Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

    Tegning: Jannik Hastrup


 Følg os på Facebook:    Bedsteforældre for Asyl   

STORmøde d. 1. dec. kl. 11-15  - dagsorden her

Ny pjece: Introduktion til Bedsteforældre for Asyl

Pjecen printes dobbeltsidigt på A4 og foldes tll A5

English version:
Danish Grandparents Campaign for Refugee Children   

 

 Læs i "REFUGEES.DK":

30.08.2016

REGERINGEN PRÆSENTERER 44 NYE STRAMNINGER PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET

24.08.2016

NYT LOVFORSLAG VIL SENDE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP UD AF FLYGTNINGENÆVNET

Regeringens ønske om at beskære Flygtningenævnet fra 5 til 3 medlemmer vækker bekymring hos eksperter

BfA's Høringssvar

 

BfA'ere mener:

REND MIG I KONVENTIONERNE- EN UBEHAGELIG HOLDNING

Børnene skal ud af flygtningelejrene.

Kronik i Jyllandsposten:
Bevidst fusk eller bare sjusk?

 

Ledige pladser, ledigt personale, splittede familier.
Godt nyt? Flygtningetilgangen til Danmark er ekstremt lille.
Skyldes det mindre pres sydfra? Rygter om regeringens
fremmedfrygt?

 

FLYGTNINGENÆVNETS LEGITIMITET OG TROVÆRDIGHED ER TRUET 

 

REFERAT FRA DEMONSTRATIONEN VED SANDHOLMLEJREN SØNDAG

13.11.2016 KL.14

Tovholder: Jørn Nerup. Referent: Vibeke Nerup

Varmt påklædte bedsteforældre mødte op til demonstrationen på denne kolde men dejlige solskinsdag. Den 3.11. døde Ellen Rohde, som i mange år har været med i BfA. Gerd Gottlieb talte kort og smukt, og vi holdt et minuts stilhed i mindet om Ellen Rohde.

DAGSORDEN:

1.Siden sidst: •Birgitte Kjærsgaard fortalte om forskellige personsager. Bl.a. om Khoshnaw Nameq en afvist asylansøger, som SKAL tage ophold på Kærshovedgaard til trods for at hans hustru i Birkerød snart venter barn. Birgitte omtalte endvidere, at den lange ventetid på sagsbehandling forringer uledsagede børns mulighed for familiesammenføring. •Tovholderen refererede, at der er 7 nye stramninger af asyl- og udlændingepolitikken på vej som led i de igangværende finanslovsforhandlinger. Fortalte også, at Regeringen har etableret en arbejdsgruppe af embedsmænd, som har til opgave at producere argumentation for og foreslå en strategi for, hvorledes Regeringen kan tage initiativ til et multinationalt angreb på konventionerne, når Danmark om et års tid beklæder formandsposten i Europarådet.

 Læs hele referatet her 

 

 


   

Bedsteforældre for Asyl klar til at fortsætte søndagsdemonstrationerne i 2016 foran Sandholm               

Klip fra POLITIKEN D.4 MAJ 2016