Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

    Tegning: Jannik Hastrup
 

 Følg os på Facebook: Bedsteforældre for Asyl   

Ny pjece: Introduktion til Bedsteforældre for Asyl

Pjecen printes ud dobbeltsidigt og vendes på den korte side

English version:
Danish Grandparents Campaign for Refugee Children   

 

 Læs i "REFUGEES.DK":

30.08.216

REGERINGEN PRÆSENTERER 44 NYE STRAMNINGER PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET

24.08.2016

NYT LOVFORSLAG VIL SENDE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP UD AF FLYGTNINGENÆVNET

Regeringens ønske om at beskære Flygtningenævnet fra 5 til 3 medlemmer vækker bekymring hos eksperter

 

BFA's Hørringssvar

 

 

Referat fra BfA´s møde ved Center Sandholm 25. september 2016

Ca. 20 deltagere Ordstyrer Karin Majgaard (KM) og referent Gerd Gottlieb (GG)

1. Siden sidst

* FN’s generalforsamling nr. 71 - Topmøde om flygtninge - hvilke indsatsområde bliver aftalt??
KM refererede fra avisernes omtale. Der mangler opmærksomhed på de 45 mil. internt fordrevne. USA fordobler sit optag af kvoteflygtninge, medens Danmark brillerer med at stoppe sin modtagelse. Samtidig taler Danmark i FN om økonomisk støtte til nærområder. Konklusion på mødet træffes 26.9.
KM påpegede desuden at den kommende folkeafstemning om modtagelse af flygtninge i Ungarn vil udfordre Europas demokratier.

*Leif Bork Hansen gør opmærksom på pave Frans´s tale ved et nyligt afholdt fredsmøde i Assisi for verdens religioner harmonerer med Obamas tale ved topmødet i FN. Og at der i øvrigt er vældig mange gode kræfter i Italien, der arbejder for flygtningenes sag.


*Hjemsendelse af somaliske asylansøgere: GG fortalte, at Udlændingestyrelsen er gået i gang med at undersøge, om opholdstilladelsen til 1.200 somaliere på tidsbegrænset ophold kan inddrages, idet man hævder, at sikkerhedsforholdene i Somalia på trods af tvivlsom dokumentation er bedret. Flygtningenævnet har netop stadfæstet US´s afgørelse om udvisning i de første fem af disse sager, hvilket har skabt stor angst blandt de somaliske flygtninge. Læs mere på netavisen refugees.dk. 

Læs hele referatet her 

 

 


   

Bedsteforældre for Asyl klar til at fortsætte søndagsdemonstrationerne i 2016 foran Sandholm               

Klip fra POLITIKEN D.4 MAJ 2016