation i Danmark? Har vi i Da nmark et tilstrækkeligt åbent arbejdsarbejdsmarked til at sikre, at flygtninges ressourcer bliver brugt bedst muligt i et passende job? Er kommunerne klar til at løfte opgaverne lokalt, og finde løsninger som sikrer en god geografisk fordeling af flygtningene mellem kommunerne? 
Du er meget velkommen til at maile Nyhedsbrevet videre i dit netværk.

Følg Netværket på http://www.facebook.com/ole.thorbek…

Netværk for Velfærd og Demokrati, arbejdsgruppen
Hardy Hansen, Fhv. forbundsformand for SID, tidl. MF for Socialdemokratiet
Villo Sigurdsson, fhv. borgmester, medlem af SF
Kim Davidsen, arkitekt, medlem af Socialdemokratiet
Klaus Mygind, medlem af BR for SF
Kjeld Aakjær, medlem af socialdemokratiets internationale udvalg
Kurt Hansen, Fhv. MF for VS, medlem af Enhedslisten
Lars Hutters, læge, fhv. fællestillidsmand, medlem af Enhedslisten
Ole Thorbek, økonom
Pernille Frahm, medl. af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, SF

I samarbejde med Leif Bork Hansen, Bedsteforældre for Asyl.

 
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder