Bedsteforældre for Asyl - Logo

Bedsteforældre for Asyl

Sidste Nyt

Om afvisning af hjemsendelse af afganske flygtninge
Artikel i BT d. 21. marts 2015

 
Tegning: Jannik Hastrup

 

Hvem er vi? klik her

 

Følg os på FaceBedsteforældre for Asylbook: 

 

 Forberedelse til Folkemødet
 2015 på Bornholm er igang.

Vi er godt i gang med forberedelser til dette års Folkemøde på Bornholm, som afholdes fra den11.- til 14. juni. Planlægningsgruppen mødes næste gang fredag d. 6 marts kl 10.30 i Trampolinhuset. Mødet er åbent for flere aktive deltagere.

På Bornholm har vi igen i år det lille telt som base og regner med at kunne holde debatmøder i de større nabotelte, har tilsagn fra Menneskerettighedsinstituttet . Vores fokus vil være på flygtningebørn, både de uledsagede og børnene fra afviste familier med meget lange ophold. Desuden planlægger vi at give stemme til nogle af de mange frivillige initiativer, der er opstået rundt i landet for at hilse flygtninge og nye medborgere velkomne. 

Kom og vær med til at vise støtte til Kadik, Ratik og deres forældre. Familien er fanget i asylsystemet på 10. år, da de nægtes opholdstilladelse, selv om ingen lande vil tage imod dem.

Vi mødes på Hvalsø Station tirsdag den 17. marts kl. 18.
Der vil blive udleveret fakler, inden vi går under tunellen, rundt om søen og ned til kropladsen, hvor der bl.a. vil være sang og taler, bl.a. Michala Bendixen, som har skrevet om den armenske familie i "Asylcenter Limbo".

Læs mere om drengenes situation på Kadik og Ratik skal blive i Danmark.
Se også: http://www.information.dk/525315

Sidste:Se artikel i lokalavisen