Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

Sidste nyt

De foreslåede stramninger

Kort om de stramninger, der er indeholdt i de foreslåede ændringer af asyllovgivningen


Folkemøde om den globale flygtningekatastrofe

Røde Kors vil tage initiativ til et folkemøde om hvad Danmark kan gøre i den globale flygtningekatastrofe


Nyheder

Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse af enkeltpersoner. Vi er uafhængige af politiske grupperinger. Det vi ønsker er at ændre dansk asylpolitik, så den bliver mere human og mere åben og inkluderende. Vi synes ikke at mennesker, der har søgt asyl i Danmark, men som er blevet afvist, skal henslæbe en tilværelse i årevis i asyllejre uden håb, fulde af frygt og uden vished for hvordan deres fremtid vil forme sig.

10 krav til dansk asylpolitik, klik her. Mere om hvem vi er, klik her.

Den 4-12-2014, efter myndighedernes mislykkede forsøg på tvangsudvise 2 brødre, demonstrede 40-50 mennesker fra BfA, Asylret og Børnebørn for Asyl uden for retsbygningen, hvor myndighederne krævede  genfængsling af brødrene.
Carsten Jensen talte ved demonstrationen, læs hans
artikel i Politiken den 6-12-2014, klik her
Læs referat fra retsmødet, klik på "Demonstrationer mv" / "I byerne".
Hør radioudsendelse på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside om begivenhederne i lufthavnen forud for demonstration og i retslokalet indenfor i bygningen, klik her
 


Mere om BfA

Bedsteforældre for Asyl har ét mål: Danmarks asylpolitik må ændres, så de afviste flygtninge, der ikke kan rejse hjem, ikke i årevis skal leve i usikkerhed og udsigtsløshed. I stedet skal de have mulighed for et almindeligt liv blandt os andre med ret til at uddannelse og arbejde.

Bedsteforældre for Asyl består af enkeltpersoner i moden alder. Vi taler med den vægt, som vores alder, erfaring og det lange perspektiv giver.

Bedsteforældre for Asyl er uafhængige af politiske grupperinger og andre NGO’er, så vi kan rumme alle, der er enige i vores mål. Som enkeltpersoner kan medlemmer af andre grupper selvfølgelig være med hos os, hvis de er enige i målsætningen.

I stedet for aggressive slogans vil Bedsteforældre for Asyl en anden form for demonstration præget af overbevisende argumentation. Derfor står vi stilfærdigt om søndagen foran asylcentrene Sandholm, Avnstrup og Kongelunden - se hvornår i BfA-kalender.

For at nå ud til flest mulige benytter vi os dog også af andre aktionsformer f.eks. læserbreve og optræden på gader med uddeling af løbesedler.

Vi holder også foredrag og stiller gerne op til debatmøder.

Flere fonde og privatpersoner har gennem årene doneret over 400.000 kr. til Bedsteforældre for Asyl.

Nogle af pengene er givet til vort asylpolitiske arbejde og har dækket udgifter til en cykeldemonstration gennem Danmark, bod i Fælledparken 1. maj, Folkemøde på Bornholm, vores gadedemonstrationer samt tryksager.

Men næsten 300.000 kr. er særligt doneret til glæde for asylbørn, der har den mest trøstesløse tilværelse, man kan forestille sig. Vi har således kunnet videregive penge til bl.a. klippekort, højskoleophold, cirkusforestilling og julefest.
Bedsteforældre deltager ofte i arrangementerne og kan bevidne, at gode oplevelser væk fra hverdagen i et asylcenter trods alt kan tænde lys i barneøjne.

Yderligere bidrag vil blive modtaget med tak  -  se kontonummer under "Kontakt"

Tast "Home" for at komme til hovedmenuen