Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

Sidste Nyt

Høring fredag d. 9. oktober, HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11 NETVÆRK FOR VELFÆRD OG DEMOKRATI – BYDER VELKOMMEN

                                          
 
Hvem er vi? klik her. (In english)    

Flyer in english                                                                                       

Følg os på
Facebook:
 Bedsteforældre for Asyl

                                                                                                            Tegning: Jannik Hastrup 

 

 

Børn skal ikke interneres!                                            

Et flertal i Folketinget har vedtaget lovforslag, L62, som udvider dansk lovgivning på udlændingeområdet med en række stærkt bekymrende paragraffer.

For eksempel får myndighederne mulighed for uden tidsbegrænsning at frihedsberøve flygtninge og internere dem i særlige lejre. Ministeren har understreget at dette gælder for alle flygtninge – også for familier med børn og for uledsagede flygtningebørn!

Og ministeren har nu bemyndigelse til, uden forudgående behandling i Folketinget, at iværksætte disse tiltag. Dette er i strid med Børnekonventionen, en udfordring af retssikkerheden og en ”glidebane” uden for demokratisk kontrol.

Lovforslaget er på betænkelig måde hastebehandlet i Folketinget uden anstændig mulighed for at afgivelse høringssvar.

Ministeren og partierne, som støtter hende, forsvarer loven ved at hævde, at den kun skal anvendes under helt særlige omstændigheder. Men det er ubehageligt at tænke på, at ministeren og så mange medlemmer af Folketinget ikke forstår, at det netop er i usædvanlige situationer, at retssikkerheden og retsstatens demokratiske værdigrundlag er vigtige.

Dommerstanden, andre jurister, menneskerettighedsorganisationer, tænketanke – ja selv Cepos – har udtrykt utryghed og protest såvel omkring processen som indholdet i loven.

Bedsteforældre for Asyl tilslutter sig protesterne og opfordrer indtrængende Minister og Folketing til aldrig at indespærre familier med børn og uledsagede flygtningebørn i interneringslejre - og da slet ikke på ubestemt tid.

 

Bedsteforældre for Asyl
styregruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk

 

 

Fra Facebook d 4 nov : 

Jens Rohde
:

 

Støjberg siger på News, at hun har hjulpet kommunerne ved at halvere ydelserne til flygtninge. Tesen må være, at der kommer færre til, og at de hurtigt finder arbejde. Fair nok. Men det er desværre langt fra virkeligheden. 

Vi kan i kommunerne ikke finde boliger i den prisklasse, som integrationsydelsen tilsiger, og det giver ikke mening at prøve at finde arbejde til folk, vi ikke engang kan finde en bolig til. 
Desuden udløser den lave kontanthjælp de såkaldte fattigdoms-enkeltydelser jævnfør lov om aktiv socialhjælp (paragraf 34,81 og 82) og øger derfor presset på kommunernes økonomi yderligere. 
Integrationsydelsen bliver en fattigdomsydelse i tredobbelt forstand - den rammer både flygtningene, kommunerne og integrationen. 
Enten må staten bygge flygtningelandsbyer og overtage ansvaret for opgaven, eller også må man lytte til dem, man pålægger at løfte den. Dæk udgifterne til familiesammenføring, undervisning og enkeltydelser, eller drop i det mindste eksklusionsydelsen...Undskyld, integrationsydelsen.