Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

    Tegning: Jannik Hastrup
 

 Følg os på Facebook: Bedsteforældre for Asyl   

Ny pjece: Introduktion til Bedsteforældre for Asyl

Pjecen printes ud dobbeltsidigt og vendes på den korte side

English version:
Danish Grandparents Campaign for Refugee Children   

 

 Læs i "REFUGEES.DK":

30.08.216

REGERINGEN PRÆSENTERER 44 NYE STRAMNINGER PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET

24.08.2016

NYT LOVFORSLAG VIL SENDE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP UD AF FLYGTNINGENÆVNET

Regeringens ønske om at beskære Flygtningenævnet fra 5 til 3 medlemmer vækker bekymring hos eksperter

 

BFA's Hørringssvar

 

 

Referat af demonstration foran Sandholm søndag 9.10. 2016

Tovholder: Leif Bork Hansen Referent: Karin Hartkopp

18 regnvåde, engagerede BfA'er

Punkt 1 Siden sidst Leif Bork Hansen indledte med at citere Rasmus Nordqvist, der mener, at vi i Danmark befinder os i en empatikrise. Leif Bork Hansen, der deltog i både 'Save Aleppo' , demonstrationen ved Folketingets åbning og høringen ' Visioner for et bedre Danmark', refererede herfra. Han fortalte blandt andet, at Ingrid Steinitz ved høringen havde taget ordet og holdt en kort, men meget intens og personlig tale, som gjorde et stort indtryk på deltagerne. Arne Normann påpegede, at deltagelse i ' Visioner for et bedre Danmark' lå uden for BfA's formål, omend han personligt var positivt stemt for emnet. Leif Bork Hansen svarede, at det blandt andet var BfA, der havde været med til at få flygtningeproblematikken med på dagsordenen. Der blev gjort opmærksom på kroniken i dagens Politik af Eva Smith 'Der var et yndigt land'. 

Læs hele referatet her 

 

 


   

Bedsteforældre for Asyl klar til at fortsætte søndagsdemonstrationerne i 2016 foran Sandholm               

Klip fra POLITIKEN D.4 MAJ 2016