Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2015-02-20

Her er "særloven" for de syriske flygtninge:

Her er "særloven" for de syriske flygtninge:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168119

Lov nr. 153 af 18. februar 2015 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)

Loven indfører en midlertidig beskyttelsesstatus for udlændinge, hvis behov for beskyttelse har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet i forbindelse med en væbnet konflikt eller lignende, herunder midlertidig opholdstilladelse og begrænset adgang til familiesammenføring det første år.

Loven indeholder desuden forenklede procedureregler for, hvordan udlændingemyndighederne behandler sager, hvor ansøgeren allerede har opnået beskyttelse eller vil kunne opnå beskyttelse i et andet land. Herudover overføres behandlingen af klager over Udlændingestyrelsens afgørelser om varigheden af en tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 og 8 (asyl) fra Justitsministeriet til Flygtningenævnet.

Loven træder i kraft den 20. februar 2015 og finder anvendelse på ansøgninger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 (asyl) indgivet den 14. november 2014 eller senere.
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder