Bedsteforældre for Asyl - Logo

Nyheder

Politiken 5. nov. 2022: Anklageskrift mod 3 mødre, der kom hjem fra lejre i Syrien

 

Støttegruppen Børnene hjem fra Syriens mangfoldige aktiviteter og diverse nyheder kan ses her

https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/index.php?id=117

 

 
Oprettet den 2014-02-04

Giv asyl til Mortasa Yousofi og hans familie

Giv asyl til afghanske Mortasa Yousofi og hans familie

Danmark afviser asylansøgere trods et stort humanitært behov for beskyttelse og sikkerhed. Et voldsomt eksempel på dette er sagen om Mortasa Yousofi som, den 18. december 2013 fik afslag på sin asylansøgning. Ligesom hans familie fik det.

Faderens beretning findes i min bog ”Min tabte barndom og uden for rækkevidde”, her har Mortasas livshistorie sit udspring, idet han sammen med moderen og to andre søskende måtte efterlades til en uvis skæbne i Afghanistan pga. risikoen for faderens liv. Mortasa er med her i dag ved demonstrationen og står således frem i offentligheden. 

Mortasa, hans to søskende og moderen måtte som nævnt efterlades i Afghanistan fordi faderen i al hast måtte flygte fra Kabul for at redde sit liv. Han fik med sig de to ældste børn som han havde hos sig på tidspunktet for flugten.  Den øvrige familie blev holdt som gidsler hos en onkel, som havde og har kommando over oprørstropperne. Dette skete for at få faderen til at makke ret og efter faderens flugt opretholdtes gidseltagningen som en hævnakt. Det var sådan, at da faderen viste tegn på, at han ikke ønskede at medvirke til oprørernes ugerninger var han akut truet på livet og måtte flygte.

Tilbage var de 3 øvrige børn og hustruen, som faderen forgæves forsøgte at få til Danmark. Den tilbageblevne familie gennemlevede en tilværelse med kidnapning, trusler, grov vold og psykisk terror, herunder blev moderen slået, skudt og mishandlet udover alle grænser og uden at der var nogen som helst beskyttelse for hende og børnene. De tilbageblevne børn skulle opdrages til at træde ind i oprørshæren og var vidner til volden og de blev selv udsat for den. Datteren kunne se frem til et tvangsægteskab.

De er derfor alle forfulgte pga. deres overbevisning og deres vilje til at ville leve et fredeligt liv - og i Afghanistan får de ikke en chance for dette. De danske myndigheder mener, de kan tage ophold i Afghanistan uden at være udsatte for trusler, men dette er ikke korrekt. Ingen myndigheder vil høre på dem og ingen vil tage dem alvorligt trods åbenbare livstruende omstændigheder.

Mortasa har netop igen forsøgt at begå selvmord fordi han ikke ønsker at vende tilbage til et land, hvor han ingen beskyttelse har, og hvor han ikke har familiemedlemmer, som kan støtte ham og til et land, hvilken han ikke længere har nogen tilknytning, alle hans relationer er her i landet. Han er psykisk hårdt belastet af usikkerheden og utrygheden og angsten for udvisning. Dette har nu stået på siden 2009.

Her i Danmark kan hans afghanske familie være der for ham og han kan leve et fredeligt liv. Hvorfor lukker de danske myndigheder øjnene for denne lidelse? Dette handler ikke om familiestridigheder á la Mafia i Sicilien, det handler om forfølgelse pga. politisk overbevisning og det er med livet som indsats.

Birgit Rasmussen: “Min tabte barndom” og“ Udenfor rækkevidde” To beretninger – en bog om traumatiserede flygtninge, 2013.

Hjemmeside hvor bogens og forfatterens data kan ses: www.bira.dk

Bogen udkommer om kort tid også som både lydbog og e-bog.
NYHEDSOVERSIGT
Ingen aktuelle nyheder

Gamle nyheder