Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

Sidste nyt


Humanitære Folkemøder

Røde Kors indbyder


Nyheder

 

Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse af enkeltpersoner. Vi er uafhængige af politiske grupperinger. Det vi ønsker er at ændre dansk asylpolitik, så den bliver mere human og mere åben og inkluderende. Vi synes ikke at mennesker, der har søgt asyl i Danmark, men som er blevet afvist, skal henslæbe en tilværelse i årevis i asyllejre uden håb, fulde af frygt og uden vished for hvordan deres fremtid vil forme sig.

10 krav til dansk asylpolitik, klik her.
Mere om hvem vi er, klik her.

Følg os på Facebook:

Bedsteforældre for Asyl

 


 

17.1. 15 var der på Nytorv i København demonstration mod udsendelse af afghanske flygtninge arrangeret af:  Bedsteforældre for Asyl, Børnebørn for Asyl, Asylret, Gæstfrit Halsnæs m.fl. 

Læs talerne her

 

 Anledningen er, at der forberedes massehjemsendelser af afghanske flygtninge. Mange enlige mænd er sendt hjem, og nu sender man børnefamilier af sted, selvom mange af børnene har været i mange år i DK eller er født her, taler dansk, har gået i skole osv. De er stort set alle i livsfare og vil blive ofre for Taliban alene af den grund, at de har opholdt sig som flygtninge i Vesten. Nogle er konverteret til kristendom. 

Advokater melder om stor aktivitet med at samle de afghanske familier. Der er ofte retssager, der er en slags opsamling eller status for de enkelte, der er mange fængslinger eller frihedsberøvelser, som det jo hedder, hvor enkeltpersoner, ofte fædre, sættes i Ellebækfængslet i Sandholm, for at de ikke skal gå under jorden. 

Dronningen og statsministeren talte begge om, at vi skulle tage hånd om de flygtninge, der kom til DK og vise venlighed og gæstfrihed, men de glemte at nævne alle tvangshjemsendelserne.
Mere om BfA

Bedsteforældre for Asyl har ét mål: Danmarks asylpolitik må ændres, så de afviste flygtninge, der ikke kan rejse hjem, ikke i årevis skal leve i usikkerhed og udsigtsløshed. I stedet skal de have mulighed for et almindeligt liv blandt os andre med ret til at uddannelse og arbejde.

Bedsteforældre for Asyl består af enkeltpersoner i moden alder. Vi taler med den vægt, som vores alder, erfaring og det lange perspektiv giver.

Bedsteforældre for Asyl er uafhængige af politiske grupperinger og andre NGO’er, så vi kan rumme alle, der er enige i vores mål. Som enkeltpersoner kan medlemmer af andre grupper selvfølgelig være med hos os, hvis de er enige i målsætningen.

I stedet for aggressive slogans vil Bedsteforældre for Asyl en anden form for demonstration præget af overbevisende argumentation. Derfor står vi stilfærdigt om søndagen foran asylcentrene Sandholm, Avnstrup og Kongelunden - se hvornår i BfA-kalender.

For at nå ud til flest mulige benytter vi os dog også af andre aktionsformer f.eks. læserbreve og optræden på gader med uddeling af løbesedler.

Vi holder også foredrag og stiller gerne op til debatmøder.

Flere fonde og privatpersoner har gennem årene doneret over 400.000 kr. til Bedsteforældre for Asyl.

Nogle af pengene er givet til vort asylpolitiske arbejde og har dækket udgifter til en cykeldemonstration gennem Danmark, bod i Fælledparken 1. maj, Folkemøde på Bornholm, vores gadedemonstrationer samt tryksager.

Men næsten 300.000 kr. er særligt doneret til glæde for asylbørn, der har den mest trøstesløse tilværelse, man kan forestille sig. Vi har således kunnet videregive penge til bl.a. klippekort, højskoleophold, cirkusforestilling og julefest.
Bedsteforældre deltager ofte i arrangementerne og kan bevidne, at gode oplevelser væk fra hverdagen i et asylcenter trods alt kan tænde lys i barneøjne.

Yderligere bidrag vil blive modtaget med tak  -   i Skjern Bank reg.nr. 7780 konto 193086